Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Thứ Sáu tuần 33 Thường niên. Thánh vịnh tuần I Kinh Chiều I Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Lễ Trọng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.


Thánh thi

Máu hồng tử đạo thắm quê hương:
Bi đát làm sao những đoạn trường
Các thánh Việt Nam cam hứng chịu,
Giờ đây công phúc được tuyên dương.

Một lòng son sắt không nao núng,
Giữ vững niềm tin trước cực hình,
Mạng sống an toàn đâu sá kể,
Tiền tài danh vọng dám hy sinh.

Máu hồng đổ xuống nét son tô
Giải đất quê hương triệu tín đồ,
Khơi dậy một mùa ơn cứu độ,
Khắp miền vang vọng tiếng tung hô.

Cung kính bái thờ Ngôi Thánh Phụ,
Ngợi khen Con Chúa, Ðấng cao minh,
Mừng kính Thánh Thần nguồn an ủi,
Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.


Ca vịnh


Tv 117 (118)
Tiếng reo mừng chiến thắng
Ðức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

ÐC:  
Thánh Mỹ thưa với quan tổng đốc rằng:
"Tôi đã suy xét kỹ,
và tin nhận đạo Thiên Chúa là đạo thật,
nên tôi không chối bỏ bao giờ."


Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ít-ra-en hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được?

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.

Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

Chúng xổ đẩy tôi, xô cho ngã,
nhưng Chúa đã phù trợ thân này.

Chúa là sức mạnh tôi,
là Ðấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.

Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân:

"Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
tay hữu Chúa giơ cao, *
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực."

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.

Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.


ÐC:  Thánh Mỹ thưa với quan tổng đốc rằng:
"Tôi đã suy xét kỹ,
và tin nhận đạo Thiên Chúa là đạo thật,
nên tôi không chối bỏ bao giờ."


II.

ÐC:  "Xin cho con chịu đau khổ vì danh Ðức Kitô,
được đón nhận ngành lá tử đạo
về tới bến thiên đàng." (thánh Phêrô Cao)


Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Ðức Chúa.

Ðây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.

Ðó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Ðây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *
Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

Ðức Chúa là Thượng Ðế,
Người giãi sáng trên ta. *
Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước
đến bên cạnh bàn thờ.

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; *
lạy Thiên Chúa con thờ,
xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC:  "Xin cho con chịu đau khổ vì danh Ðức Kitô,
được đón nhận ngành lá tử đạo
về tới bến thiên đàng." (thánh Phêrô Cao)Tc 1Pr 2,21-24
Ðức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa,
đã tự nguyện chịu đau khổ

ÐC:  
Thánh Kim Thông đáp lại quan tỉnh rằng:
"Thánh giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được !"


Ðức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em,
để lại một gương mẫu
cho anh em dõi bước theo Người.

Người không hề phạm tội;
chẳng ai thấy miệng Người
nói một lời gian dối.

Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại,
chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; *
nhưng một bề phó thác
cho Ðấng xét xử công bình.

Tội lỗi của chúng ta,
chính Người đã mang vào thân thể
mà đưa lên cây thập giá, *
để một khi đã chết đối với tội,
chúng ta sống cuộc đời công chính.

Vì Người phải mang những vết thương
mà anh em đã được chữa lành.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC:  
Thánh Kim Thông đáp lại quan tỉnh rằng:
"Thánh giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được !"


Lời Chúa (Rm 8,35.37-39)

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khó, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta. Ðúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Chúa giữ gìn mạng sống người công chính,
* họ ở trong tay Chúa.

Chúa giữ gìn mạng sống người công chính,
* họ ở trong tay Chúa.


Cực hình của tử thần
không làm chi được họ. *

* họ ở trong tay Chúa.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Chúa giữ gìn mạng sống người công chính,
* họ ở trong tay Chúa.


Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)


ĐC:  "Ðông qua tiết lại thì xuân tới,
khổ trảm mai sau hưởng phúc an,
làm kẻ anh hùng chi quản khó,
nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng."
(thánh Anrê Dũng Lạc)

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: "Ðông qua tiết lại thì xuân tới,
khổ trảm mai sau hưởng phúc an,
làm kẻ anh hùng chi quản khó,
nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng."
(thánh Anrê Dũng Lạc)


Lời cầuTrong giờ phút ban chiều này, chúng ta tưởng nhớ Ðức Giêsu là Vua các thánh tử đạo đã hiến mình để nuôi dưỡng chúng ta trong Bữa Tiệc Ly, rồi sau đó trên cây thập tự đã phó thác linh hồn cho Thiên Chúa Cha, chúng ta hãy đem hết tình yêu mến mà thưa lên rằng:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa.

Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho những ai chịu bách hại vì chính đạo.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa.

Chúa đã ban cho cha ông chúng con dám từ bỏ mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa.


Chúa đã ban cho chúng con bền lòng tin tưởng cho đến ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa.


Chúa đã ban cho các anh chị em chúng con đã qua
đời được kết hợp với Chúa trong mầu nhiệm khổ nạn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa.


Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu mà cho chúng con biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét