Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Lễ Kính Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Ôi ánh hào quang cõi thiên đàng,
Ôi niềm hy vọng kẻ lầm than.
Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã hưởng
Công cha nghĩa mẹ dưới trần gian.

Ma-ri-a hỡi, đầy phước lạ,
Duy chỉ mình Bà, Đấng khiết trinh,
Mới được bế bồng nuôi nấng Chúa,
Vỗ về âu yếm thật phỉ tình !

Giu-se, con cháu tổ phụ xưa,
Bạn cùng Trinh Nữ : phúc ai ngờ,
Thiên Tử gọi bằng “cha yêu dấu,”
Êm đềm ngon ngọt nói sao vừa !

Dòng dõi Gie-sê, ba vị thánh,
Cứu nhân độ thế đã vào đời,
Xin thương nhận lấy lời thành khẩn,
Như áng hương trầm tỏa nơi nơi.

Vườn cây đức hạnh biết bao nhiêu,
Nhà Chúa nở hoa thật mỹ miều.
Xin đổ ơn lành vào thế giới,
Gia đình nhân loại biết noi theo.

Trời đất vang lời chúc hiển vinh
Đấng từng thảo kính bậc sinh thành,
Giờ đây thiên quốc Ngài hiển trị
Bên hữu Thiên Hoàng với Thánh Linh.

Ca vịnh

Tv 121 (122)
Thành thánh Giê-ru-sa-lem Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời (Dt 12,22).

ĐC:
 Sau ba ngày, 
ông bà lại tìm thấy Chúa Giê-su trong đền thờ ngồi giữa những bậc thầy Do Thái ;
Người vừa hỏi vừa nghe.

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa ! "

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng : "Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh."

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng : "Chúc thành đô an lạc." *

Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Sau ba ngày, ông bà lại tìm thấy Chúa Giê-su trong đền thờ ngồi giữa những bậc thầy Do Thái ;
Người vừa hỏi vừa nghe.

Tv 126 (127)
Vất vả uổng công nếu không có Chúa
Anh em là nhà Thiên Chúa xây lên (1Cr 3,9).

ĐC:
 Chúa Giê-su đã cùng cha mẹ trở về Na-da-rét
và vâng phục các ngài.

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế ! *
Họ sẽ không nhục nhã
khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Chúa Giê-su đã cùng cha mẹ trở về Na-da-rét
và vâng phục các ngài.

Tc Ep 1,3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ

ĐC:
 Chúa Giê-su càng thêm tuổi,
càng thêm khôn ngoan,
được Thiên Chúa và mọi người thương mến.

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn*
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Chúa Giê-su càng thêm tuổi,
càng thêm khôn ngoan,
được Thiên Chúa và mọi người thương mến.

Lời Chúa Pl 2,6-7

Đức Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Chúa đã phải nên giống như anh em mình về mọi phương diện, * để trở thành vị Thượng Tế nhân hậu từ bi.

Chúa đã phải nên giống như anh em mình về mọi phương diện, * để trở thành vị Thượng Tế nhân hậu từ bi.

Người đã xuất hiện trên mặt đất, và đã sống giữa loài người. *

để trở thành vị Thượng Tế nhân hậu từ bi.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Chúa đã phải nên giống như anh em mình về mọi phương diện, * để trở thành vị Thượng Tế nhân hậu từ bi.

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)

ĐC: 
Ông Giu-se đến ở tại một thành kia 
gọi là Na-da-rét để ứng nghiệm lời Thiên Chúa phán xưa qua miệng các ngôn sứ :
“ngươi sẽ được gọi là người Na-da-rét.”

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Ông Giu-se đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét để ứng nghiệm lời Thiên Chúa phán xưa
qua miệng các ngôn sứ :
“ngươi sẽ được gọi là người Na-da-rét.”

Lời cầu

Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng hữu, đã chấp nhận sống trong một gia đình dương thế. Ta hãy thờ lạy Người và thân thưa :

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Chúa đã vâng phục Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se cách lạ lùng, - xin dạy chúng con biết kính phục những nhà lãnh đạo chân chính.

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Chúa đã nhiệt tình lo công việc Chúa Cha, - xin cho các gia đình cũng nhiệt tâm phụng thờ Chúa Cha như vậy.

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Chúa đã hằng thảo kính cha mẹ và được cha mẹ mến yêu, - xin cho mọi gia đình chúng con được êm ấm thuận hòa, thấm nhuần tình tương thân tương ái.

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Chúa đã để cha mẹ phải lo lắng kiếm tìm đang khi Chúa ở lại Giê-ru-sa-lem, - xin dạy chúng con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Chúa đã cho Đức Mẹ và thánh Giu-se được chung hưởng vinh phúc trên trời, - xin đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời
vào hàng chư thánh hiển vinh.

Lạy Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại, Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết học đòi mà ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an ủi vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin
...

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Lễ Kính Kinh Sáng

Chủ sự : Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn : cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 94 (95)

ĐC:
 Đức Ki-tô là Con Thiên Chúa

mà phục tùng cả cha mẹ trần gian,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa
tung hô Người là núi đá độ trì ta.*
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả
là đại vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.*
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

“Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Đức Ki-tô là Con Thiên Chúa
mà phục tùng cả cha mẹ trần gian,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Muôn lạy Chúa Giê-su,
Lạy Thánh Mẫu nhân từ,
Và Giu-se thánh cả,
Xin dâng kính bài thơ.

Ôi nhà Chúa rạng ngời,
Hoa đức hạnh nở tươi,
Đây nguồn ơn suối phúc,
Tuôn chảy bốn phương trời.

Thiên sứ đều run sợ
Chiêm ngưỡng Chúa Ngôi Hai
Mặc hình hài tôi tớ,
Mà vâng lệnh loài người.

Thánh Giu-se hiền hậu,
Điều khiển với chăm nom,
Đức Nữ Trinh từ mẫu
Phục vụ cả cha con.

Căn nhà tuy nghèo khổ
Vượt trên mọi lâu đài,
Vì hồng ân cứu độ
Khởi đầu tại nơi đây.

Xin ba Đấng rủ tình
Ban phúc lộc trường sinh,
Xuống muôn vàn ơn thánh
Cho hết mọi gia đình.

Muôn lạy Chúa Ki-tô
Cho chúng con được nhờ
Cha mẹ Ngài dẫn dắt
Vào cõi sống ngàn thu.

Ca vịnh

Tv 62 (63), 2-9
Tâm hồn khao khát Chúa
Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

ĐC: Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su
trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem
họp mừng lễ Vượt Qua tại đó.

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ĐC: Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su
trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem
họp mừng lễ Vượt Qua tại đó.

Tc Đn 3,57-88.56
Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa
Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5)

ĐC: Trẻ Giê-su lớn dần và mạnh khỏe,
đầy đức khôn ngoan,
được Thiên Chúa đặc biệt yêu vì.

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha,
Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý : không đọc kinh ‘Vinh Danh’ cuối thánh ca này.)

ĐC: Trẻ Giê-su lớn dần và mạnh khỏe,
đầy đức khôn ngoan,
được Thiên Chúa đặc biệt yêu vì.

Tv 149
Các tín hữu khải hoàn vinh hiển
Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Đức Ki-tô làm vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).

ĐC: Cha mẹ Người rất đỗi ngạc nhiên
vì những điều thiên hạ nói về Người.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Để trả thù muôn nước
và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua chúa
và xích cổ vương hầu,
để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xưa.

Đó là niềm vinh dự
cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ĐC: Cha mẹ Người rất đỗi ngạc nhiên
vì những điều thiên hạ nói về Người.

Lời Chúa Đnl 5,16

Ngươi phải hiếu thảo với cha mẹ như Thiên Chúa đã truyền dạy, để được sống lâu và hưởng hạnh phúc trên phần đất Thiên Chúa dành cho ngươi.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm


Xướng đáp

Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống, * Xin thương xót chúng con.

Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống, * Xin thương xót chúng con.

Ngài đã vâng lời Đức Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se. *

Xin thương xót chúng con.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống, * Xin thương xót chúng con.

Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)

ĐC: Này đây sứ thần của Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : “Thức dậy đi! đem Hài Nhi và Mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết hết rồi.”

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa :

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Này đây sứ thần của Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : “Thức dậy đi! đem Hài Nhi và Mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết hết rồi.”

Lời cầu

Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã xuống thế làm người. Ta hãy cung kính và thiết tha dâng lời nguyện xin:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vâng lời cho đến chết, xin thánh hóa hồn xác chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, Con Một Thiên Chúa, Chúa đã vâng phục Đức Mẹ và thánh Giu-se, - xin dạỵ chúng con biết ăn ở khiêm nhường.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vâng lời cho đến chết, xin thánh hóa hồn xác chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô là Thầy chí ái của chúng con, xưa Đức Mẹ đã ghi lòng tạc dạ những lời Chúa nói và những việc Chúa làm, - xin dạy chúng con biết lắng nghe lời Chúa và quyết tình tuân giữ.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vâng lời cho đến chết, xin thánh hóa hồn xác chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa là Đấng dựng nên trời đất, mà lại muốn được gọi là con một người thợ mộc, - xin giúp chúng con giữ lòng khiêm tốn trong mọi công việc chúng con làm.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vâng lời cho đến chết, xin thánh hóa hồn xác chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, xưa ở Na-da-rét, Chúa càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, được Thiên Chúa và mọi người thương mến, - xin cho chúng con ngày một thêm trưởng thành, nhờ có Chúa hằng hướng dẫn.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vâng lời cho đến chết, xin thánh hóa hồn xác chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết học đòi mà ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an ủi vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin...

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Kinh Chiều I Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Lễ Kính

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi
 
Ôi ánh hào quang cõi thiên đàng,
Ôi niềm hy vọng kẻ lầm than.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã hưởng
Công cha nghĩa mẹ dưới trần gian.


Maria hỡi, đầy phước lạ,
Duy chỉ mình Bà, Ðấng khiết trinh,
Mới được bế bồng nuôi nấng Chúa,
Vỗ về âu yếm thật phỉ tình!


Giuse con cháu tổ phục xưa,
Bạn cùng Trinh Nữ: phúc ai ngờ,
Thiên Tử gọi bằng "cha yêu dấu",
Êm đềm ngon ngọt nói sao vừa!


Dòng dõi Giesê ba vị thánh,
Cứu nhân độ thế đã vào đời,
Xin thương nhận lấy lời thành khẩn,
Như áng hương trầm tỏa nơi nơi.


Vườn cây đức hạnh biết bao nhiêu,
Nhà Chúa nở hoa thật mỹ miều,
Xin đổ ơn lành cho thế giới
Gia đình nhân loại biết noi theo.


Trời đất vang lời chúc hiển vinh
Ðấng từng thảo kính bậc sinh thành
Giờ đây Thiên Quốc Ngài hiển trị
Bên hữu Thiên Hoàng với Thánh Linh.


Ca vịnh

Tv 112 (113)

ÐC:  
Giacóp là thân phụ Giuse, bạn của bà Maria.
Bà là Thân Mẫu Ðức Giêsu, gọi là Ðấng Kitô.

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi thánh danh Chúa đi!

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,
Ðấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Giacóp là thân phụ Giuse, bạn của bà Maria.
Bà là Thân Mẫu Ðức Giêsu, gọi là Ðấng Kitô.


Tv 147 (147B)

ÐC: 
Này Giuse, thuộc hoàng tộc Ðavít,
đừng e ngại cưới Maria về,
bởi vì đứa con Bà cưu mang
là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần mà có.


Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *
Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *
Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. *
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Này Giuse, thuộc hoàng tộc Ðavít,
đừng e ngại cưới Maria về,
bởi vì đứa con Bà cưu mang
là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần mà có.Tc Ep 1,3-10

ÐC:
 
Các mục đồng hối hả tới Bêlem,
họ liền thấy bà Maria cùng với ông Giuse,
và thấy Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Ðức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

Trong Ðức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Ðức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta được cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi,
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Ðức Ki-tô.

Ðó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ÐC:  Các mục đồng hối hả tới Bêlem,
họ liền thấy bà Maria cùng với ông Giuse,
và thấy Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.


Lời Chúa (2 Cr 8,9)
 
Anh em biết Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Ngôi Lời đã làm người
* và ở giữa chúng ta.
Ngôi Lời đã làm người
* và ở giữa chúng ta.


Người yêu thương chúng ta vô cùng vô tận
và ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc. *

* và ở giữa chúng ta.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ngôi Lời đã làm người
* và ở giữa chúng ta.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:  
Khi đã đến ngày phải làm lễ tẩy uế
chiếu theo luật Môsê,
cha mẹ Ðức Giêsu
đem Người lên Giêrusalem,
để hiến dâng cho Chúa
.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Khi đã đến ngày phải làm lễ tẩy uế
chiếu theo luật Môsê,
cha mẹ Ðức Giêsu
đem Người lên Giêrusalem,
để hiến dâng cho Chúa
.Lời cầu

Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng hữu, đã chấp nhận sống trong một gia đình dương thế. Ta hãy thờ lạy Người mà thân thưa:
 

Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.
 


Chúa đã vâng phục Mẹ Maria và thánh Giuse cách lạ lùng, - xin dạy chúng con biết kính phục những nhà lãnh đạo chân chính.
 

Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.
 


Chúa đã nhiệt tình lo công việc Chúa Cha, - xin dạy các gia đình cũng nhiệt tâm phụng thờ Chúa Cha như vậy.
 

Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.
 


Chúa đã hằng thảo kính cha mẹ và được cha mẹ mến yêu, - xin cho mọi gia đình chúng con được êm ấm thuận hoà, thấm nhuần tình tương thân tương ái.
Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.
 


Chúa đã để cha mẹ phải lo lắng kiếm tìm đang khi Chúa ở lại Giêrusalem, - xin dạy chúng con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.Chúa đã cho Ðức Mẹ và thánh Giuse được chung hưởng vinh phúc trên trời, - xin đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng chư thánh hiển vinh.
 

Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.
 

Kinh Lạy Cha

Lời nguyệnLạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết học đòi mà ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin...
Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.