Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG KINH CHIỀU II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo, 

Ðến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời 
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ, 

Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào, 

Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng, 

Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu.

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não, 

Ðổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con 

Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng 

Chúng con liền vui hưởng phúc bình an. 
Ðược Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng, 
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân. 

Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần 
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt.

Ca vịnh

Tv 109 (110), 1-5.7
Ðức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ÐC: 
Thánh Thần Chúa bao phủ địa cầu. Halêluia.

Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngày trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng trút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẫng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Thánh Thần Chúa bao phủ địa cầu. Halêluia.

Tv 113A (114)
Chúa giải thoát Ít-ra-en khỏi Ai-cập
Anh em hãy biết rằng: mình cũng ra khỏi Ai-cập khi dứt bỏ thế gian (thánh Âu-tinh).

ÐC:
 
Xin thi thố quyền lực Ngài, lạy Chúa,
quyền lực Chúa đã từng thực hiện nơi chúng con từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem. Halêluia.


Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, *
thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.

Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng. *
Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy?
Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng? *
Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?
Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp, *
Người biến đá tảng thành hồ ao,
và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Xin thi thố quyền lực Ngài, lạy Chúa,
quyền lực Chúa đã từng thực hiện nơi chúng con từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem. Halêluia.


x Tc Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ÐC:
  
Mọi người môn đệ Chúa được đầy ơn Thánh Thần và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng. Halêluia.

Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,
Ðấng vinh hiển uy quyền. *
Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
đã lên ngôi hiển trị: *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Mọi người môn đệ Chúa được đầy ơn Thánh Thần và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng. Halêluia.


Lời Chúa (1Pr 3,1822)

Ðức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, Ðấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thánh Thần, Người đã phục sinh.  Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu.
* Halêluia. Halêluia.


Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu.
* Halêluia. Halêluia.


Liên kết mọi loài, thông hiểu mọi ngôn ngữ. *

* Halêluia. Halêluia.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu.
* Halêluia. Halêluia.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)


ÐC: Hôm nay là ngày lễ Ngũ Tuần, Hôm nay Chúa Thánh Thần lấy hình lửa hiện xuống với môn đồ, ban cho họ những hồng ân đặc biệt, sai họ đi rao giảng, và sai họ làm chứng khắp trần gian ;
ai tin và chịu phép rửa sẽ được ơn cứu độ. Halêluia. 


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: 
Hôm nay là ngày lễ Ngũ Tuần, Hôm nay Chúa Thánh Thần lấy hình lửa hiện xuống với môn đồ, ban cho họ những hồng ân đặc biệt, sai họ đi rao giảng, và sai họ làm chứng khắp trần gian ;
ai tin và chịu phép rửa sẽ được ơn cứu độ. Halêluia.

Lời cầu 

Chúa Cha đã sai Con Một Người đến quy tụ chúng ta thành Giáo Hội. Ta hãy vui mừng dâng lên lời nguyện xin:

Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội. 

Cha đã muốn quy tụ mọi người, nhờ phép rửa duy nhất trong Thánh Thần, để họ được mang danh Ðức Kitô, - xin cho các tín hữu được luôn đồng tâm nhất trí. 


Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội. 

Cha đã muốn cho toàn thể địa cầu được tràn đầy Thần Khí, - xin cho mọi người biết đem công lý mà xây dựng một thế giới hòa bình. 
 

Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội. 

Cha là Cha chung hết mọi người, đã muốn cho con cái tản mác bốn phương trời được hiệp nhất trong cùng một đức tin, - xin ban ơn Thánh Thần soi chiếu lòng mọi người dương thế. 


Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội. 

Cha đã canh tân mọi sự nhờ Chúa Thánh Thần, - xin chữa lành những kẻ đau yếu, an ủi những ai 
sầu khổ, và ban ơn cứu độ cho tất cả chúng con.

Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội. 

Cha đã dùng sức mạnh của Thần Khí mà làm cho Ðức Kitô từ cõi chết sống lại, - xin ban cho những người đã chết được thông phần sự sống của Ðức Kitô


Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội.
 
Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa 
Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG KINH SÁNG

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 66 (67)

ÐC:
  
Halêluia. Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu, ta hãy đến hát mừng thờ lạy. Halêluia.

Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, *
cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,*
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái :
Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc.*
Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  
Halêluia. Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu, ta hãy đến hát mừng thờ lạy. Halêluia.


Thánh thi

Lễ Ngũ Tuần hằng năm tô thắm lại
Cảnh tưng bừng muôn nét mặt hân hoan 

Ngày Chúa Cha sai cử Chúa Thánh Thần 
Tự trời xuống trên giáo đoàn tiên khởi.

Họ thấy như lưỡi lửa hồng sáng chói 

Ðậu tản ra trên mỗi vị trong nhà, 
Bỗng mọi người thành lợi khẩu tài ba, 
Lòng rạo rực tình mến yêu chan chứa.

Miệng phát ngôn được bao là ngoại ngữ 

Khiến chư dân đều sửng sốt phẩm bình,
Tưởng những người được sung mãn Thánh Linh Toàn là kẻ bị ma men ám ảnh.

Ôi biến cố thật nhiệm mầu khôn sánh 

Ðúng bảy tuần sau ngày lễ Vượt Qua. 
Mùa thánh thiêng, luật quy định giao hoà 
Và ân xá cho người mang tội nợ.

Muôn lạy Chúa, Ðấng từ bi muôn thuở 

Nguyện giờ đây cũng sai cử Thánh Thần 
Tự cõi trời, tuôn đổ những hồng ân
Cho chúng tử đang thiết tha cầu khẩn.

Xưa ân sủng đã tuôn tràn sung mãn
Trên những người tận hiến một lòng son, 

Giờ xin thương ban cho mọi tâm hồn
Ơn tha thứ bình an như sở nguyện.

Lời hoan chúc, quỳ dâng Cha vinh hiển, 

Và Giêsu là Ðức Chúa phục sinh
Hằng trị vì cùng với Chúa Thánh Linh
Từ muôn thuở đến muôn đời muôn kiếp.


Ca vịnh

Tv 62 (63) 2-9
Tâm hồn khao khát Chúa
Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

ĐC:  
Lạy Chúa, Thánh Thần Chúa ngự nơi chúng con, Người nhân ái và êm dịu dường nào. Halêluia.

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  Lạy Chúa, Thánh Thần Chúa ngự nơi chúng con, Người nhân ái và êm dịu dường nào. Halêluia.

Tc Ðn 3,57-88.56
Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa
Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

ĐC: 
Hỡi biển rộng sông dài, hỡi muôn loài thuỷ tộc, nào chúc tụng Chúa đi! Halêluia.

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha,
Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

ĐC: Hỡi biển rộng sông dài, hỡi muôn loài thuỷ tộc, nào chúc tụng Chúa đi! Halêluia.

Tv 149
Các tín hữu khải hoàn vinh hiển
 con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Ðức Ki-tô làm Vua hiển trị (hê-xi-ki-ô).


ĐC: Các Tông Ðồ nói nhiều thứ tiếng
ca tụng những kỳ công Chúa đã làm. Halêluia. 


Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Ðấng tạo thành người. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Ðể trả thù muôn nước
và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua chúa
và xích cổ vương hầu,

để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xưa.
Ðó là niềm vinh dự
cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: 
Các Tông Ðồ nói nhiều thứ tiếng
ca tụng những kỳ công Chúa đã làm. Halêluia.

Lời Chúa (Cv 5, 30-32) 

Ðức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người chỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Ðấng Cứu Ðộ, hầu đem lại cho Ítraen ơn sám hối và ơn
tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần.
* Halêluia, Halêluia.

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần.
* Halêluia, Halêluia.

Và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng. *

* Halêluia, Halêluia.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần.
* Halêluia, Halêluia.


Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)


ÐC: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Halêluia. 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Halêluia.

Lời cầu 

Ðức Kitô đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành Giáo Hội của Người. Vậy ta hãy tin tưởng cầu xin:

Lạy Chúa, xin thương đổi mới mặt địa cầu. 

Khi được nâng cao trên thập giá, Chúa đã cho mạch nước trường sinh trào ra từ cạnh sườn Chúa,
- xin ban Thần Khí Chúa, để chúng con được sống dồi dào.


Lạy Chúa, xin thương đổi mới mặt địa cầu. 

Khi được tôn vinh bên hữu Chúa Cha, Chúa đã tuôn đổ trên các môn đệ hồng ân Chúa Cha đã hứa ban, - xin cử Thánh Thần đến để Người canh tân thế giới. 


Lạy Chúa, xin thương đổi mới mặt địa cầu. 

Chúa đã ban Thánh Thần cho các Tông Ðồ, và sai các ngài đem ơn tha thứ cho người tội lỗi, - xin thương xóa bỏ tội lỗi chúng con. 


Lạy Chúa, xin thương đổi mới mặt địa cầu. 

Chúa đã hứa cử Thánh Thần đến chỉ bảo chúng con, và nhắc nhở cho chúng con những điều Chúa đã dạy, - xin cho Người đến soi sáng lòng tin của chúng con. 


Lạy Chúa, xin thương đổi mới mặt địa cầu. 

Chúa đã hứa sẽ cử Thánh Thần đến làm chứng về Chúa, - xin thực hiện lời hứa ấy và làm cho chúng con nên chứng nhân trung thành. 


Lạy Chúa, xin thương đổi mới mặt địa cầu. 


Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa 
Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh – TV TUẦN III KINH CHIỀU I CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi


Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo, 

Ðến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời 
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ, 
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào, 
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng, 
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu.

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não, 
Ðổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con 
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng 
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an. 
Ðược Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng, 
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân. 
Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần 
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt.

Ca vịnh

Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

ÐC:
 
Hôm lễ Ngũ Tuần tất cả các môn đệ Chúa tụ họp lại một nơi. Halêluia.

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ nay cho đến mãi muôn đời! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,
Ðấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Hôm lễ Ngũ Tuần tất cả các môn đệ Chúa tụ họp lại một nơi. Halêluia.

Tv 115 (116B)
Tạ ơn Chúa trong đền thánh
Ta hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, nhờ trung gian của Ðức Ki-tô (Dt 13,15).

ÐC:
  
Các Tông Ðồ thấy những hình lưỡi lửa xuất hiện rồi tản ra đậu xuống từng người một và ai nấy được đầy ơn Thánh Thần. Halêluia.

Hãy ca ngợi Chúa đi!
Ðàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, 
thú vị dường nào, *
được tán tụng Người, thoả tình biết mấy!

Chúa là Ðấng xây dựng lại Giêrusalem, 
quy tụ dân Ítraen tản lạc về. *
Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, 
những vết thương, băng bó cho lành.

Người ấn định con số các vì sao, 
và đặt tên cho từng ngôi một.

Chúa chúng ta thật là cao cả,
uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường! * 

Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy,
bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen. 
Hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ, gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta.

Chúa kéo mây bao phủ che kín cả bầu trời, 
Người chuẩn bị cho mưa rơi xuống trên mặt đất.

Chúa khiến mọc cỏ xanh trên những miền đồi núi, và các loài thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

Chúa cho loài gia súc có đầy đủ thức ăn, 
bầy quạ non kêu đói cũng luôn được no mồi.

Vó ngựa phi, Chúa không ưa chuộng, 
chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh, * 
nhưng ưa chuộng những ai kính sợ Chúa, 
và trông cậy ở tình thương của Người. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Các Tông Ðồ thấy những hình lưỡi lửa xuất hiện rồi tản ra đậu xuống từng người một và ai nấy được đầy ơn Thánh Thần. Halêluia.

Tc Kh 15, 3-4

ÐC: 
Thánh Thần, Ðấng phát xuất từ Chúa Cha sẽ làm vinh danh Thầy. Halêluia.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *

Lạy Ðức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa, ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *
vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan, * vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Thánh Thần, Ðấng phát xuất từ Chúa Cha sẽ làm vinh danh Thầy. Halêluia. 

Lời Chúa (Rm 8,11)

Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Ðấng đã làm cho Ðức Kitô sống lại từ cõi chết, thì Ðấng đã làm cho Ðức Kitô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp
Thánh Thần là Đấng Bào Chữa,* 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh Thần là Đấng Bào Chữa,* 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Sẽ dạy bảo anh em mọi điều. *

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Thánh Thần là Đấng Bào Chữa,* 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)


ÐC: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho các dân tộc, tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng vẫn cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, xin ngự đến tâm hồn tín hữu, và làm cho họ cháy lửa yêu mến Ngài. Halêluia. 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: 
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho các dân tộc, tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng vẫn cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, xin ngự đến tâm hồn tín hữu, và làm cho họ cháy lửa yêu mến Ngài. Halêluia.

Lời cầu 

Năm mươi ngày sau lễ Vượt Qua, Thiên Chúa đã cho Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Ðồ.
Chúng ta hãy vui sướng dâng lời chúc tụng và sốt sắng cầu xin:

Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Khởi đầu, Chúa đã dựng nên trời đất, và khi đến thời viên mãn, Chúa đã cho Ðức Kitô đến tái tạo muôn loài, - nay xin cử Thánh Thần đến đổi mới bộ mặt trái đất. 
 


Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Chúa đã thông ban sinh khí cho Ađam, - xin cử Thánh Thần đến mang sinh lực và tinh thần tươi trẻ cho Hội Thánh, để Hội Thánh chia sẻ sự sống của Chúa cho loài người. 
 


Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Xin Chúa cử Thánh Thần đến chiếu soi tâm hồn người thế giữa bóng đêm tội lỗi, - đem yêu thương vào nơi oán thù, đem niềm vui cho người đau khổ, đem hoà bình cho những vùng có khói lửa chiến tranh. 
 


Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Xin ban ơn Thánh Thần như mưa tưới gội khắp trần gian, - cho lòng người được rửa sạch mọi vết nhơ tội lỗi. 


Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Chúa đã ban Thánh Thần hướng dẫn loài người
vào cuộc sống vinh quang, - xin cho những anh chị em đã qua đời được vui hưởng niềm vui của Chúa


Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã 
muốn cho chúng con dành trọn năm mươi ngày để cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần để các dân tộc trên thế giới tuy ngôn ngữ bất đồng, được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh – TV TUẦN III KINH SÁNG


Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 99 (100)

ÐC:  
Chúa Kitô đã hứa ban Thánh Thần cho chúng ta, nào chúng ta hãy đến bái thờ. Halêluia.

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  
Chúa Kitô đã hứa ban Thánh Thần cho chúng ta, nào chúng ta hãy đến bái thờ. Halêluia.


Thánh thiÐây ngày thánh muôn dân từng mong đợi
Ðã bừng lên thật chói lọi huy hoàng:
Ðức Kitô niềm tin của thế giới
Lên cõi trời ngợp vinh hiển cao sang.


Bên Thánh Phụ Người tỏ bày chi tiết
Cuộc giao tranh qua thập tự máu hồng.
Thủ lãnh thế gian chính Người tiêu diệt,
Thân thể Người đầy chiến tích oai phong.


Người ngự giá trên mây trời lộng lẫy
Gieo niềm tin cho tín hữu chắc rằng:
Cửa thiên quốc, tội Ađam đóng lại,
Nhờ ơn Người, nay mở rộng thênh thang.


Ôi vĩ đại, niềm hân hoan khôn tả:
Này người con Trinh Nữ Maria
Sau bao nỗi khổ hình, sau thập giá
Ðược lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.


Nào ta hãy cùng dâng lên Cứu Chúa
Muôn muôn lời cảm tạ với ca khen:
Người cất nhắc lên cõi trời muôn thuở
Xác phàm nhân, thân cát bụi yếu hèn.


Nguyện xin Chúa cho đoàn con chia sẻ
Nỗi vui mừng của chư thánh thiên cung,
Nơi Chúa ban cho các ngài phỉ chí,
Chúng con xin được đôi chút thỏa lòng.


Hôm nay Chúa lên trời cao vời vợi,
Xin nâng lòng nhân thế mãi vươn cao,
Và gửi xuống Ngôi Thánh Thần an ủi
Như nguồn ơn hằng tuôn chảy dạt dào.


Ca vịnh

Tv 118 (119), 145-152
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

ÐC:
 Những lời tôi nói với anh em
là Thần Khí và là sự sống. Ha-lê-lui-a.

Con kêu van hết lòng, lạy Chúa, xin đáp lại,
thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo. *
Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,
để con tuân giữ thánh ý Ngài.

Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,
con hằng cậy trông ở lời Chúa. *
Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở,
để suy niệm lời hứa của Ngài.

Xin nghe tiếng con, lạy Chúa, bởi vì Ngài nhân hậu,
theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. *
Bọn bất lương sống xa luật Ngài,
đã đến gần con mà bách hại.

Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con,
mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. *
Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu:
Ngài đã thiết lập đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Những lời tôi nói với anh em
là Thần Khí và là sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tc Kn 9,1-6.9-11

Lạy Chúa, xin cho con được khôn ngoan
Chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả các địch thủ của anh em không tài nào chống chọi lại được (Lc 21,15).

ÐC:
 Lạy Chúa, Chúa đã cho xây dựng đền thờ
và lập tế đàn trên núi thánh. Ha-lê-lui-a.

Lạy Thượng Ðế của bậc tổ tiên,
lạy Ðức Chúa từ bi lân tuất, *
Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật,
dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người.

Ðể con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên,
và sống sao cho thánh thiện công chính
mà chỉ huy cả vũ trụ này, *
cùng được một tâm hồn ngay thẳng
mà phân biệt phải trái.

Xin rộng ban cho con
Ðức Khôn Ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. *
Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con.

Vì thân này là tôi tớ, con của nữ tỳ Ngài,
số phận mong manh, cuộc đời vắn vỏi, *
việc pháp đình lề luật,
con bé bỏng hiểu chi!

Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa
mà chẳng có Ðức Khôn Ngoan của Ngài,
thì cũng kể bằng không không vậy.

Ðức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa,
biết những việc Chúa làm,
hiện diện khi Chúa tạo thành vũ trụ, *
biết rõ những gì đẹp mắt Chúa,
và phù hợp với huấn lệnh của Ngài.

Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự,
Xin gửi Ðức Khôn Ngoan Ngài tới, *
Xin phái đến từ tòa cao vinh hiển,
để phù trì và đồng lao cộng khổ với con,
cho con biết điều đẹp ý Chúa.

Vì Ðức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, *
sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm,
lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Lạy Chúa, Chúa đã cho xây dựng đền thờ
và lập tế đàn trên núi thánh. Ha-lê-lui-a.

Tv 116 (117)
Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa
Tôi xin nói với anh em: dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

ÐC: 
Tôi là đường, là sự thật, và là sự sống. Ha-lê-lui-a.

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,
Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Tôi là đường, là sự thật, và là sự sống. Ha-lê-lui-a.

Lời Chúa Rm 14,7-9
Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Ðức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Chúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ * 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Chúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ *
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Chính Người đã chịu treo trên thập giá. *

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Chúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ *

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

ÐC:  
Phần Thầy, Thầy ở với anh em
mọi ngày cho đến tận thế. Halêluia.


Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  
Phần Thầy, Thầy ở với anh em
mọi ngày cho đến tận thế. Halêluia.


Lời cầu

Ðức Ki-tô là Bánh trường sinh, đã hứa cho những ai dự bàn tiệc lời hằng sống và Mình Máu Thánh Người được sống lại trong ngày sau hết. Vậy chúng ta hãy vui sướng cầu xin:

Lạy Chúa, xin cho chúng con được vui mừng và bình an.

Chúa đã phục sinh và trở nên nguồn sống muôn đời, - xin thánh hóa chúng con và mọi người anh em của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được vui mừng và bình an.

Chúa ban bình an và hoan lạc cho kẻ tin vào Chúa, - xin giúp chúng con chứng tỏ mình là con cái sự sáng, lòng đầy hoan hỷ vì Chúa đã toàn thắng thế gian.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được vui mừng và bình an.

Xin củng cố lòng tin cho Hội Thánh trên con đường lữ thứ trần gian, - để Hội Thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa đã phục sinh vinh hiển.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được vui mừng và bình an.

Sau khi chịu đau khổ, Chúa đã bước vào cõi vinh quang, - xin biến nỗi ưu sầu của chúng con thành niềm hoan lạc.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được vui mừng và bình an.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cho những ai tin vào Chúa được tái sinh nhờ nước thánh tẩy để nên một với Ðức Ki-tô; xin Chúa thương phù trì, giúp họ luôn chiến thắng tội lỗi và trung thành đáp lại tình thương của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh – TV TUẦN III KINH CHIỀU

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi


Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo, 

Ðến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời 
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ, 
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào 
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần hiệu Chúa thiên đàng, 
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu.

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não, 
Ðổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn,
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con 
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng 
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an
Ðược Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng, 
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân, 
Và tin rằng : Ngài là chính Thánh Thần 
Nguồn thương mến giữa hai Ngôi bền chặt.

Ca vịnh

Tv 134 (135)
Ca tụng Chúa đã làm những kỳ công
Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những công trình vĩ đại của Người là Ðấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền (1Pr 2,9).

I.

ÐC:
 Ta là Chúa, Ðấng giải thoát ngươi
và ban ơn cứu chuộc. Ha-lê-lui-a.

Nào ca tụng danh thánh Chúa đi, *
ca tụng Người, hỡi tôi tớ Chúa
đang ứng trực trong cung điện Người,
tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!

Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu,
đàn hát mừng Danh Thánh, vì Danh Thánh ngọt ngào. *
Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp,
dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng.

Tôi quá rõ: Chúa thật là cao cả,
Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.

Muốn làm gì là Chúa làm nên,
chốn trời cao cùng nơi đất thấp,
lòng biển cả và đáy vực sâu.

Từ cùng tận địa cầu xa tắp,
Chúa đẩy lên từng lớp mây trời, *
làm cho chớp giật mưa rơi,
mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.

Chúa sát hại các con đầu lòng Ai-cập,
của loài vật cũng như loài người.

Ngay tại đất ngươi, Ai-cập hỡi,
Người giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ,
phạt Pha-ra-ô cùng với bầy tôi.

Người đập tan tành nhiều dân nước,
tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường:

Cả Xi-khon, vua dân tộc A-mô-ri,
lẫn vua Ốc cầm quyền Ba-san nữa,
cùng mọi vương quốc miền Ca-na-an.

Chúa lấy đất họ, ban làm gia sản,
gia sản cho dân người là Ít-ra-en.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: 
Ta là Chúa, Ðấng giải thoát ngươi
và ban ơn cứu chuộc. Ha-lê-lui-a.

II.

ÐC: 
Dân Chúa tung hô rằng:
Vạn vạn phúc triều đại đang tới,
triều đại vua Ða-vít, tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Thánh danh Ngài, lạy Chúa,
sẽ trường tồn vạn kỷ,
trải qua muôn thế hệ,
thiên hạ nhắc nhở Ngài.

Chúa sẽ xét xử cho thần dân,
sẽ rủ lòng thương hàng tôi tớ.

Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành:

Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
có hai tai, mà chẳng thể nghe chi, *
không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.

Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,
cũng giống như chúng vậy!

Nhà Ít-ra-en, nào chúc tụng Chúa,
nhà A-ha-ron, chúc tụng Chúa đi! *
Nhà Lê-vi, nào chúc tụng Chúa,
ai kính sợ Chúa, chúc tụng Chúa đi!

Từ Xi-on, xin chúc tụng Chúa,
Ðấng ngự tại thành Giê-ru-sa-lem.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Dân Chúa tung hô rằng:
Vạn vạn phúc triều đại đang tới,
triều đại vua Ða-vít, tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Tc Kh 15,3-4
Những người được Chúa cứu chuộc
đồng thanh ca ngợi và thờ lạy Chúa

ÐC:
 Nào ta hát mừng Chúa,
Ðấng cao cả uy hùng. Ha-lê-lui-a.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *
Lạy Ðức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,
ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *
vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

Người muôn nước sẽ về
phủ phục trước Tôn Nhan, *
vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Nào ta hát mừng Chúa,
Ðấng cao cả uy hùng. Ha-lê-lui-a.

Lời Chúa 
(Gl 5,16.22-23a.25) 

Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Còn hoa quả của Thần Khí là : bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Thánh Thần là Đấng Bào Chữa * 

 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh Thần là Đấng Bào Chữa * 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Sẽ dạy bảo anh em mọi điều. *

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Thánh Thần là Đấng Bào Chữa* 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)


ÐC:  Tất cả đều đồng tâm nhất trí cầu nguyện cùng với Ðức Maria, Thân Mẫu Chúa Giêsu.
Halêluia. 


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  
Tất cả đều đồng tâm nhất trí cầu nguyện cùng với Ðức Maria, Thân Mẫu Chúa Giêsu.
Halêluia.

Lời cầu 

Thiên Chúa là Cha chúng ta đã đổ đầy tràn ơn Thánh Thần cho các dân tộc. Vậy chúng ta hãy dâng lời chúc tụng và cầu xin:

Lạy Chúa, xin đổ ơn Thánh Thần xuống cho chúng con. 

Chúa đã chọn Ðức Kitô làm ánh sáng muôn dân, - xin cho những tâm hồn mù tối được gặp thấy Người và được Người ban ơn Thánh Thần giải thoát họ khỏi bóng đêm tội lỗi.


Lạy Chúa, xin đổ ơn Thánh Thần xuống cho chúng con. 

Xin gửi Thánh Thần là ánh sáng soi lòng người tín hữu, - để giúp những ai đang ngờ vực được vững niềm tin. 


Lạy Chúa, xin đổ ơn Thánh Thần xuống cho chúng con. 

Xin gửi Thánh Thần là sức bổ dưỡng cho những người vất vả lầm than, - để những tâm hồn khổ đau mệt mỏi được an ủi vỗ về. 


Lạy Chúa, xin đổ ơn Thánh Thần xuống cho chúng con. 

Thánh Thần của Chúa đã làm cho Ðức Kitô sống lại, - xin cho các tín hữu đã qua đời cũng được
sống lại trong ngày Ðức Kitô ngự đến. 


Lạy Chúa, xin đổ ơn Thánh Thần xuống cho chúng con. 

Còn những anh em đã qua đời, chúng con xin gửi gắm cho Chúa, - và mai sau xin được cùng họ chung tiếng ca ngợi Chúa không ngừng.

Lạy Chúa, xin đổ ơn Thánh Thần xuống cho chúng con. 

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã tôn vinh Ðức Kitô và tuôn đổ 
ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng con, thì xin cũng làm cho chúng con thêm lòng tin kính mà phụng sự Chúa tận tình.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.