Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Thứ Bảy Tuần Thánh Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi


Muôn lạy Ðấng cứu nhân độ thế

Vua Ki-tô hiển trị muôn nơi,
Vinh quang thập giá rạng ngời
Dủ thương ban tặng mọi người thần dân.

Ngài chết để diệt tan thần chết,

Ngài phục sinh mở kiếp trường sinh
Mưu mô ác quỷ tung hoành
Rắc gieo tử khí cũng đành chịu thua.

Tình yêu Chúa đã thừa diệu kế:

Trong mộ phần như thể ngủ say,
Âm ty Ngài phá liền tay
Cứu tiền nhân được thoát ngay ngục tù.

Xin Tế Phẩm đầy dư thánh đức

Bửu huyết Ngài cứu chuộc sinh linh,
Ngự bên Thánh Phụ quang vinh
Ðoái nghe tiếng nguyện lời kinh khẩn nài.

Giúp chúng con ngày ngày theo Chúa

Sống cuộc đời vẹn chữ tín trung
Cho dầu muôn ngã tấn công
Lá cờ thập giá oai hùng vẫn mang.

Giê-su hỡi, con hằng trông Chúa

Và Thánh Thần, Thánh Phụ cao tôn,
Giúp con chiến đấu chẳng sờn
Theo cờ thập giá thiên môn khải hoàn!

Ca vịnh


Tv 115 (116B)


ÐC: Hỡi tử thần, này ngươi sẽ chết vì tay Ta!

Kìa âm phủ, ngươi sẽ bị chính Ta tiêu diệt!

Tôi đã tin cả khi mình đã nói:

"Ôi nhục nhã ê chề!" *
Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng:
"Mọi người đều giả dối!"

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

vì mọi ơn lành Người đã ban cho? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người. *
Ðối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai hiếu trung với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,

tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn

và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Hỡi tử thần, này ngươi sẽ chết vì tay Ta!

Kìa âm phủ, ngươi sẽ bị chính Ta tiêu diệt!

Tv 142 (143), 1-11


ÐC: Con Người sẽ ở trong lòng đất

như Giô-na trong bụng kình ngư
vào khoảng ba đêm ngày.

Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, *

lắng nghe con van nài, bởi Ngài thành tín,
đáp lại lời con, vì Ngài công minh.

Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, *

vì trước thánh nhan Ngài
chẳng có người nào là công chính.

Kẻ thù bách hại con,

chà đạp con dưới đất,
đẩy vào chốn tối tăm
như những người đã chết từ bao thuở.

Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,

nghe con tim giá lạnh trong mình.

Nhớ ngày xưa tháng cũ,

con hoài niệm mọi công trình của Chúa,
và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. *
Hai tay cầu Chúa giơ lên,
hồn con khát Chúa như miền đất khô.

Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,

hơi thở con nay đã hầu tàn. *
Xin đừng ẩn mặt đi,
kẻo con hóa ra người thiên cổ.

Ngay từ buổi sớm mai,

xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. *
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

Xin cứu con thoát khỏi địch thù,

lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.

Ðiều đẹp ý Chúa, xin dạy con thực hiện,

bởi Ngài là Thiên Chúa của con. *
Xin thần khí tốt lành của Chúa
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.

Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài,

xin cho con được sống. *
Bởi vì Ngài công chính,
xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Con Người sẽ ở trong lòng đất

như Giô-na trong bụng kình ngư
vào khoảng ba đêm ngày.

Tc Pl 2,6-11


ÐC: Chúa nói: "Cứ phá hủy đền thờ này đi,

nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại."
Khi nói về đền thờ như thế,
Chúa ám chỉ thân xác của Người.

Ðức Giê-su Ki-tô

vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ, *
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chúa nói: "Cứ phá hủy đền thờ này đi,

nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại."
Khi nói về đền thờ như thế,
Chúa ám chỉ thân xác của Người.

Lời Chúa 1 Pr 1,18-21


Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Ðức Ki-tô. Người là Ðấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời kỳ cuối cùng này. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng,

cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người,

và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)


ÐC: Giờ đây, Con Người được tôn vinh,

và nhờ Con Người, Thiên Chúa được vinh hiển,
và Thiên Chúa sắp tôn vinh Con Người.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Giờ đây, Con Người được tôn vinh,

và nhờ Con Người, Thiên Chúa được vinh hiển,
và Thiên Chúa sắp tôn vinh Con Người.

Lời cầu


Ðấng cứu độ chúng ta đã chịu khổ hình thập giá và mai táng trong mồ, để từ cõi chết sống lại. Ta hãy thờ lạy Người và khẩn khoản nài xin:


Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.


Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã để trái tim bị đâm thủng, khiến máu cùng nước chảy ra, hầu khơi nguồn bí tích dưỡng nuôi Hội Thánh, - xin cho Hội Thánh không ngừng được sống nhờ Chúa đã chết và sống lại.


Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.


Xin nhớ đến những người không còn tin rằng Chúa đã phục sinh, - và đừng quên những kẻ chưa được nghe Chúa đã phục sinh từ cõi chết.


Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.


Chúa là Chiên lễ Vượt Qua của chúng con, - xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.


Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.


Chúa là Ðấng cứu chuộc loài người, - xin giải thoát chúng con khỏi quyền lực âm phủ, và ban cho được sống vinh hiển muôn đời.


Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.


Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, đã mở cửa Nước Trời cho người trộm cướp biết ăn năn, - xin cho anh chị em chúng con đã qua đời cũng được sống lại và hưởng phúc vinh quang với Chúa.


Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.


Kinh Lạy Cha


Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất, nhưng đã chiến thắng tử thần và khải hoàn trỗi dậy. Này tất cả chúng con là những tín hữu đã cùng được mai táng với Người khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, xin cho chúng con cũng đạt tới nguồn sống muôn đời cùng với Người là Ðấng đã phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


Kết thúc

Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Thứ Bảy Tuần Thánh Kinh Sáng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,


Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 94

ÐC
: Ðức Ki-tô đã chịu khổ hình,
chịu mai táng để cứu độ ta,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

"Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói:
Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ðức Ki-tô đã chịu khổ hình,
chịu mai táng để cứu độ ta,
nào ta hãy đến bái thờ Người.


Thánh thi

Xin quỳ lạy Ðấng cứu nhân độ thế
Miệng ca ngâm mà nước mắt chan hòa,
Cùng thú nhận lỗi lầm khôn xiết kể
Chúa nhân từ xin khoan hậu thứ tha!

Trên thập tự Ngài dang tay phá đổ
Sức quỷ ma từng bao kiếp tự hào,
Này vừng trán đoàn con in thập tự
Như hiệu kỳ người tín hữu trương cao.

Thù địch ấy, xin đuổi xua mãi mãi
Và khu trừ xa hẳn chúng con đi!
Từ đây hắn không thể còn hãm hại
Kẻ Ngài thương đem giá máu chuộc về.

Ngài chẳng nệ xuống âm ty cõi chết
Ðể thân hành cứu độ các vong nhân,
Ban cho hưởng phúc trường sinh bất diệt
Giải thoát những ai mang nợ tử thần.

Ngày quyết định cho dòng đời viên mãn,
Chính tay Ngài sẽ chấm dứt thời gian
Ðem nhân loại tới trước tòa chung thẩm
Ngài đứng ra thưởng phạt rất công bằng.

Muôn lạy Ðức Ki-tô đầy lân ái
Thương tích chúng con xin chữa cho lành,
Cùng Thánh Phụ, Thánh Thần, Ngài nhận lấy
Thơ ngàn đời nhạc muôn thuở tôn vinh.

Ca Vịnh

Tv 63 (64)

ÐC:
 Chúa vô tội đã bị giết oan,
họ sẽ khóc than Người,
như khóc than con một đã chết.

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,
gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. *
Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại,
xin giấu kỹ con đi.

Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,
lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, *
bắn trộm người vô tội,
bắn thình lình mà chẳng sợ chi.

Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,
bàn luận xem gài bẫy thế nào, *
rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được?"

Bày kế lập mưu làm điều ác,
chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan: *
Thâm hiểm biết bao, lòng dạ người đời!

Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,
thình lình chúng đã bị trúng thương. *
Tấc lưỡi mình hại mình là thế!
Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

Hết thảy mọi người đều kính sợ, *
họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa
và hiểu ngay những việc Người làm.

Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa
và ẩn náu bên Người. *
Mọi tấm lòng chính trực
đều lấy thế làm vinh.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chúa vô tội đã bị giết oan,
họ sẽ khóc than Người,
như khóc than con một đã chết.

Tc Is 38,10-14.17-20

ÐC:
 Xin cứu con, lạy Chúa, khỏi quyền lực âm ty.

Tôi có nói: Nửa cuộc đời dang dở
mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại,
giam tại cửa âm ty.

Tôi có nói: Chẳng còn được thấy Chúa
ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người
đang sống nơi trần thế.

Nhà tôi ở đã bị giật tung
và đem đi như lều mục tử.

Lạy Chúa, con như người thợ dệt
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ.

Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.
Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,
như bị sư tử nghiền nát thịt xương. *
Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

Con thở than như nhạn kêu chim chíp,
con rầm rì chẳng khác bồ câu; *
nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.

Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. *
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy
vào lòng Chúa tín trung.

Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
mới ca tụng Ngài như thể con nay. *
Người cha sẽ dạy cho con cái rõ
Ngài là Ðấng tín trung.

Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ. *
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng họa đàn ca
trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Xin cứu con, lạy Chúa, khỏi quyền lực âm ty.

Tv 150

ÐC:
 Ta đã chết,
và này Ta sống đến muôn thuở muôn đời,
Ta nắm quyền thống trị tử thần và âm phủ.

Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. *
Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt. *
Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. *
Hỡi toàn thể chúng sinh,
ca tụng Chúa đi nào!


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ta đã chết,
và này Ta sống đến muôn thuở muôn đời,
Ta nắm quyền thống trị tử thần và âm phủ.

Lời Chúa Hs 6,1-3a

Ðây lời Chúa phán:"Gặp gian truân, chúng vội tìm đến Ta." Họ bảo nhau: "Nào ta hãy trở về cùng Chúa. Người đã xé nát thân ta, nhưng rồi lại chữa lành. Người đã đánh đập ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương. Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại cho ta sự sống; ngày thứ ba, sẽ cho ta trỗi dậy. Và ta sẽ được sống trước nhan Người.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

ÐC:
 Lạy Ðấng cứu độ trần gian,
xin giải cứu chúng con.
Chúa đổ máu đào trên cây thập tự
làm giá chuộc loài người,
xin rủ thương phù trợ chúng con.

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Lạy Ðấng cứu độ trần gian,
xin giải cứu chúng con.
Chúa đổ máu đào trên cây thập tự
làm giá chuộc loài người,
xin rủ thương phù trợ chúng con.

Lời cầu

Ðấng cứu độ chúng ta đã chịu khổ hình thập giá và mai táng trong mồ, để từ cõi chết sống lại. Ta hãy thờ lạy Người và khẩn khoản nài xin:

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô là Ðấng Cứu Thế, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu hiện diện khi Chúa chết trên thập giá và được mai táng trong mồ, - xin cho chúng con mỗi khi gặp thử thách gian truân, cũng biết chia sẻ những cực hình Chúa đã chịu.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa như hạt lúa gieo vào lòng đất đã đem lại hoa trái là sự sống muôn đời, - xin cho chúng con biết từ bỏ tội lỗi, để chỉ còn sống cho Thiên Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa đã chịu mai táng trong mồ, - xin dạy chúng con biết sống âm thầm trong tình thương của Chúa Cha.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là A-đam mới, đã xuống tận âm phủ giải thoát những người công chính bị giam cầm, - xin cho những ai bị chôn vùi trong tội lỗi biết nghe tiếng Chúa và được cứu sống.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, đã cho chúng con được cùng chết với Chúa qua bí tích thánh tẩy, - xin cho chúng con được sống lại với Chúa, để tiến lên trong cuộc đời mới.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất, nhưng đã chiến thắng tử thần và khải hoàn trỗi dậy. Này tất cả chúng con là những tín hữu đã cùng được mai táng với Người khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, xin cho chúng con cũng đạt tới nguồn sống muôn đời cùng với Người là Ðấng đã phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Cờ Vua Cả tung bay phất phới
Thánh giá Người chói lọi oai phong,
Ai ngờ chính Ðấng Hóa Công
Thân treo thập giá lạ lùng xiết bao!

Người chịu đóng đinh vào khổ giá
Mũi giáo đâm thấu cả cạnh sườn,
Máu đào cùng nước chảy tuôn
Rửa ta sạch hết ngàn muôn tội tình.

Cây tô điểm đôi cành rực rỡ
Thấm máu Vua thắm đỏ cẩm bào,
Lựa từ gốc rễ thanh cao
Xứng cho Thánh Thể tựa vào thân ngươi!

Phúc thay giá chuộc đời treo sẵn
Trên cành ngươi trĩu nặng giờ đây,
Thân hình Chúa Tể quyền oai
Cứu người dương thế khỏi tay tử thần.

Ôi tế phẩm tế đàn cao sáng
Ðã chung phần khổ nạn quang vinh,
Chúa Trời hằng sống dâng mình
Chết đi để phúc trường sinh cho đời.

Lạy thánh giá, người người hy vọng
Trong mùa này, mở rộng thiên ân :
Tôi trung, phúc đức tăng phần
Khoan hồng tha thứ tội nhân quy hồi.

Xin tán tụng Ba Ngôi một Chúa
Chính là nguồn cứu độ trào dâng,
Nhờ ơn thập giá đỡ nâng
Ðoàn con khải thắng hát mừng thiên thu.

Ca vịnh

Tv 115 (116B)

ÐC:
 Chư dân hỡi, nhìn kỹ xem Ta đau khổ dường bao!

Tôi đã tin cả khi mình đã nói:
"Ôi nhục nhã ê chề!" *
Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng:
"Mọi người đều giả dối!"

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
Ðối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai hiếu trung với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chư dân hỡi, nhìn kỹ xem Ta đau khổ dường bao!

Tv 142 (143), 1-11

ÐC:
 Hơi thở con chỉ còn thoi thóp
nghe con tim giá lạnh trong mình.

Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, *
lắng nghe con van nài, bởi Ngài thành tín,
đáp lại lời con, vì Ngài công minh.

Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, *
vì trước thánh nhan Ngài
chẳng có người nào là công chính.

Kẻ thù bách hại con,
chà đạp con dưới đất,
đẩy vào chốn tối tăm
như những người đã chết từ bao thuở.

Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,
nghe con tim giá lạnh trong mình.

Nhớ ngày xưa tháng cũ,
con hoài niệm mọi công trình của Chúa,
và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. *
Hai tay cầu Chúa giơ lên,
hồn con khát Chúa như miền đất khô.

Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,
hơi thở con nay đã hầu tàn. *
Xin đừng ẩn mặt đi,
kẻo con hóa ra người thiên cổ.

Ngay từ buổi sớm mai,
xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. *
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.

Ðiều đẹp ý Chúa, xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con. *
Xin thần khí tốt lành của Chúa
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.

Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài,
xin cho con được sống. *
Bởi vì Ngài công chính,
xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Hơi thở con chỉ còn thoi thóp
nghe con tim giá lạnh trong mình.

Tc Pl 2,6-11

ÐC: 
Khi đã uống giấm chua,
Ðức Giê-su nói rằng: "Mọi sự đã hoàn tất."
Rồi Người gục đầu xuống, trút hơi thở cuối cùng.

Ðức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ, *
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Khi đã uống giấm chua,
Ðức Giê-su nói rằng: "Mọi sự đã hoàn tất."
Rồi Người gục đầu xuống, trút hơi thở cuối cùng.

Lời Chúa 1 Pr 2,21b-24

Ðức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội ; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe ; nhưng một bề phó thác cho Ðấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
 Ngay lúc ta còn thù nghịch với Thiên Chúa,
Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết,
mà cho ta được giao hòa với Người.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ngay lúc ta còn thù nghịch với Thiên Chúa,
Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết,
mà cho ta được giao hòa với Người.

Lời cầu 

Trong ngày kỷ niệm Ðức Ki-tô chịu chết để ban sự sống cho loài người, ta hãy dâng lên Thiên Chúa là Cha chúng ta lời cầu xin tha thiết:

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.


Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh Chúa được hiệp nhất.
Xin gìn giữ che chở Ðức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.


Xin ban ơn Thánh Thần để thánh hóa mọi người có trách nhiệm trong Hội Thánh, cũng như toàn thể giáo dân.

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.

Xin soi lòng mở trí cho anh em dự tòng, và ban đức tin cho họ.

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.


Xin cho mọi người Ki-tc hữu được hiệp nhất trong đại gia đình Hội Thánh Chúa.

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.


Xin cho người Do-thái cũng nhận biết Ðức Ki-tô là Ðấng cứu độ trần gian.

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.


Xin soi sáng cho những người không tin vào Ðức Ki-tô.

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.


Xin cho người vô thần được nhận thấy tình thương của Chúa khi chiêm ngưỡng muôn loài Chúa dựng nên.

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.


Xin hướng dẫn lòng trí những người lãnh đạo quốc gia.

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.


Xin an ủi những ai phiền muộn và những người đau yếu.

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.


Xin thương đến tất cả những ai đã qua đời.

Lạy Chúa, vì Con Chúa đã chết để cứu chuộc loài người,
xin nhận lời chúng con.

Kinh Lạy Cha


Lời nguyện


Lạy Chúa, xin lấy lòng từ bi nhìn đến đại gia đình nhân loại. Chính vì gia đình này mà Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con không ngần ngại phó mình trong tay kẻ dữ và cam chịu khổ hình thập giá. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Kinh Sáng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,


Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 94

ÐC
: Ðức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

"Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói:
Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ðức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
Nào ta hãy đến bái thờ Người.


Thánh thi

Sầu chất nặng, thêm giấm chua mật đắng
Ðinh sắt, lưỡi đòng, gai nhọn, đâm thâu
Thân nát tan và máu nước tuôn trào
Cho vũ trụ càn khôn được thanh tẩy!

Ta tin thật muôn rừng xanh chẳng thấy
Một cây nào: cành, hoa, quả như ngươi!
Mấy mũi đinh nhẹ quá, thập tự ơi,
Sao mang nổi tấm hình hài vô giá?

Rủ cành xuống, hỡi cây cao bóng cả,
Giãn thớ ra cho thân cứng hóa mềm,
Như chiếc giường vừa trải nệm ấm êm
Chờ Vua Cả đến đặt mình nằm xuống.

Ôi thập tự, chỉ ngươi là xứng đáng
Giá chuộc đời, đem cất giữ trong tim!
Biển trần gian, tàu cờ hiệu Máu Chiên
Ngươi rước kẻ đắm chìm cho cập bến.

Cung trầm bổng dệt bài ca cầu nguyện
Xin khấu đầu thượng tiến Chúa Ba Ngôi
Ðã đổ hồng ân cứu chuộc loài người,
Muôn muôn thuở, xin dâng lời vinh chúc!

Ca vịnh

Tv 50 (51)
Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con
Anh em phải đổi mới tâm can, và mặc lấy con người mới (Ep 4,23-24).

ÐC
: Ðến như Con Một, Chúa cũng chẳng từ
nhưng Chúa đã để Người phải chết
cho hết thảy chúng ta.

Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. *
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con,
con sẽ được tinh tuyền; *
xin rửa con cho sạch,
con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát
được nhảy múa tưng bừng.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi,
và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời,
xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

Xin đừng nở đuổi con
không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con
thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con
niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.

Ðường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Thiên Chúa con thờ
là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con,
con sẽ tung hô Ngài công chính.

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

Lạy Thiên Chúa,
tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát; *
một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành lũy Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
dâng trên bàn thờ Chúa.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ðến như Con Một, Chúa cũng chẳng từ
nhưng Chúa đã để Người phải chết
cho hết thảy chúng ta.

Tc Kb 3,2-4.13a.15-19
Thiên Chúa ngự đến xét xử
Anh em hãy ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được giải thoát (Lc 21,28).

ÐC:
 Chúa Giê-su Ki-tô hằng yêu thương ta,
đã chịu chết mà giải thoát ta khỏi muôn vàn tội lỗi.

Lạy Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài,
công trình Ngài, lạy Chúa, lòng con kính sợ!

Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy,
qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường. *
Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương.

Này Thiên Chúa tự miền Tê-man ngự giá,
từ núi Pa-ran, kìa Ðức Thánh quang lâm. *
Bóng uy phong rợp chín tầng trời,
câu chúc tụng vang mười phương đất.

Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng,
mở đôi tay chiếu tỏa hào quang: *
nơi đó ẩn tàng quyền năng Chúa.

Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,
cứu độ đấng Ngài đã xức dầu tấn phong.*
Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả,
giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông.

Chuyện vừa lọt tai, ruột đã rối bời bời,
mới nghe điều đó, môi miệng con run rẩy, *
bệnh mục xương đã nhập vào mình,
chân lảo đảo không còn vững bước.

Con bình tĩnh đợi ngày khốn quẫn
chụp xuống đầu dân xông đánh chúng con.

Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa,
cả vườn nho chẳng được trái nào. *
Quả ô-liu, đợi hoài không thấy,
ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn.

Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn,
ngó vào chuồng, bò bê hết sạch.

Nhưng phần tôi, tôi nhảy mừng vì Chúa,
hỷ hoan vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Ðức Chúa, Chúa tôi thờ, làm cho tôi mạnh sức, *
cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai.
Và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chúa Giê-su Ki-tô hằng yêu thương ta,
đã chịu chết mà giải thoát ta khỏi muôn vàn tội lỗi.

Tv 147 (147B)
Giê-ru-sa-lem được hưng phục
Lại đây, Ta sẽ cho ngươi thấy Tân Nương, hiền thê của Chiên Con (Kh 21,9).

ÐC:
 Chúng con tôn thờ thánh giá Chúa
hát mừng Ngài sống lại hiển vinh ;
ấy chính vì bởi cây thập giá
niềm hân hoan tràn ngập địa cầu.

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *
Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *
Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. *
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chúng con tôn thờ thánh giá Chúa
hát mừng Ngài sống lại hiển vinh ;
ấy chính vì bởi cây thập giá
niềm hân hoan tràn ngập địa cầu.

Lời Chúa Is 52,13-15

Rồi đây, người Tôi Trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ lên cao, nổi bật, và được vinh hiển tuyệt vời. Cũng như bao kẻ đã sững sờ, khi thấy Tôi Trung của Ta mặt mày tan nát, chẳng còn hình dạng một con người ; cũng vậy, muôn dân sẽ vô cùng kinh ngạc, và vua chúa phải câm miệng trước nhan Người, vì được thấy điều chưa một ai kể lại, chứng kiến việc chưa nghe nói bao giờ.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.


Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.


Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

ÐC:
 Phía trên đầu Người,
chúng đã đặt bản án xử tội viết rằng:
Tên này là Giê-su, người Na-da-rét, Vua Do-thái.

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Phía trên đầu Người,
chúng đã đặt bản án xử tội viết rằng:
Tên này là Giê-su, người Na-da-rét, Vua Do-thái.

Lời cầu

Ðấng cứu độ chúng ta đã chịu khổ hình thập giá và mai táng trong mồ, để từ cõi chết sống lại. Ta hãy thờ lạy Người và khẩn khoản nài xin:

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Lạy Chúa là Thầy chúng con, vì thương chúng con, Chúa đã vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, - xin dạy chúng con hằng biết vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là nguồn sống của chúng con, Chúa đã chết trên thập giá để tiêu diệt tử thần và quyền lực âm phủ, - xin cho chúng con được cùng chết với Chúa, ngõ hầu được cùng Chúa sống lại vinh quang.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là Vua chúng con, nhưng đã bị chà đạp như loài sâu bọ, bị phàm nhân nhạo báng chê cười, - xin cho chúng con thấm nhuần đức khiêm nhường của Chúa.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là Ðấng cứu chuộc chúng con, đã hy sinh mạng sống mình vì yêu thương chúng con, - xin cho chúng con cũng biết đối xử với nhau như anh em một nhà.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là Ðấng cứu độ loài người, đã dang tay trên thập giá để lôi kéo muôn thế hệ, - xin đem mọi con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi vào đoàn tụ trong Nước Trời.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, xin lấy lòng từ bi nhìn đến đại gia đình nhân loại. Chính vì gia đình này mà Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con không ngần ngại phó mình trong tay kẻ dữ và cam chịu khổ hình thập giá. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.