Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Thứ Bảy Tuần Thánh Kinh Sáng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,


Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 94

ÐC
: Ðức Ki-tô đã chịu khổ hình,
chịu mai táng để cứu độ ta,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

"Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói:
Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ðức Ki-tô đã chịu khổ hình,
chịu mai táng để cứu độ ta,
nào ta hãy đến bái thờ Người.


Thánh thi

Xin quỳ lạy Ðấng cứu nhân độ thế
Miệng ca ngâm mà nước mắt chan hòa,
Cùng thú nhận lỗi lầm khôn xiết kể
Chúa nhân từ xin khoan hậu thứ tha!

Trên thập tự Ngài dang tay phá đổ
Sức quỷ ma từng bao kiếp tự hào,
Này vừng trán đoàn con in thập tự
Như hiệu kỳ người tín hữu trương cao.

Thù địch ấy, xin đuổi xua mãi mãi
Và khu trừ xa hẳn chúng con đi!
Từ đây hắn không thể còn hãm hại
Kẻ Ngài thương đem giá máu chuộc về.

Ngài chẳng nệ xuống âm ty cõi chết
Ðể thân hành cứu độ các vong nhân,
Ban cho hưởng phúc trường sinh bất diệt
Giải thoát những ai mang nợ tử thần.

Ngày quyết định cho dòng đời viên mãn,
Chính tay Ngài sẽ chấm dứt thời gian
Ðem nhân loại tới trước tòa chung thẩm
Ngài đứng ra thưởng phạt rất công bằng.

Muôn lạy Ðức Ki-tô đầy lân ái
Thương tích chúng con xin chữa cho lành,
Cùng Thánh Phụ, Thánh Thần, Ngài nhận lấy
Thơ ngàn đời nhạc muôn thuở tôn vinh.

Ca Vịnh

Tv 63 (64)

ÐC:
 Chúa vô tội đã bị giết oan,
họ sẽ khóc than Người,
như khóc than con một đã chết.

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,
gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. *
Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại,
xin giấu kỹ con đi.

Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,
lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, *
bắn trộm người vô tội,
bắn thình lình mà chẳng sợ chi.

Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,
bàn luận xem gài bẫy thế nào, *
rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được?"

Bày kế lập mưu làm điều ác,
chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan: *
Thâm hiểm biết bao, lòng dạ người đời!

Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,
thình lình chúng đã bị trúng thương. *
Tấc lưỡi mình hại mình là thế!
Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

Hết thảy mọi người đều kính sợ, *
họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa
và hiểu ngay những việc Người làm.

Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa
và ẩn náu bên Người. *
Mọi tấm lòng chính trực
đều lấy thế làm vinh.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chúa vô tội đã bị giết oan,
họ sẽ khóc than Người,
như khóc than con một đã chết.

Tc Is 38,10-14.17-20

ÐC:
 Xin cứu con, lạy Chúa, khỏi quyền lực âm ty.

Tôi có nói: Nửa cuộc đời dang dở
mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại,
giam tại cửa âm ty.

Tôi có nói: Chẳng còn được thấy Chúa
ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người
đang sống nơi trần thế.

Nhà tôi ở đã bị giật tung
và đem đi như lều mục tử.

Lạy Chúa, con như người thợ dệt
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ.

Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.
Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,
như bị sư tử nghiền nát thịt xương. *
Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

Con thở than như nhạn kêu chim chíp,
con rầm rì chẳng khác bồ câu; *
nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.

Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. *
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy
vào lòng Chúa tín trung.

Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
mới ca tụng Ngài như thể con nay. *
Người cha sẽ dạy cho con cái rõ
Ngài là Ðấng tín trung.

Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ. *
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng họa đàn ca
trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Xin cứu con, lạy Chúa, khỏi quyền lực âm ty.

Tv 150

ÐC:
 Ta đã chết,
và này Ta sống đến muôn thuở muôn đời,
Ta nắm quyền thống trị tử thần và âm phủ.

Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. *
Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt. *
Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. *
Hỡi toàn thể chúng sinh,
ca tụng Chúa đi nào!


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ta đã chết,
và này Ta sống đến muôn thuở muôn đời,
Ta nắm quyền thống trị tử thần và âm phủ.

Lời Chúa Hs 6,1-3a

Ðây lời Chúa phán:"Gặp gian truân, chúng vội tìm đến Ta." Họ bảo nhau: "Nào ta hãy trở về cùng Chúa. Người đã xé nát thân ta, nhưng rồi lại chữa lành. Người đã đánh đập ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương. Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại cho ta sự sống; ngày thứ ba, sẽ cho ta trỗi dậy. Và ta sẽ được sống trước nhan Người.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

ÐC:
 Lạy Ðấng cứu độ trần gian,
xin giải cứu chúng con.
Chúa đổ máu đào trên cây thập tự
làm giá chuộc loài người,
xin rủ thương phù trợ chúng con.

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Lạy Ðấng cứu độ trần gian,
xin giải cứu chúng con.
Chúa đổ máu đào trên cây thập tự
làm giá chuộc loài người,
xin rủ thương phù trợ chúng con.

Lời cầu

Ðấng cứu độ chúng ta đã chịu khổ hình thập giá và mai táng trong mồ, để từ cõi chết sống lại. Ta hãy thờ lạy Người và khẩn khoản nài xin:

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô là Ðấng Cứu Thế, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu hiện diện khi Chúa chết trên thập giá và được mai táng trong mồ, - xin cho chúng con mỗi khi gặp thử thách gian truân, cũng biết chia sẻ những cực hình Chúa đã chịu.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa như hạt lúa gieo vào lòng đất đã đem lại hoa trái là sự sống muôn đời, - xin cho chúng con biết từ bỏ tội lỗi, để chỉ còn sống cho Thiên Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa đã chịu mai táng trong mồ, - xin dạy chúng con biết sống âm thầm trong tình thương của Chúa Cha.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là A-đam mới, đã xuống tận âm phủ giải thoát những người công chính bị giam cầm, - xin cho những ai bị chôn vùi trong tội lỗi biết nghe tiếng Chúa và được cứu sống.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, đã cho chúng con được cùng chết với Chúa qua bí tích thánh tẩy, - xin cho chúng con được sống lại với Chúa, để tiến lên trong cuộc đời mới.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất, nhưng đã chiến thắng tử thần và khải hoàn trỗi dậy. Này tất cả chúng con là những tín hữu đã cùng được mai táng với Người khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, xin cho chúng con cũng đạt tới nguồn sống muôn đời cùng với Người là Ðấng đã phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét