Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Thứ Năm Tuần Thánh. Thánh vịnh tuần II Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi


Ôi kỷ vật lưu dấu ngày Chúa chết,

Hỡi bánh trường sinh nuôi dưỡng người trần,
Ước chi Ngài nên lương thực con ăn,
Ðầy hương vị thỏa lòng con mãi mãi!

Muôn lạy Chúa Giê-su đầy lân ái,

Xin bửu huyết Ngài thanh tẩy con đi!
Một giọt thôi, là đủ sức diệu kỳ
Rửa sạch cả trần gian nên thanh tịnh.

Con mong mỏi giữa hội vui thần thánh

Hát mừng Ngài và chiêm ngưỡng Tôn Nhan,
Cùng tán dương Thánh Phụ với Thánh Thần
Trên cõi phúc ngàn vinh quang rực rỡ.

Ca vịnh

Tv 71 (72)
Vương quyền của Chúa Ki-tô
Các nhà chiêm tinh mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến Hài Nhi (Mt 2,11).

I.

ÐC:
 Ðức Ki-tô là Trưởng Tử,

trong số những người từ cõi chết sống lại,
cũng là Thủ Lãnh các vua chúa trần gian.
Người làm cho chúng ta
trở thành dân nước của Thiên Chúa là Cha của Người.

Tâu Thượng Ðế,

xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, *
để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ,

đồi rước về nền công lý vạn dân.

Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,

ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, *
đập tan lũ cường hào ác bá.

Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,

như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp! *
Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,
ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

Triều đại Người, đua nở hoa công lý

và thái bình thịnh trị
tới ngay nao tuế nguyệt chẳng còn.

Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,

từ Sông Cả đến tận cùng trái đất.

Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng,

tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. *
Từ Thác-si và hải đảo xa xăm,
hàng vương giả sẽ về triều cống.

Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,

cũng đều tới tiến dâng lễ vật. *
Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,
muôn dân nước thảy đều phụng sự.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ðức Ki-tô là Trưởng Tử,
trong số những người từ cõi chết sống lại,
cũng là Thủ Lãnh các vua chúa trần gian.
Người làm cho chúng ta
trở thành dân nước của Thiên Chúa là Cha của Người.

II.

ÐC:
 Người giải thoát bần dân kêu khổ,

và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương.

Người giải thoát bần dân kêu khổ
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, *
chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.

Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ
giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, *
từng giọt máu họ, Người đều coi là quý.

Tân Vương vạn vạn tuế! *
Thiên hạ sẽ đem vàng Ả-rập tiến dâng lên,
và cầu xin cho Người luôn mãi,
ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,
đỉnh non cao sóng lúa rì rào, *
trổ bông vàng đẹp tựa núi Li-băng,
thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,
nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.

Ước gì mọi sắc tộc trần gian,
nhờ Người được chúc lành,
và muôn dân thiên hạ
ngợi khen Người có phúc.

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu. *
Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,
ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu!
A-men. A-men.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Người giải thoát bần dân kêu khổ,
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương.

Tc Kh 11,17-18; 12,10b-12a
Chúa xét xử thế gian

ÐC:
 Chư thánh đã thắng trận

nhờ máu của Con Chiên
và nhờ lời chân thật họ minh chứng.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
Ðấng hiện có, và đã có, *
chúng con xin cảm tạ Ngài
đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ,
và lên ngôi hiển trị.

Chư dân đã nổi trận lôi đình,
nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,

và đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, *
cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
và những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Thánh Danh.

Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, *
và Ðức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính.

Vì Xa-tan, kẻ tố cáo anh em của ta,
ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa,
nay bị tống ra ngoài.

Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Ðức Ki-tô: *
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.

Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chư thánh đã thắng trận
nhờ máu của Con Chiên
và nhờ lời chân thật họ minh chứng.

Lời Chúa Dt 13,12-15


Ðức Giê-su đã chịu khổ hình ngoài cửa thành, lấy máu mình mà thánh hóa toàn dân. Vậy ta hãy ra khỏi trại mà đến với Người, cam lòng gánh vác nỗi khổ nhục Người đã chịu. Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai. Vậy nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết.

Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC
: Trong bữa ăn tối, Ðức Giê-su cầm lấy bánh,

dâng lời chúc tụng,
rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Trong bữa ăn tối, Ðức Giê-su cầm lấy bánh,
dâng lời chúc tụng,
rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ.

Lời cầu


Trong bữa tối cuối cùng trước khi bị trao nộp, Ðức Ki-tô đã truyền cho Hội Thánh mãi mãi cử hành nghi lễ tưởng niệm sự chết và sống lại của Người. Vậy chúng ta hãy thờ lạy Người và tha thiết nguyện xin:

Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Xin cho chúng con biết hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ hình của Chúa, - hầu được cùng Chúa sống lại hiển vinh.

Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Xin cho chúng con được Thánh Mẫu Ma-ri-a là Ðấng an ủi kẻ ưu phiền, luôn phù trì che chở, - để lúc buồn sầu , chúng con được Người nâng đỡ, như chính Chúa hằng nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Xin cho các tín hữu được chia sẻ những cực hình Chúa đã chịu, khi họ gặp thử thách gian truân, - để cuộc đời họ biểu dương ơn cứu độ của Chúa.

Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Chúa đã tự hạ, sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá, - xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và phục tùng.

Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Xin cho những người đã chết được sống lại vinh quang như Chúa, - và cho chúng con được hưởng vinh phúc ấy nữa.

Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã cứu chuộc.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã tấn phong Ðức Ki-tô làm Thượng Tế muôn đời để danh Chúa được tôn vinh và nhân loại hưởng nhờ ơn cứu độ. Người đã đổ máu ra chuộc chúng con về làm dân riêng của Chúa. Ngày hôm nay chúng con cử hành thánh lễ tưởng niệm Người, thì xin cho chúng con được tràn đầy sức sống mãnh liệt, tuôn tràn từ mầu nhiệm thập giá và phục sinh. Chúng con cầu xin...

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét