Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Kinh Chiều I Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Lễ Kính

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi
 
Ôi ánh hào quang cõi thiên đàng,
Ôi niềm hy vọng kẻ lầm than.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã hưởng
Công cha nghĩa mẹ dưới trần gian.


Maria hỡi, đầy phước lạ,
Duy chỉ mình Bà, Ðấng khiết trinh,
Mới được bế bồng nuôi nấng Chúa,
Vỗ về âu yếm thật phỉ tình!


Giuse con cháu tổ phục xưa,
Bạn cùng Trinh Nữ: phúc ai ngờ,
Thiên Tử gọi bằng "cha yêu dấu",
Êm đềm ngon ngọt nói sao vừa!


Dòng dõi Giesê ba vị thánh,
Cứu nhân độ thế đã vào đời,
Xin thương nhận lấy lời thành khẩn,
Như áng hương trầm tỏa nơi nơi.


Vườn cây đức hạnh biết bao nhiêu,
Nhà Chúa nở hoa thật mỹ miều,
Xin đổ ơn lành cho thế giới
Gia đình nhân loại biết noi theo.


Trời đất vang lời chúc hiển vinh
Ðấng từng thảo kính bậc sinh thành
Giờ đây Thiên Quốc Ngài hiển trị
Bên hữu Thiên Hoàng với Thánh Linh.


Ca vịnh

Tv 112 (113)

ÐC:  
Giacóp là thân phụ Giuse, bạn của bà Maria.
Bà là Thân Mẫu Ðức Giêsu, gọi là Ðấng Kitô.

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi thánh danh Chúa đi!

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,
Ðấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Giacóp là thân phụ Giuse, bạn của bà Maria.
Bà là Thân Mẫu Ðức Giêsu, gọi là Ðấng Kitô.


Tv 147 (147B)

ÐC: 
Này Giuse, thuộc hoàng tộc Ðavít,
đừng e ngại cưới Maria về,
bởi vì đứa con Bà cưu mang
là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần mà có.


Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *
Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *
Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. *
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Này Giuse, thuộc hoàng tộc Ðavít,
đừng e ngại cưới Maria về,
bởi vì đứa con Bà cưu mang
là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần mà có.Tc Ep 1,3-10

ÐC:
 
Các mục đồng hối hả tới Bêlem,
họ liền thấy bà Maria cùng với ông Giuse,
và thấy Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Ðức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

Trong Ðức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Ðức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta được cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi,
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Ðức Ki-tô.

Ðó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ÐC:  Các mục đồng hối hả tới Bêlem,
họ liền thấy bà Maria cùng với ông Giuse,
và thấy Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.


Lời Chúa (2 Cr 8,9)
 
Anh em biết Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Ngôi Lời đã làm người
* và ở giữa chúng ta.
Ngôi Lời đã làm người
* và ở giữa chúng ta.


Người yêu thương chúng ta vô cùng vô tận
và ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc. *

* và ở giữa chúng ta.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ngôi Lời đã làm người
* và ở giữa chúng ta.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:  
Khi đã đến ngày phải làm lễ tẩy uế
chiếu theo luật Môsê,
cha mẹ Ðức Giêsu
đem Người lên Giêrusalem,
để hiến dâng cho Chúa
.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Khi đã đến ngày phải làm lễ tẩy uế
chiếu theo luật Môsê,
cha mẹ Ðức Giêsu
đem Người lên Giêrusalem,
để hiến dâng cho Chúa
.Lời cầu

Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng hữu, đã chấp nhận sống trong một gia đình dương thế. Ta hãy thờ lạy Người mà thân thưa:
 

Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.
 


Chúa đã vâng phục Mẹ Maria và thánh Giuse cách lạ lùng, - xin dạy chúng con biết kính phục những nhà lãnh đạo chân chính.
 

Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.
 


Chúa đã nhiệt tình lo công việc Chúa Cha, - xin dạy các gia đình cũng nhiệt tâm phụng thờ Chúa Cha như vậy.
 

Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.
 


Chúa đã hằng thảo kính cha mẹ và được cha mẹ mến yêu, - xin cho mọi gia đình chúng con được êm ấm thuận hoà, thấm nhuần tình tương thân tương ái.
Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.
 


Chúa đã để cha mẹ phải lo lắng kiếm tìm đang khi Chúa ở lại Giêrusalem, - xin dạy chúng con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.Chúa đã cho Ðức Mẹ và thánh Giuse được chung hưởng vinh phúc trên trời, - xin đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng chư thánh hiển vinh.
 

Lạy Chúa là Vị Cứu Tinh nhân loại,
Chúa đã nêu gương cho người thế học đòi.
 

Kinh Lạy Cha

Lời nguyệnLạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết học đòi mà ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin...
Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét