Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

Kinh Chiều I Chúa Nhật tuần III Mùa Vọng năm B. Thánh vịnh tuần III

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Bệ rồng khấn nguyện Hóa Công,
Hào quang muôn thuở soi lòng thứ dân,
Tay Ngài cứu độ gian trần,
Lắng nghe lời kẻ phàm nhân tỏ bày:

Xót thương cảnh thế gian này,
Trong tay thần chết tháng ngày héo hon,
Thế nhân suy nhược hao mòn,
Chúa tìm linh dược ngàn muôn nhiệm mầu.

Thời gian viên mãn khởi đầu,
Chúa vào trần thế khác nào lang quân
Bước ra khỏi chốn phòng loan
Là lòng Thánh Mẫu muôn vàn trinh trong.

Quyền năng tuyệt đối vô song,
Khiến cho thụ tạo một lòng khiếp oai,
Trời cao đất thấp mọi loài,
Vẹn toàn thiên ý chẳng sai chút nào.

Khẩn nài Ðấng Thánh chí cao,
Tới ngày Thẩm Phán lại vào trần gian,
Giữ con luôn được an toàn,
Khỏi vương cạm bẫy Xa-tan trên đời.

Tiến dâng Vua Cả Nước Trời,
Cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh,
Thánh Thần đồng trị uy linh,
Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng.

Ca vịnh

Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

ĐC:
 Giê-ru-sa-lem hỡi, nào hớn hở tưng bừng, 
vì Đấng Cứu Tinh sẽ ngự đến thăm ngươi.
Ha-lê-lui-a.

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà !

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
Đấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Giê-ru-sa-lem hỡi, nào hớn hở tưng bừng,
vì Đấng Cứu Tinh sẽ ngự đến thăm ngươi.
Ha-lê-lui-a.

Tv 115 (116B)
Tạ ơn Chúa trong đền thánh
Ta hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, nhờ trung gian của Đức Ki-tô (Dt 13,15).

ĐC:
 Ta là Chúa, ngày Ta chiến thắng đã gần kề, 
chẳng còn xa nữa đâu.
Này Ta đến cứu độ chứ không trì hoãn.

Tôi đã tin cả khi mình đã nói :
"Ôi nhục nhã ê chề !" *
Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng :
"Mọi người đều giả dối !"

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem !

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Ta là Chúa, ngày Ta chiến thắng đã gần kề,
chẳng còn xa nữa đâu.
Này Ta đến cứu độ chứ không trì hoãn.

Tc Pl 2,6-11
Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa

ĐC:
 Muôn lạy Chúa, 
xin sai Con Chiên là chính Con Một Ngài
đến lãnh đạo trần gian.
Người sẽ từ Thạch sơn miền hoang địa,
tới ngọn núi Xi-on.

Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ, *
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng :
"Đức Giê-su Ki-tô là Chúa".

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Muôn lạy Chúa,
xin sai Con Chiên là chính Con Một Ngài
đến lãnh đạo trần gian.
Người sẽ từ Thạch sơn miền hoang địa,
tới ngọn núi Xi-on.

Lời Chúa 1Tx 5,23-24

Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta quang lâm. Ðấng kêu gọi anh em là Ðấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Lạy Chúa, * xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, * xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

Xin ban ơn cứu độ cho chúng con. *

Lạy Chúa, * xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Lạy Chúa, * xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC: Trước Ta, không có một Thiên Chúa nào hết, 
và sau Ta cũng không,
vì mọi người sẽ quỳ lạy và tán dương Ta.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

ĐC: Trước Ta, không có một Thiên Chúa nào hết,
và sau Ta cũng không,
vì mọi người sẽ quỳ lạy và tán dương Ta.

Lời cầu

Chúa Ki-tô đem lại niềm vui đầy tràn cho những ai mong đợi Người. Ta hãy dâng lên Người những lời khẩn cầu tha thiết:

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Lạy Chúa Ki-tô, Ðấng hiện hữu từ muôn thuở, này chúng con hoan hỷ trông chờ, - xin Chúa đến cứu chuộc chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Mọi người sống trên trần thế đều do Chúa dựng nên, - xin Chúa đến và ra tay cứu độ.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Chúng con là loài phải chết, nhưng Chúa đã chẳng nề mang lấy thân phận chúng con, - xin Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tay tử thần.


Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Chúa đã đến làm cho chúng con được sống dồi dào, - xin Chúa đến, và ban cho chúng con được sống muôn đời hạnh phúc.


Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Chúa đã muốn quy tụ hết mọi người trong Nước Chúa, - xin Chúa đến tập họp những người đang mong chờ được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.


Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Xin tuôn đổ tình thương như sương sa dịu mát, - trên hết thảy những ai đã ly trần.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Ðấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin...

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét