Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Thứ Sáu tuần III mùa Vọng. Thánh vịnh tuần III Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi


Maria, lạy Nữ Trinh diễm phúc,
Xin mở lòng thanh tịnh tiếp rước vào,
Ðón Ngôi Lời, Con Một Ðấng Tối Cao
Sai xuống thế cứu loài người đau khổ.

Từ thiên giới, bóng Thánh Thần che phủ,
Mẹ đã cưu mang Con Ðấng Cửu Trùng
Là Ðức Kitô, Chúa Tể vô song,
Từ muôn thuở cùng Ngôi Cha hiển trị.

Mẹ là chính ngọ môn đền hùng vĩ,
Bao tháng năm vẫn cửa đóng then cài,
Nhưng tới ngày Vị Thánh Tử Ngôi Hai
Người ngự đến: cửa đền vàng rộng mở.

Ðấng sinh ra trước vầng hồng rực rỡ
các ngôn sứ thuở xưa đã loan truyền,
Gáprien thần sứ cũng đưa tin
Ðấng ở với loài người là Ðức Chúa.

Ca lên hỡi triều thần, ca lên nữa !
Nào reo vui nhảy múa, hỡi muôn dân !
Ðấng Chí Tôn giờ đây đã giáng trần
Nên bé nhỏ hầu cứu nhân độ thế.

Con sấp mình lạy Ngôi Lời nhập thể,
Ngài là Vua bên hữu Chúa Ngôi Cha,
Cùng Thánh Linh hằng ngự chốn thiên tòa,
Xin dâng Chúa lời tụng ca muôn thuở.


Ca vịnh

Tv 21
Gặp đau khổ, người lành cầu cứu, và Chúa đã nhận lời 
Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?" (Mt 27,46).

I.

ĐC:
Ðấng nắm quyền thống trị sẽ từ Xion ngự đến, tôn danh Người là "Thiên-Chúa-ở-cùng-ta."

Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ? *
Dù con thảm thiết kêu gào,
nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời !

Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
đêm van Ngài mà cũng chẳng yên. *
Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,
vinh quang của Ítraen là Ngài.

Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,
họ cậy trông, Ngài đã độ trì, *
van nài liền được cứu nguy,
đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.

Thân sâu bọ chứ người đâu phải,
con bị đời mắng chửi dể duôi, *
thấy con ai cũng chê cười,
lắc đầu bỉu mỏ buông lời mỉa mai:

"Nó cậy Chúa, mặc Người cứu nó !
Người có thương, giải gỡ đi nào !" *
Ðưa con ra khỏi thai bào,
vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn.

Chào đời, con được dâng cho Chúa,
được Ngài là Chúa tự sơ sinh. *
Xa con Ngài đứng sao đành,
nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Ðấng nắm quyền thống trị sẽ từ Xion ngự đến, tôn danh Người là "Thiên-Chúa-ở-cùng-ta."

II.

ĐC:
Cứ vững tâm bền chí
rồi sẽ thấy Chúa phù trợ anh em.

Quanh con cả đàn bò bao kín,
thú Basan ùa đến bủa vây: *
Há mồm đe dọa gớm thay,
khác nào sư tử xé thây vang gầm.

Tưởng mình như tan dần ra nước,
toàn thân con xương cốt rã rời, *
con tim đau đớn bồi hồi,
mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.

Nghe cổ họng khô ran như ngói,
lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, *
chốn tử vong, Chúa đặt vào;
quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.

Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
chúng đâm con thủng cả chân tay, *
xương con đếm được vắn dài;
chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.

Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
còn áo trong cũng bắt thăm luôn. *
Chúa là sức mạnh con nương,
cứu mau, lạy Chúa, xin đừng đứng xa.

Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm,
gỡ thân con thoát miệng chó rừng, *
khỏi nanh sư tử hãi hùng,
phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu điên.

Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
cho anh em tất cả được hay, *
và trong đại hội dân Ngài,
con xin dâng tiến một bài tán dương.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Cứ vững tâm bền chí
rồi sẽ thấy Chúa phù trợ anh em.

III.

ĐC:
Tôi hằng trông ngóng Chúa
luôn hy vọng vào Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Hỡi những ai kính sợ Ðức Chúa,
hãy ca tụng Người đi !

Hỡi toàn thể giống nòi Giacóp,
nào hãy tôn vinh Người ! *

Dòng dõi Ítraen tất cả,
nào một dạ khiếp oai !

Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường,
chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, *
cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ,
nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.

Chịu ơn Người, tôi dâng lời ca tụng,
ngày đại hội toàn dân. *
Ðiều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn
trước mặt những ai kính sợ Người.

Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê,
người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. *
Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.

Toàn thế giới, muôn người nhớ lại
và trở về cùng Chúa, *
mọi dân tộc dưới trần
phủ phục trước Tôn Nhan.

Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế,
Người thống trị chư dân.

Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
sẽ đều bái lạy một mình Người, *
phàm những ai trở về cát bụi
sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.

Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,
con cháu tôi sẽ phụng sự Người.

Thiên hạ sẽ nói về Ðức Chúa,
cho thế hệ tương lai, *
truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người,
rằng: "Ðức Chúa đã làm như vậy !"

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Tôi hằng trông ngóng Chúa
luôn hy vọng vào Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Lời Chúa Gc 5,7-8.9b 

Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá : họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa.
Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Kìa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa !

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, * xin đến cùng chúng con và thương giải thoát. 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, * xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

Xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.* 

xin đến cùng chúng con và thương giải thoát. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, * xin đến cùng chúng con và thương giải thoát. 

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat) 

ĐC : Lạy Đức Kitô là Vua muôn nước, Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông, chính Ngài là đá tảng góc tường nối dân Chúa với ngoại dân thành một.  Xin ngự đến và ban ơn giải thoát cho con người do tay Chúa dựng nên.


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ĐC: Lạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước, Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông, chính Ngài là đá tảng góc tường nối dân Chúa với ngoại dân thành một.  Xin ngự đến và ban ơn giải thoát cho con người do tay Chúa dựng nên.

Lời cầu

Đức Ki-tô đã xuống thế làm người vì chúng ta. Nào ta thành khẩn nguyện cầu rằng :

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Chúa đã thương cứu độ trần gian, – xin thanh tẩy hồn xác chúng con khỏi vết nhơ tội lỗi.


Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Khi xuống trần, Chúa đã không hổ thẹn gọi chúng con là anh em của Chúa, – xin đừng để chúng con thành xa lạ với Chúa bao giờ.


Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Chúa đã quyết tình cứu chuộc chúng con, – xin mở lượng khoan hồng khi Chúa đến xét xử.


Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Chúa một niềm từ bi nhân hậu với loài người, – xin ban tặng chúng con triều thiên vinh quang bất diệt.


Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Xin giơ tay đón nhận anh chị em chúng con đã ly trần,  – và đem họ về sống bên Chúa mãi mãi. 

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Kinh Lạy Cha 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi chết, nhưng đã thương sai Con Một giáng trần cứu họ. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một Vị Cứu Tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét