Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Ngày 02 tháng 11 Cầu cho các tín hữu đã qua đời. lễ nhớ Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi


Tâu Vua Cả Kitô đầy uy dũng
Ðã đập tan xiềng xích của tử thần, 
Quả thật Ngài làm rạng rỡ Phụ Thân, 
Trả vinh dự cho loài người hèn yếu.

Tật nguyền của chúng con, 
Ngài gánh chịu, 
Quyết dân thân vào cuộc chiến phi thường, 
Hầu đập tan mãnh lực của xà vương,
Ngài thắng trận khi cam lòng chịu chết.

Rồi hùng dũng ra khỏi mồ oanh liệt,
Ðể muôn người nhờ mầu nhiệm phục sinh, 
Dẫu bao phen từng chết bởi tội tình,
Vẫn được hưởng ơn Ngài thương cứu sống.

Xin ban tặng chuỗi ngày đầy ân sủng 
Ðợi Ngài về mời ăn cưới nửa đêm, 
Ðoàn chúng con đã chuẩn bị dầu đèn, 
Ðáng dự tiệc trên quê trời mãi mãi.

Xin Thẩm Phán thương mở lòng từ ái 
Ðón nhận vào nguồn ánh sáng thiên cung 
Chúng con đây tin cậy mến một lòng 
Hằng gắn bó cùng Ba Ngôi vĩnh cửu.

Mong toàn thể người thân yêu bạn hữu 
Ðã ly trần, nay nghỉ giấc bình an
Ðược Ngài thương cho hưởng phúc thiên đàng Hầu ca tụng tán dương Ngài muôn thuở.


Ca vịnh

Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).

ĐC:  
Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xin Đấng gìn giữ bạn
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  
Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.

Tv 129 (130)
Tiếng kêu từ vực thẳm
Chính Ðức Giê-su sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi (Mt 1,21).

ÐC:
  
Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!

Tc Pl 2,6-11
Ðức Ki-tô, Tôi Trung của Thiên Chúa

ÐC:
  Như Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người ban sự sống cho những ai Người muốn. 

Ðức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ, *
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng :
"Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  
Như Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người ban sự sống cho những ai Người muốn.

Lời Chúa (1Cr 15,55-57) 

Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có nọc độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa, 
* xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa, 
* xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

Ðược Chúa thương, con vui mừng hớn hở. *

Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa, 
* xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa, 
* xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat) 

ĐC:  
 Hết tất cả mọi người Chúa Cha ban cho tôi, đều sẽ đến với tôi: mà hễ người nào đến, tôi sẽ không xua đuổi. 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  
Hết tất cả mọi người Chúa Cha ban cho tôi, đều sẽ đến với tôi: mà hễ người nào đến, tôi sẽ không xua đuổi.

Lời cầu 

Ðức Kitô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, ta hãy thiết tha cầu nguyện:

Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con. 


Lạy Chúa Kitô là Con Ðức Chúa Trời hằng sống, Chúa đã làm cho bạn của Chúa là ông Ladarô được sống lại, - xin cho những người đã được Chúa đổ máu ra cứu chuộc cũng được sống lại hiển vinh.
 

Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con. 


Lạy Chúa Kitô là Ðấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân, - xin nâng đỡ anh chị em chúng con đang phải ưu phiền vì tang tóc.
 

Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con. 


Lạy Chúa Kitô là Ðấng chiến thắng tử thần, Chúa đã chết để đập tan quyền lực tội lỗi đang hoành hành nơi thân xác chúng con, - xin cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và cho chúng con được hưởng phúc trường sinh với Chúa.
 

Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con. 


Lạy Chúa Kitô là Ðấng Cứu Thế, xin nhớ đến những người chưa biết Chúa, và sống không hy vọng, - xin cho họ tin rằng có một Ðấng đã phục sinh, và có một cuộc sống bất tận.
 

Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con. 


Lạy Chúa Kitô là Ðấng chúng con hằng trông đợi,
khi Chúa gọi chúng con từ giã cuộc đời chóng qua này, - xin dẫn đưa chúng con vào quê trời vĩnh cửu.
 

Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con. 


Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy, - xin cho anh chị em chúng con đã qua đời được vui hưởng ánh sáng ngàn thu


Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con. Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã 
tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: Chính Ðức Giêsu sẽ cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.  A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét