Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Kinh Chiều I Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Lễ trọng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh Thi

Muôn lạy Đức Ki-tô, đoàn tín hữu
Xưng tụng Ngài là Chúa Tể thời gian,
Vua muôn dân trong khắp cả vũ hoàn,
Ngài bá chủ muôn cõi lòng nhân thế.

Trên thiên quốc, cả triều thần oai vệ
Bái phục Ngài và ca tụng tán dương,
Chúng con đây cùng cất tiếng reo mừng,
Hoan hô Chúa là Quân Vương cao cả.

Ngài giáng phúc bình an cho thiên hạ,
Xin thay lòng đổi dạ kẻ gian ngoan,
Và dủ thương quy tụ hết về đoàn
Bao chiên lạc đã lìa xa ân sủng.

Chính vì thế mà tay Ngài mở rộng,
Khi bị treo trên thập tự máu hồng,
Trái tim Ngài, lửa yêu mến nấu nung,
Còn để lại vết giáo đâm vĩnh cửu.

Chính vì thế mà dưới hình bánh rượu
Ngài ẩn thân làm của lễ âm thầm,
Trên bàn thờ, Ngài khơi mạch Thánh Tâm,
Tuôn đổ xuống đoàn con dòng cứu độ.

Muôn lạy Chúa Giê-su, Ngôi Thánh Tử,
Chúng con dâng lời vinh chúc chân tình,
Đấng hiệp cùng Thánh Phụ với Thánh Linh,
Hằng thống trị muôn loài bằng thương mến.

Ca vịnh

Tv 112 (113)

ĐC:
 Người sẽ được mệnh danh
là Đức Vua đem lại hoà bình,
ngôi báu Người bền vững thiên thu.

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà !

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
Đấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Người sẽ được mệnh danh
là Đức Vua đem lại hoà bình,
ngôi báu Người bền vững thiên thu.

Tv 116 (117)

Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa
Tôi xin nói với anh em : dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

ĐC:
 Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu,
mọi vua chúa đều phụng sự và quy phục Người.

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu,
mọi vua chúa đều phụng sự và quy phục Người.

Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12
Những người được Chúa cứu chuộc, dâng lời ca ngợi Chúa

ĐC:
 Đức Ki-tô nắm trọn uy thế,
vinh dự và vương quyền,
mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ
đều phụng sự Người đến thiên thu.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.

Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,

vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Đức Ki-tô nắm trọn uy thế,
vinh dự và vương quyền,
mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ
đều phụng sự Người đến thiên thu.

Lời Chúa x. Ep 1,20-23

Thiên Chúa đã làm cho Đức Ki-tô chỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh ; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.

Xướng đáp

Ngài nắm vương quyền muôn lạy Chúa, * 

quả thật, Ngài cao cả toàn năng.

Ngài nắm vương quyền muôn lạy Chúa, * 
quả thật, Ngài cao cả toàn năng.

Làm bá chủ trên hết mọi loài. *


quả thật, Ngài cao cả toàn năng.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ngài nắm vương quyền muôn lạy Chúa, * 
quả thật, Ngài cao cả toàn năng.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC: Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngôi báu của tổ phụ Đa-vít,
Người sẽ làm Vua nhà Gia-cóp đến muôn đời,
và vương quyền Người sẽ vô cùng vô tận.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngôi báu của tổ phụ Đa-vít,
Người sẽ làm Vua nhà Gia-cóp đến muôn đời,
và vương quyền Người sẽ vô cùng vô tận.

Lời cầu

Đức Ki-tô Vua là Đấng hiện hữu trước muôn loài, chính nhờ Người mà tất cả được tồn tại. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin :

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Vua và là Mục Tử của chúng con, xin quy tụ đoàn chiên Chúa từ khắp cùng trái đất, - và dẫn đưa tới đồng cỏ xanh tươi.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Đấng lãnh đạo và cứu độ chúng con, xin chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai xa lạc, gìn giữ những người mạnh khỏe, - xin quy tụ những ai tản mác, củng cố niềm tin cho những kẻ gặp bước đường cùng.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là vị Thẩm Phán chí tôn, - xin cho chúng con thừa hưởng Nước Trời mà Chúa Cha đã dọn sẵn cho chúng con trước khi tạo thành vũ trụ.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Vua đem lại hòa bình, xin tiêu diệt mầm mống chiến tranh, - và cho muôn dân được an cư lạc nghiệp.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết sống lại, - xin cho những ai đã lìa thế được cùng Chúa sống lại vinh quang.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Kinh Lạy Cha


Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô, là người Con Chúa hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét