Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Ngày 02 tháng 11 Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, Lễ Nhớ Kinh Sáng

Chủ sự:       Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Tv 94

ÐC:
 Ðức Ki-tô là Chúa các sinh linh,

        nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

"Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói:
Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Ðức Ki-tô là Chúa các sinh linh,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Này tang tóc gieo u sầu ảm đạm
Con nhìn Ngài mà lòng những xôn xao,
Ôi Giê-su, nguồn hy vọng dạt dào,
Chúa là sự phục sinh, là sức sống!

Xưa Ngài cũng trải qua cơn dao động,
Từng băn khoăn đau đớn bởi tử thần,
Rồi gục đầu trước Thánh Phụ từ nhân
Mà kính cẩn trao dâng luồng sinh khí.

Tật nguyền của chúng con, Ngài chia sẻ,
Ôi tấm lòng Mục Tử lớn lao thay,
Muốn chúng con cùng đau khổ với Ngài,
Cùng an nghỉ ngay trong lòng Thánh Phụ!

Trên thập giá, đôi tay Ngài rộng mở
Như đón chờ để ấp ủ vào tim
Hết những ai vì bệnh hoạn ưu phiền
Còn khắc khoải chưa yên mà nhắm mắt.

Ngài phá vỡ cửa âm ty ngục thất,
Ðầy chiến công, lên mở cửa Nước Trời,
Nỗi sầu này: xin cho đổi mới niềm vui,
Và chết đoạn, được trường sinh vĩnh cửu.

Mong toàn thể người thân yêu bạn hữu
Ðã ly trần, nay nghỉ giấc bình an
Ðược Ngài thương cho hưởng phúc thiên đàng
Hầu ca tụng tán dương Ngài muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 50 (51)

Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con
Anh em phải đổi mới tâm can, và mặc lấy con người mới (Ep 4,23-24)

ĐC: Xương cốt con, Chúa đã nghiền nát,
nay nhảy múa mừng Ngài.

Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. *
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con,
con sẽ được tinh tuyền ; *
xin rửa con cho sạch,
con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát
được nhảy múa tưng bừng.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời,
xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

Xin đừng nỡ đuổi con
không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con
Thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con
niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Thiên Chúa con thờ
là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con,
con sẽ tung hô Ngài công chính.

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

Lạy Thiên Chúa,
tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát ; *
một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
dâng trên bàn thờ Chúa.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Xương cốt con, Chúa đã nghiền nát,
nay nhảy múa mừng Ngài

Tc Is 38,10-14.17-20
Sắp chết thì lo âu, được lành bệnh thì vui mừng
Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết và nay Ta có quyền trên sự chết (Kh 1,17-18)

ĐC: Xin cứu con, lạy Chúa, khỏi quyền lực âm ty


Tôi có nói : nửa cuộc đời dang dở
mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại,
giam tại cửa âm ty.

Tôi có nói : chẳng còn được thấy Đức Chúa
ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người
đang sống nơi trần thế.

Nhà tôi ở đã bị giật tung,
và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa, con như người thợ dệt,
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ.

Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.
Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,
như bị sư tử nghiền nát thịt xương.*
Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

Con thở than như nhạn kêu chim chíp,
con rầm rì chẳng khác bồ câu ;*
nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.

Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài.*
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy
vào lòng Chúa tín trung.

Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
mới ca tụng Ngài như thể con nay.*
Người cha sẽ dạy cho con cái rõ
Ngài là Đấng tín trung.

Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ.*
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca
trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Xin cứu con, lạy Chúa, khỏi quyền lực âm ty

Tv 145 (146)
Hạnh phúc thay những người trông cậy Chúa
Chúng ta hát mừng Chúa suốt cuộc đời, nghĩa là bằng cách ăn nết ở của chúng ta (Ác-nô-bi-ô).

ĐC: Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa.


Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! *
Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời !

Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *
Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
dự định bao điều : ngày ấy tiêu tan.

Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *
Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
cùng muôn loài trong đó.

Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.

Chúa giải phóng những ai tù tội,
Chúa mở mắt cho kẻ mù loà. *
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, *
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa.

Lời Chúa 1Tx 4,14
Nếu chúng ta tin rằng Ðức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Ðức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Ðức Giê-su.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì chính Ngài đã thương cứu vớt.

-- Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì chính Ngài đã thương cứu vớt.

Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. *

-- vì chính Ngài đã thương cứu vớt.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

-- Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì chính Ngài đã thương cứu vớt.

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

ÐC: Tôi là sự phục sinh và là sự sống.

Ai tin tôi thì dầu đã chết rồi, cũng sẽ được sống,
và tất cả những ai đang sống và tin vào tôi,
sẽ không chết bao giờ.

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Tôi là sự phục sinh và là sự sống.

Ai tin tôi thì dầu đã chết rồi, cũng sẽ được sống,
và tất cả những ai đang sống và tin vào tôi,
sẽ không chết bao giờ.

Lời cầu

Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Ðức Giê-su Ki-tô sống lại từ cõi chết, và sẽ cho thân xác yếu hèn của chúng ta được phục sinh. Vậy ta hãy tha thiết nguyện cầu:

Xin Chúa cho chúng con được thông phần sự sống của Ðức Ki-tô.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, nhờ bí tích thánh tẩy, chúng con đã cùng chết, cùng được mai táng với Ðức Ki-tô, và cùng sống lại với Người, - xin cho chúng con bước vào đời sống mới, để sau khi chết, chúng con được sống mãi với Người.

Xin Chúa cho chúng con được thông phần sự sống của Ðức Ki-tô.

Chúa nuôi sống chúng con bằng bánh bởi trời, - xin cho chúng con nhờ đó mà tìm được sức sống, và đến ngày sau hết được phục sinh vinh hiển.


Xin Chúa cho chúng con được thông phần sự sống của Ðức Ki-tô.

Chúa đã sai thiên thần đến an ủi Ðức Ki-tô khi Người hấp hối, - xin cho chúng con vững lòng trông cậy trong giờ phút lâm chung.


Xin Chúa cho chúng con được thông phần sự sống của Ðức Ki-tô.

Xưa Chúa đã giải thoát ba thiếu niên khỏi lửa hồng thiêu đốt, - xin đừng chấp tội anh chị em chúng con đã qua đời.


Xin Chúa cho chúng con được thông phần sự sống của Ðức Ki-tô.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: Chính Ðức Giê-su sẽ cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét