Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Ngày 01 Tháng 11 Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng, Kinh Sáng

Chủ sự:       Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,


Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 23 (24)

ÐC: Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Ai được lên núi Chúa?
Ai được ở trong đền thánh của Người?

Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng,
không thề gian thề dối.

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thuởng công xứng đáng. *
Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Vua vinh hiển đó là ai? *
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Vua vinh hiển đó là ai? *
Là Chúa Tể càn khôn :
chính Người là Đức Vua vinh hiển.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
Ha-lê-lui-a.


ÐC: Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Quỳ lạy Ðấng Cứu Tinh cao cả,
Xin cứu dân Ngài đã chuộc về,
Cậy trông Thánh Mẫu quyền uy
Ra tay tế độ phù trì chúng sinh.

Xin toàn thể đạo binh thiên sứ
Và ngài muôn tổ phụ bao đời
Hiệp cùng ngôn sứ muôn nơi
Chuyển cầu cho hết mọi người trần gian.

Khấn nguyện thánh Gio-an Tẩy Giả,
Thánh Phê-rô giữ cửa thiên đàng,
Bậc tông đồ Chúa cao sang,
Xích xiềng tội lỗi xin thương giải trừ.

Hàng tử đạo năm châu bốn bể,
Và chư huynh tư tế hiển vinh,
Cùng bao liệt nữ trung trinh,
Xin mau rửa sạch tội tình chúng tôi.

Mong các thánh sống đời ẩn sĩ
Cùng chư tôn liệt vị Nước Trời
Cầu thay nguyện giúp chúng tôi
Ðáng cho Chúa thưởng cuộc đời kiên trung.

Lời vinh chúc tán dương cảm tạ,
Dâng Ba Ngôi Một Chúa thiên đình
Hằng ban phúc lộc trường sinh
Cho hàng thần thánh hiển vinh muôn đời.

Ca vịnh 

Tv 62 (63) 2-9
Tâm hồn khao khát Chúa
Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

ÐC:
Quê hương các thánh là Nước Trời,
nơi các ngài được nghỉ ngơi mãi mãi. Ha-lê-lui-a.

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
Ha-lê-lui-a.


ÐC: Quê hương các thánh là Nước Trời,
nơi các ngài được nghỉ ngơi mãi mãi. Ha-lê-lui-a.

Tc Ðn 3,57-88.56
Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa
Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).


ÐC: Các thánh nhân của Chúa, nào chúc tụng Chúa đi,
đến muôn thuở muôn đời.

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha,
Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

ÐC: Các thánh nhân của Chúa, nào chúc tụng Chúa đi,
đến muôn thuở muôn đời.

Tv 149
Các tín hữu khải hoàn vinh hiển
Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Ðức Ki-tô làm Vua hiển trị (hê-xi-ki-ô).


ÐC: Ðây là bài ca tụng
của những ai hiếu trung với Chúa,
của con cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người,
các thánh của Chúa
được vinh hiển dường bao.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Ðấng tạo thành người. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Ðể trả thù muôn nước
và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua chúa
và xích cổ vương hầu,

để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xưa.
Ðó là niềm vinh dự
cho mọi kẻ trung hiếu với Người.Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Ðây là bài ca tụng
của những ai hiếu trung với Chúa,
của con cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người,
các thánh của Chúa
được vinh hiển dường bao.

Lời Chúa Ep 1,17-18

Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh.

Xướng đáp

Hỡi những người công chính,
* hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.


Hỡi những người công chính,
* hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.


Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. *


Hỡi những người công chính,
* hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Hỡi những người công chính,
* hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.


Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

ÐC: Trên thiên quốc,
người công chính sẽ chói lọi như mặt trời
trong Nước Thiên Chúa là Cha của họ.

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
Ha-lê-lui-a.


ÐC: Trên thiên quốc,
người công chính sẽ chói lọi như mặt trời
trong Nước Thiên Chúa là Cha của họ.

Lời cầu

Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh. Chúng ta hãy vui sướng cầu xin:


Vinh danh Thiên Chúa trên trời!

Lạy Chúa, cùng với các thiên thần, các tổ phụ và ngôn sứ, chúng con xin dâng lời ca tụng:


Vinh danh Thiên Chúa trên trời!Cùng với Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, Thân Mẫu Chúa Cứu Thế, chúng con xin khen ngợi suy tôn:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời!


Cùng với các Tông Ðồ và môn đệ Chúa Giê-su, cùng với các tác giả Sách Tin Mừng, chúng con xin chân thành cảm tạ:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời!


Cùng với các nhân chứng của Ðức Ki-tô, chúng con xin dâng cả xác hồn làm lễ tế:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời!


Cùng với các thánh nam nữ, thành phần của Giáo Hội, chúng con xin tận hiến cuộc đời cho Chúa:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời!

Kinh Lạy Cha


Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.
 
Kết thúc

Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng cha.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét