Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Ngày 09 tháng 11 Cung Hiến Thánh Ðường La-tê-ra-nô, Lễ kính Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thành Salem thiên quốc
Ðích thực chốn hoà bình 

Xây toàn đá sống động,
Cao ngất tận trời xanh,
Quanh thành muôn thiên sứ
Tựa đám cưới linh đình.

Tân Nương từ trời xuống
Lộng lẫy tựa hừng đông
Ðiểm trang chờ hội ngộ
Cùng Chúa Cả oai phong
Khắp luỹ thành phố xá
Nguyên một khối vàng ròng.

Rực lên màu ngọc bích,
Thiên môn mở rộng chờ
Kẻ đời này chịu khổ
Vì danh Ðức Kitô
Ðược đón vào thành thánh
Ðức hạnh quả đầy dư.

Bao công phu mài dũa
Do tay thợ lành nghề
Ðá trở thành nhẵn bóng,
Vừa vặn đúng từng ly,
Xây thành ngôi thánh điện
Muôn thuở được duy trì.

Dâng Chúa Trời cao cả
Lời chúc tụng tôn vinh:
Ngôi Cha và Thánh Tử
Cùng với Chúa Thánh Linh,
Muôn đời xin ca ngợi
Chúa hiển trị thiên đình.

Ca vịnh

Tv 45 (46)
Chúa là nơi ẩn náu và sức mạnh của người tín hữu
Trinh Nữ sẽ sinh hạ con trai ; người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta (Mt 1,23).

ĐC:  
Ðây chính là đền thánh Ðấng Tối Cao: Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển.


Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu,
là sức mạnh của ta. *
Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ
khi ta phải ngặt nghèo.

Nên dầu cho địa cầu chuyển động,
núi đồi có sập xuống biển sâu, *
dầu cho sóng biển ầm ầm sôi sục,
núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng,
ta cũng chẳng sợ gì.

Chính Chúa Tể càn khôn
ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp
là thành bảo vệ ta.

Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời : *
Đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.

Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển ;
ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp. *
Muôn dân náo động, muôn nước chuyển lay,
tiếng Người vang lên là trái đất rã rời.

Chính Chúa Tể càn khôn
ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp
là thành bảo vệ ta.

Đến mà xem công trình của Chúa,
Đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu.

Người chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi thế,
cung tên bẻ gãy, gươm giáo đập tan, *
còn khiên thuẫn thì quăng vào lửa.

Dừng tay lại : Hãy biết Ta đây là Thiên Chúa !
Ta thống trị muôn dân, thống trị địa cầu.

Chính Chúa Tể càn khôn
ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp
là thành bảo vệ ta.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC:  Ðây chính là đền thánh Ðấng Tối Cao: Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển.


Tv 121
Thành thánh Giêrusalem 

Anh em đã tới núi Xion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời (Dt 12,22).

ÐC:
 Ta sẽ hân hoan trẩy lên đền thánh Chúa.

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"

Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *

Giêrusalem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ítraen.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Ðavít.

Hãy nguyện chúc Giêrusalem được thái bình,
rằng: "chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh."

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, 
tôi nói rằng: "chúc thành đô an lạc." *
 
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ta sẽ hân hoan trẩy lên đền thánh Chúa.

Tc Kh 19,1-2.5-7

Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ÐC:
 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa.

Halêluia. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ
Ðấng vinh hiển uy quyền. *
Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh. Halêluia.

Halêluia. Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Halêluia.

Halêluia. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
đã lên ngôi hiển trị : *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia.

Halêluia. Vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Halêluia.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa.

Lời Chúa (Kh 21,2-3.22-27)
Tôi thấy thành thánh là Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Ðây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Trong thành, tôi không thấy có đền thờ, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, và Con Chiên là Ðền Thờ của thành. Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong Sổ trường sinh của Con Chiên mới được vào." 
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Lạy Chúa, người ở trong thánh điện
* quả thật là diễm phúc. 

Lạy Chúa, người ở trong thánh điện
* quả thật là diễm phúc. 

Họ luôn luôn được hát mừng Ngài. *

* quả thật là diễm phúc. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Lạy Chúa, người ở trong thánh điện
* quả thật là diễm phúc. 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
  
Chúa đã dành riêng một đền thờ để làm nơi Chúa ngự thiên hạ sẽ tuôn đến cầu khẩn thánh danh như lời Chúa đã phán : Ta sẽ ngự nơi đây.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC:  Chúa đã dành riêng một đền thờ để làm nơi Chúa ngự thiên hạ sẽ tuôn đến cầu khẩn thánh danh như lời Chúa đã phán : Ta sẽ ngự nơi đây.

Lời cầu

Ðấng cứu độ chúng ta đã hy sinh mạng sống mình, để quy tụ con cái Thiên Chúa tản mác bốn phương về một nhà, vậy ta hãy dâng lên Người lời tha thiết nguyện xin:

Xin Chúa cho Hội Thánh được bình an. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây Hội Thánh trên tảng
đá vững bền, - xin củng cố lòng tin của Hội Thánh.

Xin Chúa cho Hội Thánh được bình an. 

Từ cạnh sườn Chúa, máu và nước đã chảy ra để trở nên nguồn ơn thánh hoá, - xin cho Hội Thánh được đổi mới không ngừng.

Xin Chúa cho Hội Thánh được bình an. 

Chúa hiện diện giữa những ai tụ họp vì danh Chúa, - xin nhận lời Hội Thánh đang đồng tâm nhất trí nguyện cầu.

Xin Chúa cho Hội Thánh được bình an. 

Chúa ngự trị với Chúa Cha trong tâm hồn những ai yêu mến Chúa, - xin làm cho tình thương của Hội Thánh ngày thêm hoàn hảo.

Xin Chúa cho Hội Thánh được bình an. 

Chúa không khước từ một ai biết chạy đến cùng
Chúa, - xin đón nhận tất cả mọi người quá cố vào
nhà Cha trên trời.

Xin Chúa cho Hội Thánh được bình an. 

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho dân Chúa được gọi là Hội Thánh. Xin nhìn đến chúng con đang tụ họp nơi đây nhân danh Chúa mà ban cho chúng con biết kính thờ, yêu mến và phụng sự Chúa cho phải đạo hầu đạt tới phúc lộc quê trời Chúa hứa ban. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét