Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Năm sau CN Lễ Hiển Linh KINH CHIỀU

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi


Hê-rô-đê hỡi, này bạo chúa, Khi Ðức Kitô ngự xuống trần,
Vua Cả màng chi ngôi báu nhỏ Mà ông hoảng sợ với băn khoăn?

Ba nhà hiền sĩ một đêm sương, Dõi ánh sao tua đã lên đường
Tìm Ðấng tạo thành muôn ánh sáng Dâng vàng mộc dược với nhũ hương.

Ðấng chẳng hề mang tội nơi mình, Nhưng vì nghĩa nặng với sinh linh Nay xin thanh tẩy trong dòng nước Mà rửa hồn ta sạch tội tình.

Ai không ngưỡng mộ quyền năng Chúa Khi thấy từng chum nước đổ đầy
Người biến đổi thành ôi phép lạ

Rượu ngon thiên hạ uống cho say.
Giêsu, lạy Chúa, ngàn vinh phúc,
Xin thượng tiến Ngài, Ðấng hiển linh, Cùng với Thánh Thần và Thánh Phụ Muôn thu hiển trị cõi thiên đình.

Ca vịnh 
Tv 71 (72)
Vương quyền của Chúa Ki-tô
Các nhà chiêm tinh mở tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến Hài Nhi (Mt 2,11).

I

ĐC:
 Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
để ngươi mang ơn cứu độ của Ta,
đến tận cùng trái đất.

Tâu Thượng Đế,
xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, *
để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ,
đồi rước về nền công lý vạn dân.

Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,
ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, *
đập tan lũ cường hào ác bá.

Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,
như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp ! *
Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,
ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

Triều đại Người, đua nở hoa công lý
và thái bình thịnh trị
tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.

Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,
từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng,
tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. *
Từ Thác-si và hải đảo xa xăm,
hàng vương giả sẽ về triều cống.

Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,
cũng đều tới tiến dâng lễ vật. *
Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,
muôn dân nước thảy đều phụng sự.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
để ngươi mang ơn cứu độ của Ta,
đến tận cùng trái đất.

II

ĐC:
 Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ,
giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn.

Người giải thoát bần dân kêu khổ
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, *
chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.

Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ,
giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, *
từng giọt máu họ, Người đều coi là quý.

Tân Vương vạn vạn tuế ! *
Thiên hạ sẽ đem vàng Ả-rập tiến dâng lên,
và cầu xin cho Người luôn mãi,
ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,
đỉnh non cao sóng lúa rì rào, *
trổ bông vàng đẹp tựa núi Li-băng,
thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,
nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.

Ước gì mọi sắc tộc trần gian,
nhờ Người được chúc lành,
và muôn dân thiên hạ
ngợi khen Người có phúc.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu. *
Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,
ước gì vinh quang Chúa chiếu toả khắp hoàn cầu !
A-men. A-men.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ,
giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn.

Tc Kh 11,17-18 ; 12,10b-12a
Chúa xét xử thế gian

ĐC:
 Thiên Chúa chúng ta thờ,
giờ đây ban ơn cứu độ,
và biểu dương vương quyền.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng
Đấng hiện có và đã có, *
chúng con xin cảm tạ Ngài
đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ
và lên ngôi hiển trị.

Chư dân đã nổi trận lôi đình,
nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,

và đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, *
cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
và những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Thánh Danh ;

Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, *
và Đức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính,

vì Xa-tan, kẻ tố cáo anh em của ta,
ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa,
nay bị tống ra ngoài.

Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô : *
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.

Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ !

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Thiên Chúa chúng ta thờ,
giờ đây ban ơn cứu độ,
và biểu dương vương quyền.

Lời Chúa 
(1 Ga 1,5b.7)
Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Ðức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Ước gì mọi sắc tộc trần gian * nhờ Người được chúc lành.

Ước gì mọi sắc tộc trần gian * nhờ Người được chúc lành.

Và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. *

nhờ Người được chúc lành.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ước gì mọi sắc tộc trần gian * nhờ Người được chúc lành.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC: Từ Saba, dân lũ lượt trẩy về
mang lễ phẩm: vàng, hương vào triều bái. Halêluia.Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ĐC: Từ Saba, dân lũ lượt trẩy về
mang lễ phẩm: vàng, hương vào triều bái. Halêluia.


Lời cầu

Cùng với mọi người anh chị em đang kết hợp với chúng ta trong lời cầu nguyện, ta hãy chúc tụng Chúa và cầu xin:


Lạy Chúa, xin tỏ lòng thương xót chúng con.


Chúng con cầu nguyện cho những ai mới chỉ nhận biết Chúa bằng lý trí, - xin cho họ được thêm ánh sáng Tin Mừng của Con Chúa soi dẫn.


 Lạy Chúa, xin tỏ lòng thương xót chúng con.

Xin nhìn đến tất cả những người ngoài Giáo Hội đang mưu tìm giải phóng nhân loại khỏi ách lầm than, - để họ gặp thấy Ðức Kitô là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống.


 Lạy Chúa, xin tỏ lòng thương xót chúng con.

Xin trợ giúp những người thành tâm giữ đạo tổ tiên mà ăn ở ngay lành, - để họ đạt tới nguồn ánh sáng kỳ diệu của Ðức Kitô.


Lạy Chúa, xin tỏ lòng thương xót chúng con.

Xin không ngừng thanh luyện tâm hồn các tín hữu, để mỗi ngày họ cảm biết Chúa rõ ràng hơn.


Lạy Chúa, xin tỏ lòng thương xót chúng con.


Xin tỏ lòng khoan hậu với anh chị em chúng con đã qua đời, - và cho họ hưởng phúc vinh quang cùng với những người Chúa chọn.


Lạy Chúa, xin tỏ lòng thương xót chúng con.


Kinh Lạy Cha 

Lời nguyện

Lạy Chúa, khi Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện trên đời, người muôn nước đã thấy bừng lên ánh quang minh vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết nhận ra ánh huy hoàng rực rỡ của Ðức Kitô, Ðấng cứu chuộc chúng con, để nhờ ánh sáng ấy chỉ đường, chúng con đạt tới cõi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét