Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Hai sau CN Lễ Hiển Linh Thánh Vịnh Tuần II KINH CHIỀU

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


Thánh thi


Hê-rô-đê hỡi, này bạo chúa,
Khi Đức Ki-tô ngự xuống trần,
Vua cả màng chi ngôi báu nhỏ
Mà ông hoảng sợ với băn khoăn?

Ba nhà hiền sĩ một đêm sương,
Dõi ánh sao tua đã lên đường,
Tìm Đấng tạo thành muôn ánh sáng,
Dâng vàng, mộc dược với nhũ hương.

Đấng chẳng hề mang tội nơi mình,

Nhưng vì nghĩa nặng với sinh linh,
Nay xin thanh tẩy trong dòng nước
Mà rửa hồn ta sạch tội tình.

Ai không ngưỡng mộ quyền năng Chúa

Khi thấy từng chum nước đổ đầy
Người biến đổi thành - ôi phép lạ,
Rượu ngon thiên hạ uống cho say.

Giê-su, lạy Chúa, ngàn vinh phúc,

Xin thượng tiến Ngài, Đấng hiển linh,
Cùng với Thánh Thần và Thánh Phụ,
Muôn thu hiển trị cõi thiên đình.

Ca vịnh

Tv 44 (45)
Hôn lễ Quân Vương
Kìa Tân Lang đã tới, hãy tiến ra đón Người (Mt 25,6).

I

ĐC:
 Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ, 
nét duyên tươi thắm nở môi Ngài.

Lòng trào dâng những lời cẩm tú,
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân, *
lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút.

Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tươi thắm nở môi ngài, *
nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.

Bảo kiếm hãy đeo lưng, này kiện tướng, *
lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên
bênh sự thật, lòng nhân và công lý.

Tay hữu ngài rắc gieo kinh hãi,
tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dưới chân ngài, *
địch thủ vương triều bị bắn trúng tim.

Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho ngài
sẽ trường tồn vạn kỷ,
vương trượng ngài, vương trượng công minh ; *
ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.

Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài
đã tôn phong Ngài vượt trổi các đồng liêu
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.

Quế trầm mộc dược, hương toả long bào,
nhã nhạc điện ngà khiến Ngài vui thoả.

Hàng cung nữ, có những vì công chúa, *
bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tươi thắm nở môi Ngài.

II

ĐC:
 Kìa Tân lang đã tới, hãy tiến ra đón Người.

Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, *
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.

Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy : Người là Chúa của bà. *
Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,
phú hào trong xứ đến cầu ân.

Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa,
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, *
phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương,
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.

Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.

Con cái Ngài sẽ nối dòng tiên đế,
ngài phong làm vương bá khắp trần gian.

Danh thơm Ngài, thần xin truyền tụng
thế hệ này tới thế hệ kia. *
Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi,
tiếng ngợi ca bất tận muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Kìa Tân lang đã tới, hãy tiến ra đón Người.

Tc Ep 1,3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ

ĐC:
 Thiên Chúa đã quyết định 
đưa thời gian tới hồi viên mãn
là quy tụ muôn loài 

dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Thiên Chúa đã quyết định
đưa thời gian tới hồi viên mãn
là quy tụ muôn loài
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Lời Chúa 2Pr 1,3-4

Đức Ki-tô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Ước gì mọi sắc tộc trần gian, * nhờ Người được chúc lành.

Ước gì mọi sắc tộc trần gian, * nhờ Người được chúc lành.

Và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. *

nhờ Người được chúc lành.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ước gì mọi sắc tộc trần gian, * nhờ Người được chúc lành.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
 Thấy vì sao lạ, các hiền sĩ hớn hở vui mừng, bước vào nhà, họ lấy vàng hương mộc dược dâng lên Chúa.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Thấy vì sao lạ, các hiền sĩ hớn hở vui mừng, bước vào nhà, họ lấy vàng hương mộc dược dâng lên Chúa.

Lời cầu

Chúa Ki-tô đã chiếu tỏa hào quang sáng chói, soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần. Ta hãy dâng Người lời chúc tụng và cầu xin :

Chúa xuất hiện như vầng ô chính ngọ, xin soi dẫn mọi người chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã đến làm cho Giáo Hội được phát sinh, - xin cho Giáo Hội là nhiệm thể của Chúa được lớn mạnh trong tình bác ái yêu thương.

Chúa xuất hiện như vầng ô chính ngọ, xin soi dẫn mọi người chúng con.

Chính tay Chúa điều khiển trời đất muôn loài, - xin cho mọi dân nước nhìn nhận quyền Chúa lãnh đạo.

Chúa xuất hiện như vầng ô chính ngọ, xin soi dẫn mọi người chúng con.

Khi làm người dương thế, Chúa đã trở nên vị Thượng Tế muôn đời, - xin cho những người phục vụ dân thánh đem hết khả năng cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ.

Chúa xuất hiện như vầng ô chính ngọ, xin soi dẫn mọi người chúng con.

Khi ngự xuống trong lòng Đức Mẹ Ma-ri-a, Chúa đã kết hợp bản tính loài người với bản tính Thiên Chúa, - xin giáng phúc cho các trinh nữ đã dâng mình cho Chúa trọn đời.

Chúa xuất hiện như vầng ô chính ngọ, xin soi dẫn mọi người chúng con.

Khi kết hợp với bản tính loài người chúng con là những kẻ phải chết, Chúa đã tiêu diệt tử thần, - xin cho những kẻ đã chết được hưởng phúc trường sinh.

Chúa xuất hiện như vầng ô chính ngọ, xin soi dẫn mọi người chúng con.


Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, xin chiếu giãi ánh sáng huy hoàng của Chúa vào tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ đủ sức vượt qua cuộc đời tăm tối này, mà đạt tới quê trời vĩnh cửu.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét