Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH KINH CHIỀU II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


Thánh thi


Hêrôđê hỡi, này bạo chúa,
Khi Ðức Kitô ngự xuống trần,
Vua Cả màng chi ngôi báu nhỏ
Mà ông hoảng sợ với băn khoăn?

Ba nhà hiền sĩ một đêm sương,
Dõi ánh sao tua đã lên đường
Tìm Ðấng tạo thành muôn ánh sáng
Dâng vàng mộc dược với nhũ hương.

Ðấng chẳng hề mang tội nơi mình,
Nhưng vì nghĩa nặng với sinh linh
Nay xin thanh tẩy trong dòng nước
Mà rửa hồn ta sạch tội tình.

Ai không ngưỡng mộ quyền năng Chúa
Khi thấy từng chum nước đổ đầy
Người biến đổi thành - ôi phép lạ
Rượu ngon thiên hạ uống cho say.

Giêsu, lạy Chúa, ngàn vinh phúc,
Xin thượng tiến Ngài, Ðấng hiển linh,
Cùng với Thánh Thần và Thánh Phụ
Muôn thu hiển trị cõi thiên đình.


Ca vịnh

Tv 109 (110), 1-5.7
Đức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Đức Ki-tô phải nắm quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ĐC:
  Vua hòa bình rất mực cao cả, hơn mọi hàng vương bá trần gian.


Sấm ngôn của Đức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài : *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
Đức Chúa phán bảo rằng :
"Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Đức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng : "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC
:   Vua hòa bình rất mực cao cả, hơn mọi hàng vương bá trần gian.

Tv 111 (112)
Hạnh phúc người công chính
Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8-9).

ĐC
:  Chúa nhân từ thương xót lại công minh đã bừng sáng giữa tối tăm, soi các bậc hiền đức.

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *
Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *
Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành :
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *
Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

Họ không lo phải nghe tin dữ,
hằng an tâm và tin cậy Chúa, *
luôn vững lòng không sợ hãi chi
và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *
ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Chúa nhân từ thương xót lại công minh đã bừng sáng giữa tối tăm, soi các bậc hiền đức.

Tc Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ĐC:
 Lạy Chúa, muôn dân Chúa tác thành sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan.

Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
Đấng vinh hiển uy quyền : *
Những lời Người phán quyết
Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả những tôi trung của Chúa, *
hỡi những ai lớn nhỏ,
hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
đã lên ngôi hiển trị : *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Vì nay ta đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC:  Lạy Chúa, muôn dân Chúa tác thành sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan.

Lời Chúa (Tt 3,45)
Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.


Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Ước gì mọi sắc tộc trần gian
* nhờ Người được chúc lành.


Ước gì mọi sắc tộc trần gian
* nhờ Người được chúc lành.


Và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. *

* nhờ Người được chúc lành.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Ước gì mọi sắc tộc trần gian
* nhờ Người được chúc lành.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC: 
Ba phép lạ điểm tô một ngày thánh, cả cộng đoàn được hân hạnh mừng chung:  Ngày hôm nay, ngôi sao lạ dẫn đường các hiền sĩ tới tận nơi máng cỏ. Ngày hôm nay, cả sáu chum nước lã đã biến thành rượu quý tiệc tân hôn.  Ngày hôm nay, trong dòng nước Giođan, Ðức Kitô để Gioan làm phép rửa hầu đổ xuống trên ta nguồn cứu độ. Halêluia. 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC:  Ba phép lạ điểm tô một ngày thánh, cả cộng đoàn được hân hạnh mừng chung:  Ngày hôm nay, ngôi sao lạ dẫn đường các hiền sĩ tới tận nơi máng cỏ. Ngày hôm nay, cả sáu chum nước lã đã biến thành rượu quý tiệc tân hôn.  Ngày hôm nay, trong dòng nước Giođan, Ðức Kitô để Gioan làm phép rửa hầu đổ xuống trên ta nguồn cứu độ. Halêluia.

Lời cầu

Hôm nay các bậc hiền sĩ đến tôn thờ Ðấng cứu chuộc ta. Lòng hân hoan mừng rỡ, ta cùng nhau kính lạy và tha thiết nguyện xin:

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Lạy Chúa là Vua lãnh đạo muôn dân, Chúa đã mời gọi các hiền sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy Chúa, - xin cho chúng con biết tôn thờ và phụng sự Chúa hết lòng.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Chúa là Vua vinh hiển, Chúa cứ lẽ công mà xét xử dân Chúa, - xin cho nhân loại được an hưởng thái bình dài lâu.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Chúa là Vua muôn thuở muôn đời, Ðấng trường tồn qua các thế hệ đổi thay, - xin cho lời Chúa thấm vào lòng chúng con như sương sa nội cỏ.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Chúa là Vua công bình, Chúa đến giải thoát người nghèo cô thân cô thế, - xin thương xót những người cùng khổ sầu đau.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Lạy Chúa, danh Chúa đáng chúc tụng muôn đời, - xin cho anh chị em chúng con đã lìa thế được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.


Kinh Lạy Cha

Lời Nguyện


Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ
đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét