Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Ba sau lễ Hiển Linh. Thánh vịnh tuần II Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Hêrôđê hỡi, này bạo chúa,
Khi Ðức Kitô ngự xuống trần,
Vua Cả màng chi ngôi báu nhỏ
Mà ông hoảng sợ với băn khoăn ?
 

Ba nhà hiền sĩ một đêm sương,
Dõi ánh sao tua đã lên đường
Tìm Ðấng tạo thành muôn ánh sáng
Dâng vàng mộc dược với nhũ hương.
 

Ðấng chẳng hề mang tội nơi mình,
Nhưng vì nghĩa nặng với sinh linh
Nay xin thanh tẩy trong dòng nước
Mà rửa hồn ta sạch tội tình.
 

Ai không ngưỡng mộ quyền năng Chúa
Khi thấy từng chum nước đổ đầy
Người biến đổi thành - ôi phép lạ
Rượu ngon thiên hạ uống cho say.
 

Giêsu, lạy Chúa, ngàn vinh phúc,
Xin thượng tiến Ngài, Ðấng hiển linh,
Cùng với Thánh Thần và Thánh Phụ
Muôn thu hiển trị cõi thiên đình.

Ca vịnh

Tv 48 (49)
Của đời phù vân
Người giàu có khó vào Nước Trời (Mt 19,23).

I

ĐC:
 Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài.

Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,
lắng tai nào, hết thảy thế nhân, *
cả thường dân lẫn người quyền quý,
hạng phú gia với kẻ cơ bần.

Miệng tôi nói lời hay lẽ phải,
lòng gẫm suy câu khéo điều khôn, *
tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ,
mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu.

Ngày vận hạn cớ chi phải sợ,
lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi ? *
Chúng cậy vào của cải,
lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.

Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa ? *
Mạng người dù giá cao mấy nữa,
thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.

Nào phàm nhân sống mãi được sao
mà chẳng phải đến ngày tận số ? *
Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.

Tuy họ lấy tên mình
mà đặt cho miền này xứ nọ, *
nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.

Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không thể trường tồn ; *
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài.

II

ĐC:
 Anh em hãy tích trữ kho tàng ở trên trời.

Phường tự mãn tự kiêu,
số phận là thế đó,
bọn ỷ tài khéo nói,
hậu vận chính là đây.

Như đoàn vật nhốt trong âm phủ,
chính tử thần canh giữ chăn nuôi, *
chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả,
sẽ tiêu tan cả đến hình hài,
chốn âm phủ thành nơi cư ngụ.

Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi,
gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.

Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài,
hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, *
vì khi chết, nó đâu mang được cả,
kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.

Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc :
"Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình !" *
Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp,
chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương !

Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không hiểu biết gì ; *
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Anh em hãy tích trữ kho tàng ở trên trời.

Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12

Những người được Chúa cứu chuộc,
dâng lời ca ngợi Chúa

ĐC:
 Con chiên đã bị giết 
đáng lãnh nhận danh dự với vinh quang.

"Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên."

Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,

vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Con chiên đã bị giết
đáng lãnh nhận danh dự với vinh quang.

Lời Chúa x 1Cr 1,7b-9

(Ep 2,3b-5)
Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những nguời khác. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Ðức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ !


Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đápƯớc gì mọi sắc tộc trần gian
* nhờ Người được chúc lành.
Ước gì mọi sắc tộc trần gian
* nhờ Người được chúc lành.


Và muôn dân thiên hạ
ngợi khen Người có phúc. *


* nhờ Người được chúc lành.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ước gì mọi sắc tộc trần gian
* nhờ Người được chúc lành.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC
: Lạy Chúa Kitô
là ánh sáng khởi nguyên từ ánh sáng.
Khi Ngài xuất hiện,
các hiền sĩ đem lễ phẩm dâng Ngài. Halêluia.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC:
Lạy Chúa Kitô
là ánh sáng khởi nguyên từ ánh sáng.
Khi Ngài xuất hiện,
các hiền sĩ đem lễ phẩm dâng Ngài. Halêluia.


Lời cầu
 

Hợp với muôn người Kitô hữu đang cầu nguyện và ca tụng Chúa khắp nơi, chúng ta hãy khẩn khoản van nài:
 

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
xin nghe lời con cái nguyện xin.

 

Lạy Chúa, nhiều người đang tìm Chúa qua những bóng mờ và hình ảnh, mà chẳng nhận ra, - xin chiếu ánh hào quang Ðức Kitô, để họ thêm phấn khởi trên đường tìm chân lý.
 

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
xin nghe lời con cái nguyện xin.


Xin nhìn đến những kẻ tôn thờ Chúa là Chúa Tể duy nhất và đợi chờ Ðức Kitô đến phán xét trong ngày chung thẩm, - xin cho họ được cùng với chúng con nhận biết Chúa là Ðấng nhân hậu từ bi.
 

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
xin nghe lời con cái nguyện xin.


Chúa tuôn đổ hồng ân xuống cho mọi người, từ sự sống, ánh sáng, đến muôn vàn phúc lộc, - xin cho họ nhận biết và tìm đến cùng Chúa.

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
xin nghe lời con cái nguyện xin.


Xin sai thiên thần Chúa đến bênh vực chở che mọi lữ khách trên đường về Nước Chúa, - xin đừng để họ chết bất ưng mà không kịp chuẩn bị.

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
xin nghe lời con cái nguyện xin.


Những người khi còn sống đã lãnh nhận chân lý của Chúa, mà nay đã lìa thế, - xin đưa họ vào quê hương vĩnh cửu, hầu được hưởng Thánh Nhan muôn đời.

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
xin nghe lời con cái nguyện xin.


Kinh Lạy Cha
Lời nguyệnLạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện như người phàm và mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và trở nên giống hình ảnh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét