Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Thứ Hai tuần 20 Thường niên. Thánh vịnh tuần IV Thánh Bênarđô, viện phụ, TSHT. Lễ nhớ Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Lạy Ðức Ki-tô, Mặt Trời muôn thuở
Tỏa ánh hồng cho vũ trụ khai sinh,
Chiếu hào quang soi thấu cả tâm tình,
Lòng cảm mến, xin dâng lời tán tụng.

Thánh Thần Chúa từng đỡ nâng linh hứng,
Giáo Hội thêm bao thầy dạy tuyệt vời
Như tinh cầu hằng rực rỡ chiếu soi
Cho người thế nhận ra đường cứu độ.

Ai hiểu được lời cao siêu của Chúa
Ðã từ trời ban bố xuống trần ai:
Chính tài ba chư vị khéo trình bày
Mà nguyên nghĩa sáng ngời lên mới mẻ!

Nguyện xin Chúa nhận lời cầu chư vị
Ban hồng ân cho dân Chúa vững vàng,
Bước theo đường chân lý thật hiên ngang
Hầu hy vọng đạt tới Ngài mãi mãi.

Ca vịnh


Tv 135
Ca mừng Vượt Qua
Kể lại những việc Chúa đã làm tức là ca tụng Chúa (Caxiôđôrô).


I.


ÐC:
Tạ ơn Chúa đi nào,
vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,


Hãy tạ ơn Thần các thần,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Hãy tạ ơn Chúa các chúa,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Trải mặt đất này trên làn nước bao la,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Người làm ra những đèn trời to lớn,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Cho thái dương điều khiển ban ngày,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Ðặt trăng sao hướng dẫn ban đêm,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.


ÐC: Tạ ơn Chúa đi nào, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


II.


ÐC:
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu.


Người sát hại các con đầu lòng Aicập,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Dẫn Ítraen ra khỏi xứ này,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Nước Biển Ðỏ, Chúa phân làm hai khối,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Ðưa Ítraen lối giữa băng qua,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Xô xuống biển Pharaô cùng binh tướng,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Sát hại bao lãnh chúa hùng cường,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Tiêu diệt những quân vương hiển hách,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Vua Xikhon của dân tộc Amôri,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Và vua Ốc miền Basan nữa,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Người chiếm đất họ, ban làm gia sản,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Gia sản cho tôi tớ Người là Ítraen,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.


ÐC: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu.


Tc Ep 1,3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ


ÐC:
Thiên Chúa đã quyết định
đưa thời gian tới hồi viên mãn,
là quy tụ muôn loài
dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Kitô.


Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.


Trong Ðức Kitô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.


Trong Ðức Kitô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.


Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Ðức Giêsu Kitô,
để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.


Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi,
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.


Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.


Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Ðức Kitô.


Ðó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ mọi loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Kitô.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
ÐC: Thiên Chúa đã quyết định
đưa thời gian tới hồi viên mãn,
là quy tụ muôn loài
dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Kitô.


Lời Chúa Gc 3,17-18

Ðức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp
Miệng lưỡi người công chính * hằng niệm lẽ khôn ngoan,

Miệng lưỡi người công chính * hằng niệm lẽ khôn ngoan,

luôn nói điều chính trực. *

hằng niệm lẽ khôn ngoan,

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Miệng lưỡi người công chính * hằng niệm lẽ khôn ngoan,

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
Lạy thánh Bê-na-đô,
ngài là vị tôn sư có lời lẽ ngọt ngào,
là bạn hữu thân tình của Ðức Ki-tô,
Ngài lợi khẩu biết bao khi nói về Ðức Trinh Nữ,
khôn khéo dường nào khi đóng vai mục tử,
nên đã được muôn người ca tụng tán dương.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Lạy thánh Bê-na-đô,
ngài là vị tôn sư có lời lẽ ngọt ngào,
là bạn hữu thân tình của Ðức Ki-tô,
Ngài lợi khẩu biết bao khi nói về Ðức Trinh Nữ,
khôn khéo dường nào khi đóng vai mục tử,
nên đã được muôn người ca tụng tán dương.

Lời cầu

Ðức Ki-tô được tấn phong thượng tế để làm Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Vì thế, chúng ta hãy dâng lời chúc tụng và khẩn khoản nài xin:

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.

Chúa đã làm cho Giáo Hội được rạng ngời nhờ các vị thánh mục tử tài đức, - xin cho người tín hữu cảm thấy vui mừng vì được làm con Chúa trong lòng Giáo Hội.

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.

Xưa Chúa đã nhận lời ông Mô-sê mà thứ tha tội lỗi cho dân Chúa, - nay vì lời các thánh mục tử chuyển cầu, xin Chúa cũng không ngừng thanh tẩy chúng con.

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.

Chúa đã chọn những vị thánh mục tử xuất thân từ cộng đoàn tín hữu, và đã ban Thánh Thần để tấn phong các ngài, - xin cũng ban Thánh Thần cho những người đang hướng dẫn chúng con.

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.

Chúa là phần gia nghiệp duy nhất của các ngài, - xin đừng để một ai trong những người Chúa đã cứu chuộc phải sống ngoài tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.

Chúa ban ơn phù trợ và phúc trường sinh cho đoàn chiên Chúa, - xin thương đến những người đã được Chúa cứu chuộc mà nay đã qua đời,
và ban cho họ hạnh phúc ngàn thu.

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.
 
Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét