Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Thứ Hai tuần 18 Thường niên. Thánh vịnh tuần II Chúa Hiển Dung. Lễ kính Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi


Muôn lạy Ðức Giêsu Cứu Chúa
Là Hào Quang phát tự Hào Quang, 
Xin thương ghé mắt dịu dàng
Nhận lời cầu khẩn hát mừng thiết tha.

Dung nhan Chúa vượt xa chính ngọ, 
Áo trắng như tuyết phủ non ngàn, 
Hiển dung trên đỉnh thiên san
Ðể cho các vị chứng nhân ngắm nhìn.

Này ngôn sứ kề bên môn đệ, 
Cựu tân hai thế hệ khác nhau, 
Giờ đây ý hợp tâm đầu
Tin Ngài Con Ðấng Tối Cao giáng trần.

Lời Thánh Phụ vang ngân trong gió 
Gọi Ngài là Thánh Tử dấu yêu, 
Chúng con xưng tụng hòa theo :
Ngài là Vua Cả thiên triều muôn năm.

Xưa đã mặc xác phàm yếu đuối 
Cứu loài người thoát khỏi hư vong, 
Giờ đây xin biến đổi chúng con
Thành phần thân thể oai phong của Ngài.

Xin dâng Chúa đôi lời tán tụng 
Ôi Giêsu cao cả vinh quang,
Thánh Linh, Thánh Phụ chứng rằng: 
Ngài là Thánh Tử Cha hằng yêu thương.

Ca vịnh

Tv 109 (110), 1-5.7
Ðức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ÐC:
 
Ðức Giêsu đem ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao vắng vẻ, rồi trước mặt các ông, dung mạo Người bỗng trở nên chói ngời rạng rỡ.

Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: 
Ðức Giêsu đem ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao vắng vẻ, rồi trước mặt các ông, dung mạo Người bỗng trở nên chói ngời rạng rỡ.

Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).

ĐC: Một đám mây trắng xóa đến bao phủ các ngài, và có tiếng phán từ đám mây:
"Ðây là Con yêu dấu làm vui thỏa lòng Ta."


Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xin Đấng gìn giữ bạn
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  Một đám mây trắng xóa đến bao phủ các ngài, và có tiếng phán từ đám mây: 
"Ðây là Con yêu dấu làm vui thỏa lòng Ta."


Tc 1Tm 3,16

ÐC:
 Từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu dặn các môn đệ: 
"Ðiều anh em vừa thấy, đừng nói lại với ai cho tới lúc Con Người từ cõi chết sống lại."

Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Ðức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm, Người được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính.


Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Ðức Kitô, các thiên thần chiêm ngưỡng, Người được loan truyền giữa muôn dân. 

Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Ðức Kitô, cả hoàn cầu tin kính, Người siêu thăng cõi trời vinh hiển. 


Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu dặn các môn đệ:
"Ðiều anh em vừa thấy, đừng nói lại với ai cho tới lúc Con Người từ cõi chết sống lại."

Lời Chúa 
(Rm 8,16-17)
Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Ðức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. 

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ, 
* Halêluia. Halêluia. 

Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ, 
* Halêluia. Halêluia. 

Trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng. *

* Halêluia. Halêluia. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ, 
* Halêluia. Halêluia. 


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC:
 
Tiếng ấy vừa vang ra, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất, Chúa Giêsu tới gần, động vào người các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Halêluia. 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: 
Tiếng ấy vừa vang ra, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất, Chúa Giêsu tới gần, động vào người các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Halêluia.

Lời cầu

Hôm nay, Ðấng cứu độ chúng ta tỏ vinh quang Người cho ba môn đệ được thấy. Ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin:

Lạy Chúa, xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa Kitô, trước khi chịu khổ hình, Chúa đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy, hầu mặc khải cho các ngài mầu nhiệm phục sinh, - xin cho Giáo Hội trên đường lữ thứ trần gian được nhìn thấy vinh quang trong khổ giá, vì tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn.

Lạy Chúa, xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con. 

Chúa đã tỏ vinh quang cho môn đệ hầu chuẩn bị cho các ngài chấp nhận mầu nhiệm thập giá, - xin cho Ðức Giáo Hoàng và Ðức Giám Mục hằng phục vụ dân thánh trong niềm hy vọng phục sinh. 


Lạy Chúa, xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con. 

Chúa đã chiếu tỏa ánh tôn nhan trên các ông Môsê và Êlia, - xin cho dân Dothái là dân Chúa đã chọn được hưởng ơn cứu độ của Chúa.

Lạy Chúa, xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con. 

Chúa là phản ánh của vinh quang Chúa Cha, giãi sáng khắp hoàn cầu, - xin cho mọi người thành tâm được bước đi trong ánh sáng của Chúa.

Lạy Chúa, xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con. 

Chính Chúa sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác hiển vinh của Chúa,
- xin cho anh chị em chúng con đã lìa thế được hưởng phúc vinh quang.


Lạy Chúa, xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con. 

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con Một Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển Người, Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông Môsê và ông Êlia để củng cố niềm tin của các Tông Ðồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét