Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh, Chúa Thăng Thiên, lễ trọng Kinh Chiều I

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi


Quỳ lạy Chúa Giêsu Cứu Thế Khắp càn khôn yêu quý hết tình. Ngài là Tạo Hóa uy linh
Nhưng thời sau hết giáng sinh làm người.

Lòng nhân hậu cao vời đến nỗi Chúa vui lòng gánh tội trần gian, Lại cam chịu chết nhục nhằn
Cho đoàn con khỏi tử thần lôi đi.

Ngài phá vỡ âm ty ngục thất, Kẻ tù đày, giải thoát đưa ra, Khải hoàn cao ngự thiên toà,
Vinh quang bên hữu Chúa Cha muôn trùng.

Xin lượng cả bao dung tha thứ Muôn lỗi lầm và dủ lòng thương, Ngày nao tới cõi thiên đường
Chúng con được thấy tỏ tường Thánh Nhan.

Ngài là Ðấng sẽ ban ân thưởng, Xin giờ đây đổ xuống niềm vui, Chờ mong vinh hiển đời đời
Cùng Ngài chung hưởng trên nơi thanh nhàn.


Ca vịnh

Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

ÐC:
  
Thầy đã phát xuất từ Thánh Phụ, và đến ở thế gian; giờ đây Thầy lìa bỏ thế gian, đi đến cùng Thánh Phụ. Halêluia.

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ nay cho đến mãi muôn đời! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,
Ðấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Thầy đã phát xuất từ Thánh Phụ, và đến ở thế gian; giờ đây Thầy lìa bỏ thế gian, đi đến cùng Thánh Phụ. Halêluia.Tv 116
Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa
Tôi xin nói với anh em: dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

ÐC:
Sau khi nhắn nhủ các môn đệ,
Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Halêluia.

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. 


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Sau khi nhắn nhủ các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Halêluia.

Tc Kh 11,17-18; 12,10b-12a

ÐC:
Không một ai đã lên trời ngoại trừ Con Người, Ðấng đã từ trời xuống. Halêluia.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
Ðấng hiện có và đã có, * chúng con xin cảm tạ Ngài đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ, và lên ngôi hiển trị.

Chư dân đã nổi trận lôi đình, nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới, và đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, * cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài, và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Thánh Danh.

Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, * và Ðức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính.

Vì Xatan, kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài.

Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Ðức Kitô : * họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.

Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Không một ai đã lên trời ngoại trừ Con Người, Ðấng đã từ trời xuống. Halêluia.

Lời Chúa (Ep 2,4-6)

Thiên Chúa chúng ta giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Ðức Kitô.  Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Ðức Kitô Giêsu trên cõi trời.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Chúa ngự lên, tiếng reo hò vang dậy.
* Halêluia. Halêluia.


Chúa ngự lên, tiếng reo hò vang dậy.
* Halêluia. Halêluia.

Chúa ngự lên, nhịp kèn sáo tưng bừng. *

* Halêluia. Halêluia.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Chúa ngự lên, tiếng reo hò vang dậy.
* Halêluia. Halêluia.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
Những người Cha trao phó cho Con, Con đã cho họ biết thánh danh Cha, giờ đây Con sắp đến cùng Cha, Con cầu xin cho họ, chứ không cho thế gian. Halêluia.


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Những người Cha trao phó cho Con, Con đã cho họ biết thánh danh Cha, giờ đây Con sắp đến cùng Cha, Con cầu xin cho họ, chứ không cho thế gian. Halêluia.

Lời cầu


Ðức Kitô đã lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta hãy hoan hỷ tung hô Người:

Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển.

Chúa đã lên trời, là cho thân xác yếu hèn của chúng con được vinh quang, - xin cho chúng con ngày ngày biết cởi bỏ con người cũ, hầu trở nên người mới theo hình ảnh của Chúa.


Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển. 

Vì yêu thương, Chúa đã xuống trần gian ở giữa
chúng con, - xin cũng lấy tình thương ấy mà lôi kéo chúng con lên cùng Chúa.


Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển. 

Chúa đã hứa sẽ lôi kéo mọi người lên cùng Chúa, - xin đừng để một ai trong chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ.


Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển. 

Lạy Chúa, Chúa đã lên trời vinh hiển, - xin cho lòng trí chúng con cũng luôn hướng về nơi Chúa ngự.


Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển. 

Chúa đã muốn rằng Chúa ở đâu thì các môn đệ cũng ở đó, - xin cho anh chị em chúng con đã qua đời được theo Chúa vào cõi vinh quang.


Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển. 

Kinh Lạy Cha 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa, hôm nay Con Chúa đã lên trời trong khi các Tông Đồ chứng kiến. Xin ban cho chúng con, như lời Người đã hứa, xứng đáng được Người luôn sống với chúng con ở dưới đất và mai sau được sống với Người trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét