Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Chúa Nhật tuần VII Phục Sinh năm B. Thánh vịnh tuần III Chúa Thăng Thiên. Lễ trọng Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi


Quỳ lạy Chúa Giêsu Cứu Thế Khắp càn khôn yêu quý hết tình. Ngài là Tạo Hóa uy linh
Nhưng thời sau hết giáng sinh làm người.

Lòng nhân hậu cao vời đến nỗi Chúa vui lòng gánh tội trần gian, Lại cam chịu chết nhục nhằn
Cho đoàn con khỏi tử thần lôi đi.

Ngài phá vỡ âm ty ngục thất, Kẻ tù đày, giải thoát đưa ra, Khải hoàn cao ngự thiên toà,
Vinh quang bên hữu Chúa Cha muôn trùng.

Xin lượng cả bao dung tha thứ Muôn lỗi lầm và dủ lòng thương, Ngày nao tới cõi thiên đường
Chúng con được thấy tỏ tường Thánh Nhan.

Ngài là Ðấng sẽ ban ân thưởng, Xin giờ đây đổ xuống niềm vui, Chờ mong vinh hiển đời đời
Cùng Ngài chung hưởng trên nơi thanh nhàn.


Ca vịnh

Tv 109 (110), 1-5.7
Ðức Ki-tô là Vua và Thượng Tế Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ÐC: 
Ðức Kitô lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Halêluia.

Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ðức Kitô lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Halêluia.


Tv 46

ÐC:
Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. Halêluia.

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! * Vì Ðức Chúa là Ðấng Tối Cao, Ðấng khả uý, là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Chính Người bắt muôn dân muôn nước phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi. *
Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp, cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Giacóp được nở mặt nở mày.

Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. *
Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. * Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Kìa vương hầu các dân tề tựu
cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Ápraham. *
Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa, Ðấng siêu việt ngàn trùng.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. Halêluia. 


Tc Kh 11,17-18 ; 12,10b-12a

ÐC: Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Halêluia.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
Ðấng hiện có và đã có, * chúng con xin cảm tạ Ngài đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ, và lên ngôi hiển trị.

Chư dân đã nổi trận lôi đình, nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới, và đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, * cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài, và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Thánh Danh.

Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, * và Ðức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính.

Vì Xatan, kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài.

Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Ðức Kitô: * họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.

Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Halêluia. 


Lời Chúa (1Pr 3,18.22)

Ðức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi. Ðấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên thần và toàn thể thần minh phải phục quyền.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Thầy đi lên Cha Thầy là Cha của anh em.
* Halêluia. Halêluia.

Thầy đi lên Cha Thầy là Cha của anh em.
* Halêluia. Halêluia.

Lên Thiên Chúa của Thầy
cũng là Thiên Chúa của anh em. *

* Halêluia. Halêluia.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Thầy đi lên Cha Thầy là Cha của anh em.
* Halêluia. Halêluia.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)


ĐC: Lạy Vua vinh hiển là Chúa Tể càn khôn, Ngài đã chiến thắng, và hôm nay ngự chốn cửu trùng.
Xin đừng để chúng con mồ côi cô độc, nhưng xin cử Thánh Thần Chân Lý đến cùng chúng con
như Chúa Cha đã hứa. Halêluia. 


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: 
Lạy Vua vinh hiển là Chúa Tể càn khôn, Ngài đã chiến thắng, và hôm nay ngự chốn cửu trùng.
Xin đừng để chúng con mồ côi cô độc, nhưng xin cử Thánh Thần Chân Lý đến cùng chúng con
như Chúa Cha đã hứa. Halêluia.

Lời cầu

Ðức Kitô đã lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta hãy hoan hỷ tung hô Người:

Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển.

Chúa đã lên trời, làm cho thân xác yếu hèn của chúng con được vinh quang, - xin cho chúng con ngày ngày biết cởi bỏ con người cũ, hầu trở nên người mới theo hình ảnh của Chúa. 


Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển. 

Vì yêu thương, Chúa đã xuống trần gian ở giữa chúng con, - xin cũng lấy tình thương ấy mà lôi kéo chúng con lên cùng Chúa. 


Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển. 

Chúa đã hứa sẽ lôi kéo mọi người lên cùng Chúa, - xin đừng để một ai trong chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ. 


Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển. 

Lạy Chúa, Chúa đã lên trời vinh hiển, - xin cho lòng
trí chúng con cũng luôn hướng về nơi Chúa ngự.

Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển. 

Chúa đã muốn rằng Chúa ở đâu thì các môn đệ cũng ở đó, - xin cho anh chị em chúng con đã qua đời được theo Chúa vào cõi vinh quang. 


Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua vinh hiển. 

Kinh Lạy Cha 


Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng
đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển ; là thủ lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét