Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ Trọng Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo, 

Ðến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời 
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ, 

Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào, 

Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng, 

Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu.

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não, 

Ðổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con 

Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng 

Chúng con liền vui hưởng phúc bình an. 
Ðược Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng, 
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân. 

Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần 
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt.

Ca vịnh

Tv 109 (110), 1-5.7
Ðức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ÐC: 
Thánh Thần Chúa bao phủ địa cầu. Halêluia.

Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngày trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng trút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẫng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Thánh Thần Chúa bao phủ địa cầu. Halêluia.

Tv 113A (114)
Chúa giải thoát Ít-ra-en khỏi Ai-cập
Anh em hãy biết rằng: mình cũng ra khỏi Ai-cập khi dứt bỏ thế gian (thánh Âu-tinh).

ÐC:
 
Xin thi thố quyền lực Ngài, lạy Chúa,
quyền lực Chúa đã từng thực hiện nơi chúng con từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem. Halêluia.


Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, *
thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.

Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng. *
Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy?
Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng? *
Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?
Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp, *
Người biến đá tảng thành hồ ao,
và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Xin thi thố quyền lực Ngài, lạy Chúa,
quyền lực Chúa đã từng thực hiện nơi chúng con từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem. Halêluia.


x Tc Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ÐC:
  
Mọi người môn đệ Chúa được đầy ơn Thánh Thần và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng. Halêluia.

Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,
Ðấng vinh hiển uy quyền. *
Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
đã lên ngôi hiển trị: *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Mọi người môn đệ Chúa được đầy ơn Thánh Thần và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng. Halêluia.


Lời Chúa (1Pr 3,1822)

Ðức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, Ðấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thánh Thần, Người đã phục sinh.  Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu.
* Halêluia. Halêluia.


Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu.
* Halêluia. Halêluia.


Liên kết mọi loài, thông hiểu mọi ngôn ngữ. *

* Halêluia. Halêluia.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu.
* Halêluia. Halêluia.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)


ÐC: Hôm nay là ngày lễ Ngũ Tuần, Hôm nay Chúa Thánh Thần lấy hình lửa hiện xuống với môn đồ, ban cho họ những hồng ân đặc biệt, sai họ đi rao giảng, và sai họ làm chứng khắp trần gian ;
ai tin và chịu phép rửa sẽ được ơn cứu độ. Halêluia. 


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: 
Hôm nay là ngày lễ Ngũ Tuần, Hôm nay Chúa Thánh Thần lấy hình lửa hiện xuống với môn đồ, ban cho họ những hồng ân đặc biệt, sai họ đi rao giảng, và sai họ làm chứng khắp trần gian ;
ai tin và chịu phép rửa sẽ được ơn cứu độ. Halêluia.

Lời cầu

Chúa Cha đã sai Con Một Người đến quy tụ chúng ta thành Giáo Hội. Ta hãy vui mừng dâng lên lời nguyện xin:

Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội.

Cha đã muốn quy tụ mọi người, nhờ phép rửa duy nhất trong Thánh Thần, để họ được mang danh Ðức Kitô, - xin cho các tín hữu được luôn đồng tâm nhất trí. 


Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội. 

Cha đã muốn cho toàn thể địa cầu được tràn đầy Thần Khí, - xin cho mọi người biết đem công lý mà xây dựng một thế giới hòa bình.
 

Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội. 

Cha là Cha chung hết mọi người, đã muốn cho con cái tản mác bốn phương trời được hiệp nhất trong cùng một đức tin, - xin ban ơn Thánh Thần soi chiếu lòng mọi người dương thế. 


Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội. 

Cha đã canh tân mọi sự nhờ Chúa Thánh Thần, - xin chữa lành những kẻ đau yếu, an ủi những ai 
sầu khổ, và ban ơn cứu độ cho tất cả chúng con.

Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội. 

Cha đã dùng sức mạnh của Thần Khí mà làm cho Ðức Kitô từ cõi chết sống lại, - xin ban cho những người đã chết được thông phần sự sống của Ðức Kitô


Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội.
 
Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa 
Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin...


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét