Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Thứ Ba tuần V Phục Sinh Thánh Giuse Thợ Kinh Sáng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 94

ÐC:
Cùng thánh cả Giuse và toàn thể Giáo Hội,
ta hãy hát mừng Chúa Kitô. Halêluia


Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

"Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói:
Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Cùng thánh cả Giuse và toàn thể Giáo Hội,
ta hãy hát mừng Chúa Kitô. Halêluia

Thánh thi

Hỡi người thợ vô danh
Của xưởng mộc nghèo khó,
Xin ban ơn no lành
Cho người lao công khắp cùng xứ sở.

Chúng con cần gương ngài
Ðể thấy kho tàng trong giọt mồ hôi,
Thấy nụ cười trong từng dòng nước mắt,
Thấy Nước Trời trong lòng đất mẹ cằn khô
Thấy sáng tạo, đi lên, tình người,
Yêu thương và hiệp nhất.

Thấy lớn lao trong từng nhỏ nhặt,
Thấy vinh quang trong khổ nhục, ngài ơi.


Hỡi người thợ vô danh
Của xưởng mộc nghèo khó,
Xin cho những người đang xây dựng thế giới này
Thấy ngài phục sinh,
Thấy ngài phục sinh trong bàn tay của họ.


Ca vịnh

Tv 23 (24)
Chúa ngự vào đền thánhCửa trời rộng mở đón Chúa Ki-tô khi Người lên ngự bên hữu Chúa Cha(thánh I-rê-nê).

ĐC:  Đấng xuống tận âm phủ

cũng là Đấng lên cao vượt chín tầng trời. Ha-lê-lui-a.

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *

Nền trái đất Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?

Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng,
không thề gian thề dối.

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *

Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Chúa Tể càn khôn :
chính Người là Đức Vua vinh hiển.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC:  Đấng xuống tận âm phủ
cũng là Đấng lên cao vượt chín tầng trời. Ha-lê-lui-a.

Tc Tb 13,2-8

Chúa sửa phạt và cứu chữaChúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Do lượng hải hà, Người cho ta được tái sinh (1 Pr 1,3).

ĐC:  Anh em hãy sống những ngày hoan hỷ

mà cảm tạ Chúa. Ha-lê-lui-a.

Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống,
chúc tụng vương triều Người.

Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương,
đẩy xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm,
rồi kéo ra khỏi đại hoạ tiêu vong, *
chẳng có chi thoát khỏi tay Người.

Con cái nhà Ít-ra-en hỡi,
nào xưng tụng Chúa trước mặt chư dân.

Chính Người đã phân tán anh em vào giữa họ, *
tại đó, Người đã cho anh em thấy :
Người là Đấng cao cả muôn trùng.

Trước toàn thể sinh linh
nào hãy suy tôn Chúa ! *

Bởi Người là Chúa Tể,
là Thiên Chúa ta thờ,
là Thân Phụ của ta,
là Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời.

Người đánh phạt vì anh em làm điều gian ác, *
nhưng rồi lại thương xót anh em hết thảy
mà quy tụ anh em về từ giữa chư dân,
nơi anh em đã bị phân tán.

Nếu anh em hết lòng hết dạ trở về với Chúa
mà sống theo sự thật trước tôn nhan Người, *
thì Người sẽ trở lại với anh em,
không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa.

Vậy giờ đây,
hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em
mà lớn tiếng tạ ơn Người.

Hãy chúc tụng Người là Chúa công minh chính trực,
suy tôn Người là Vua hiển trị thiên thu.

Phần tôi, giữa cảnh lưu đày, xin xưng tụng Chúa *
và làm cho dân tội lỗi biết rằng :
Người là Đấng cao cả quyền năng.

Tội nhân hỡi, mau quay đầu trở lại,
trước Thánh Nhan, hãy ăn ở ngay lành. *

Biết đâu Người chẳng ưng chẳng nhận
mà rủ thương xót phận anh em ?

Tôi suy tôn Thiên Chúa của tôi,
hồn tôi suy tôn Người là Thượng Đế,
hân hoan reo mừng Người, Đấng muôn trùng cao cả, *
tại Giê-ru-sa-lem, hết thảy hãy xưng tụng Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC:  Anh em hãy sống những ngày hoan hỷ
mà cảm tạ Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tv 32 (33)
Ca ngợi Chúa quan phòngNhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành (Ga 1,3).

ĐC:  Tình thương Chúa chan hoà mặt đất. Ha-lê-lui-a.


Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. *

Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. *

Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. *

Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.

Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. *

Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân. *

Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

Hạnh phúc thay quốc gia
được Chúa làm Chúa Tể,
hành phúc thay dân nào
Người chọn làm gia nghiệp.

Từ trời cao nhìn xuống,
Chúa thấy hết mọi người,
từ thiên cung Chúa ngự,
Chúa dõi theo người thế.

Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. *

Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
nó mạnh đến đâu, cũng không cứu nổi người.

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, *
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì. *

Vâng có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC:  Tình thương Chúa chan hoà mặt đất. Ha-lê-lui-a.

Lời Chúa (2 Sm 7,28-29)
Giờ đây, lạy Chúa Thượng là Ðức Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp này. Vậy giờ đây, cúi xin Ngài chúc phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước Thánh Nhan. Bởi vì, lạy Chúa Thượng là Ðức Chúa, chính Ngài đã phán, và nhờ Ngài chúc phúc mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được chúc lành mãi mãi.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Chúa đã cắt đặt người
* làm chủ gia đình Chúa.


Chúa đã cắt đặt người
* làm chủ gia đình Chúa.


Làm người trông coi mọi tài sản. *

* làm chủ gia đình Chúa.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Chúa đã cắt đặt người
* làm chủ gia đình Chúa.


Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

ÐC:
  Chúc tụng Chúa là Ðấng tạo thành vũ trụ,
chính Người giáng phúc cho công việc chúng ta làm. Halêluia


Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Chúc tụng Chúa là Ðấng tạo thành vũ trụ,
chính Người giáng phúc cho công việc chúng ta làm. Halêluia

Lời cầu

Thiên Chúa làm cho loài người chúng ta được trở nên công chính. Vậy ta hãy tha thiết cầu xin :


Lạy Chúa, xin hướng dẫn cuộc đời chúng con
theo đường lối của Chúa.


Chúa đã ban đức tin và kêu gọi cha ông chúng con sống hoàn thiện trước tôn nhan Chúa, - xin cho chúng con hằng dõi bước theo các ngài mà nên hoàn hảo như Chúa đã truyền dạy.


Lạy Chúa, xin hướng dẫn cuộc đời chúng con
theo đường lối của Chúa.


Chúa đã chọn thánh Giuse là bậc công chính để dưỡng dục Ðức Giêsu là Con Chúa làm người, - xin cho chúng con biết phục vụ anh em như phục vụ chính Ðức Giêsu vậy.Lạy Chúa, xin hướng dẫn cuộc đời chúng con
theo đường lối của Chúa.

Chúa đã giao cho loài người trách nhiệm trông coi và làm chủ trái đất, - xin dạy chúng con biết hăng say làm việc để tôn vinh Chúa không ngừng.


Lạy Chúa, xin hướng dẫn cuộc đời chúng con
theo đường lối của Chúa.Chúa là Cha hết mọi người, xin nhớ đến chúng con là công trình Chúa đã làm nên, - cho tất cả đều có công ăn việc làm và được sống xứng đáng với nhân phẩm.


Lạy Chúa, xin hướng dẫn cuộc đời chúng con
theo đường lối của Chúa.


Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa tạo thành trời đất, Chúa đã muốn cho con người lao động để tiếp tục công trình của Chúa. Xin nhận lời thánh cả Giuse chuyển cầu mà ban cho chúng con biết noi gương người để lại là chu toàn nhiệm vụ Chúa đã giao phó hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin...

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét