Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Thứ Năm tuần 4 Thường niên. Thánh vịnh tuần IV Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Tay Chúa vãi muôn ngàn tơ óng ánh
Lên khung trời cho ngày sáng đẹp tươi,
Hồn chiêm ngưỡng vinh quang Ngài khôn sánh, Dạ bâng khuâng khi ngả bóng mặt trời.

Kìa ai đuổi ác vàng sau rặng núi,
Nổi gió chiều thôi thúc nó chạy mau,
Rồi đem trải bức màn đen khắp cõi
Bức họa thiên nhiên tuyệt tác nhiệm mầu!

Làm suốt buổi nhưng cho dầu thấm mệt,
Lòng cứ nhủ lòng tha thiết nguyện xin.
Ngài chớ để bóng tối tăm đè bẹp
Con cái Ngài hằng vững chí cậy tin.

Một mai lúc những ngày đời chấm dứt
Không bụi mờ tâm trí mãi gương trong,
Cầu lượng cả cho mắt phàm sáng rực
Ðể ngắm nhìn hào quang Chúa thiên cung.

Ca vịnh

Tv 143 (144)
Xin chiến thắng và hoà bình
Với Ðấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể chịu được hết (Pl 4,13).

I.

ÐC:
Chúa xót thương và bảo vệ tôi,
tôi đặt niềm tin tưởng nơi Người.

Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, *
là Ðấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường.

Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở,
là thành trì bảo vệ, là Ðấng giải thoát tôi. *
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,.
Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.

Lạy Chúa, con người có là chi
mà Chúa cần biết đến,
phàm nhân đáng là gì
mà Chúa phải lưu tâm? *
Ấy con người khác chi hơi thở,
vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống,
chạm núi cao cho tỏa khói mịt mù; *
xin tung chớp lòa khiến địch quân tán loạn,
phóng tên bay làm chúng phải rã tan.

Từ cao thẳm, xin đưa tay giải thoát,
cứu con lên khỏi đáy nước mênh mông,
khỏi thế lực nước ngoài. *
Miệng chúng nói toàn điều xảo trá,
giơ tay thề chỉ biết thề gian!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Chúa xót thương và bảo vệ tôi,
tôi đặt niềm tin tưởng nơi Người.

II.

ÐC:
Hạnh phúc thay dân nào
được Chúa Trời làm Chúa!

Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới,
thập huyền cầm, con gảy đôi cung.

Chính Ngài cho các vua thắng trận,
cứu mạng Ða-vít, kẻ trung thần,
khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.

Xin cứu độ và giải thoát con
khỏi thế lực nước ngoài; *
miệng chúng nói toàn lời xảo trá,
giơ tay thề chỉ biết thề gian.

Mong đàn con trai ta
mạnh như cây vừa lớn
đang tuổi xuân mơn mởn; *
mong bầy con gái ta
đẹp như hình mỹ nữ
khắc trên cột đền đài.

Mong sao kho lẫm ta đầy ứ
đủ mọi thứ hoa màu. *
số chiên cừu tăng lên ngàn vạn
tràn ngập khắp đồng quê.

Mong sao giống bò bê mập tròn béo tốt,
không chết chóc lạc đàn; *
và mong sao đầu đường cuối phố
không vẳng tiếng khóc than.

Hạnh phúc thay dân nào
được may mắn như vậy!
Hạnh phúc thay dân nào
được Chúa Trời làm Chúa!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Hạnh phúc thay dân nào
được Chúa Trời làm Chúa!

Tc Kh 11,17-18 ; 12,10b-12a
Chúa xét xử thế gian

ÐC:
Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ
và biểu dương vương quyền.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
Ðấng hiện có và đã có, *
chúng con xin cảm tạ Ngài
đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ,
và lên ngôi hiển trị.

Chư dân đã nổi trận lôi đình,
nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,

và đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, *
cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
và những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Thánh Danh.

Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, *
và Ðức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính.

Vì Xa-tan, kẻ tố cáo anh em của ta,
ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa,
nay bị tống ra ngoài.

Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Ðức Ki-tô : *
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.

Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ
và biểu dương vương quyền.

Lời Chúa (Cl 1,23)

Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
* tôi chẳng thiếu thốn gì.

Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
* tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.*

* tôi chẳng thiếu thốn gì.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
* tôi chẳng thiếu thốn gì.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
Những người đói khát sự công chính:
Chúa sẽ cho thoả mãn và ban của dư đầy.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Những người đói khát sự công chính:
Chúa sẽ cho thoả mãn và ban của dư đầy.

Lời cầu

Thiên Chúa là Cha rất nhân hậu đã sai Con Một xuống thế làm người và ban Thần Khí cho Hội Thánh. Vậy chúng ta hãy tin tưởng van nài:

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Những ai đang được Chúa lôi kéo đến cùng Ðức Kitô và đang chuẩn bị lãnh bí tích thánh tẩy, - xin cho họ được nghiệm thấy Chúa là Ðấng nhân hậu và quyền năng.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Những ai mang xác thịt yếu đuối, những ai đang hận thù, ghen ghét, lầm lạc, - xin cho họ được tìm thấy Chúa là Ðấng quảng đại thứ tha.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Những người vắng mặt, những người bị tù đày, những người hèn yếu bị đè bẹp, những người công chính bị bách hại, - xin cho họ được Chúa Kitô giải thoát.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Những tín đồ Chúa Kitô đang chia rẽ, những con cháu tổ phụ Ápraham, những anh em Hồi Giáo, và những tín đồ của các tôn giáo khác, - xin cho họ nhận biết rằng Chúa là Chân Lý.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Những ai đi rao giảng Tin Mừng, những ai đang hết tình phục vụ anh em, - xin cho họ biết học hỏi tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.
Những anh chị em đã an giấc ngàn thu, - xin cho họ được Chúa xét xử khoan hồng.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một cho chúng con để Người ở với chúng con mãi đến ngày tận thế. Xin làm cho chúng con thêm tin tưởng, để khi gặp thử thách gian nan, chúng con nhận ra Người vẫn gần gũi và hoạt động không ngừng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự:
Chúa ở cùng anh (chị) em.

Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.

Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét