Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Ngày 2 Tháng 2 Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh. Lễ kính Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Hãy cầm đèn sáng trong tay,

Những người tìm Chúa đêm ngày sớm hôm,
Từ đây các bạn chẳng còn
Phải lo bóng tối phải buồn đêm đen.  

Giêsu, nguồn sáng tinh tuyền
Bừng lên xua đuổi ưu phiền lo âu.
Thời kỳ sau hết khởi đầu,
Một niềm hy vọng tràn vào tâm can.  

Mọi người mọi nước mọi dân
Vẳng nghe tiếng gọi thông phần phục sinh.
Giêsu hỡi, ánh bình minh,
Xin dâng hai chữ tôn vinh lên Ngài!  

Hôm qua rồi lại hôm nay,
Muôn đời Ngài nắm trong tay chủ quyền
Vô cùng, vô tận, vô biên,
Duy Ngài tồn tại triền miên mọi thời. 

Giêsu, ánh sáng rạng ngời,
Ðuốc thiêng Nước Chúa,
Mặt Trời thánh đô,
Chúng con hoan hỷ tung hô. Ca vịnh

Tv 109 (110), 1-5.7
Ðức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ÐC:
Ông Simêon được Thánh Thần Chúa cho biết sẽ được nhìn thấy Chúa Kitô trước khi ông nhắm mắt lìa đời.


Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngày trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Ông Simêon được Thánh Thần Chúa cho biết sẽ được nhìn thấy Chúa Kitô trước khi ông nhắm mắt lìa đời.

Tv 129 (130)
Tiếng kêu từ vực thẳm
Chính Ðức Giê-su sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi (Mt 1,21).

ÐC:
Cha mẹ Ðức Giêsu dâng lên Thiên Chúa một cặp bồ câu non để chứng tỏ Hài Nhi thuộc về Thiên Chúa.

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Cha mẹ Ðức Giêsu dâng lên Thiên Chúa một cặp bồ câu non để chứng tỏ Hài Nhi thuộc về Thiên Chúa.


Tc Cl 1,12-20
Quyền trưởng tử của Đức Ki-tô

ÐC:
Chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.

Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *
đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng
chung hưởng phần gia nghiệp
dành cho những ai thuộc về Người,
trong cõi đầy ánh sáng.

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,
và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *
trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi.

Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,
hay là bậc quyền năng thượng giới, *
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.

Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.

Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh;

Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại, *
để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,

cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hòa giải với mình.

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ÐC: Chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.

Lời Chúa (Dt 4,15 - 16)

Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Ðấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Chúa đã biểu dương *
ơn cứu độ của Người

Chúa đã biểu dương *
ơn cứu độ của Người

Người đã dành sẵn cho muôn dân. *

ơn cứu độ của Người
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Chúa đã biểu dương *
ơn cứu độ của Người 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC: 
Hôm nay Ðức Trinh Nữ Maria dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh, và ông Simêon được đầy Thánh Thần, ông ẵm Con Trẻ trên tay mà chúc tụng Thiên Chúa.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  Hôm nay Ðức Trinh Nữ Maria dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh, và ông Simêon được đầy Thánh Thần, ông ẵm Con Trẻ trên tay mà chúc tụng Thiên Chúa.


Lời cầu

Cùng với ông Simêon, ta hãy nói lên niềm vui được gặp Chúa, và hãy tin tưởng kêu van Người: 


Xin mở mắt cho chúng con nhìn thấy
tình thương Chúa kỳ diệu xiết bao!


Chúa là ánh sáng chiếu soi trần gian, - xin khơi dậy niềm tin trong lòng người thế.  


Xin mở mắt cho chúng con nhìn thấy
tình thương Chúa kỳ diệu xiết bao!


Chúa là vinh quang của dân Chúa, - xin làm cho Hội Thánh nên dấu chỉ ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho mọi người.  

Xin mở mắt cho chúng con nhìn thấy
tình thương Chúa kỳ diệu xiết bao!


Chúa đã soi lòng cho ông Simêon biết khát khao được nhìn thấy Chúa, - xin đi đến với những ai đang mong chờ Chúa mà không biết mình đang mong chờ.  

Xin mở mắt cho chúng con nhìn thấy
tình thương Chúa kỳ diệu xiết bao!


Khi Chúa dâng mình cho Thiên Chúa Cha, Chúa đã cho Ðức Mẹ được hiệp với Chúa trong lễ dâng hiến đó, - xin nhớ đến những anh chị em chúng con đã qua đời, là những người đã cùng chết với Chúa nhờ bí tích thánh tẩy.   

Xin mở mắt cho chúng con nhìn thấy
tình thương Chúa kỳ diệu xiết bao!


Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét