Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Thứ Ba tuần II Mùa Chay. Thánh vịnh tuần II Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lạy Ðức Ki-tô, Ngài thánh hiến
Thời gian trai tịnh bốn mươi ngày,
Và cho người thế mau siêu độ
Ngài đã kêu mời phải ăn chay.

Giờ đây Giáo Hội đang sám hối
Xin lượng từ bi ghé mắt nhìn,
Ðấm ngực cúi đầu, than khóc tội
Ngài thương giải cứu, đỡ nâng lên.

Bao lỗi lầm xưa, Ngài tha thứ
Chính vì nghĩa nặng với ân sâu,
Từ đây xin Chúa thương gìn giữ
Kẻo lỡ một mai vướng tội nào.

Hằng năm khi đến mùa trai tịnh
Vẳng tiếng ăn năn thấm lệ nhòa
Ta hãy rửa hồn cho thanh khiết
Ðể mừng long trọng lễ Vượt Qua.

Vũ trụ càn khôn cùng khép nép
Tôn thờ ca ngợi Chúa Ba Ngôi
Ðoàn con nhận lãnh ơn xá tội,
Dâng khúc tân ca cảm tạ Ngài.

Ca vịnh


Tv 48 (49)
Của đời phù vân Người giàu có khó vào Nước Trời (Mt 19,23).

I.

ÐC: Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài.

Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi, lắng tai nào, hết thảy thế nhân, *cả thường dân lẫn người quyền quý, hạng phú gia với kẻ cơ bần.

Miệng tôi nói lời hay lẽ phải, lòng gẫm suy câu khéo điều khôn, * tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ, mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu.

Ngày vận hạn, cớ chi phải sợ, lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi? * Chúng cậy vào của cải, lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.

Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa? * Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.

Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số? *

Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác.

Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, * nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.

Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn; * thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài.

II.

ÐC: Anh em hãy tích trữ kho tàng ở trên trời.

Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó,
bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây.

Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, * chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, chốn âm phủ thành nơi cư ngụ.

Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi,
gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.

Ðừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, * vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.

Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc:
"Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình!" * Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương!

Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì; * thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Anh em hãy tích trữ kho tàng ở trên trời.

Tc Kh 4,11; 5,9.10.12

Những người được Chúa cứu chuộc dâng lời ca ngợi Chúa

ÐC: Con Chiên đã bị giết đáng lãnh nhận danh dự và vinh quang.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, * và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên.

Lạy Chúa Kitô, Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, * và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, * khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Con Chiên đã bị giết đáng lãnh nhận danh dự và vinh quang.

Lời Chúa (Gc 2,14.17.18b)

Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Ðức tin có thể cứu người ấy được chăng ? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Con đã thưa cùng Chúa: * Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con.


Con đã thưa cùng Chúa: * Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con.

Quả thật con đắc tội với Ngài. *

Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Con đã thưa cùng Chúa: * Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
 Tất cả anh em đều là anh em với nhau; đừng gọi ai dưới đất là cha, vì anh em chỉ có một cha là Cha trên trời ; cũng đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy là chính Ðức Kitô.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Tất cả anh em đều là anh em với nhau; đừng gọi ai dưới đất là cha, vì anh em chỉ có một cha là Cha trên trời ; cũng đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy là chính Ðức Kitô.

Lời cầu

Chúa Giêsu đã nói: "Khi tôi được nâng lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." Vì thế, ta hãy tôn vinh Người và thiết tha cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.

Xin cho mầu nhiệm thập giá nên ánh sáng chiếu soi mọi người, - để họ nhận biết Chúa là đường, là chân lý và sức sống.

Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.

Xin cho những người đang khát khao tìm Chúa, được gặp Chúa là suối nước trường sinh, - để họ được vui thỏa muôn đời.

Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.

Xin soi sáng tâm hồn các văn nhân nghệ sĩ và kỹ thuật gia, - để các việc họ làm dọn đường cho Nước Chúa.

Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.

Xin cho những người đã xa Chúa vì tội lỗi hay vì gương mù gương xấu, - được trở về vui hưởng tình thương Chúa dành cho.

Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.

Xin đưa những ai đã qua đời vào Nước Chúa, - để họ được cùng Ðức Mẹ Maria và các thánh chúc tụng Chúa không ngừng.

Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.

Kinh Lạy Cha 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh; Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét