Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Thứ Hai tuần 5 Thường niên. Thánh vịnh tuần I Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Thiên Tử Giêsu, Ngài giáng thế 
Làm Con yêu dấu Mẹ Ðồng Trinh, 
Ngài là vương miện hàng trinh nữ,
Mong Ngài thương đoái kẻ nguyện xin.

Ngài ưa đặc biệt màu huệ trắng, 
Thích người khiết tịnh đến gần bên, 
Thưởng công bội hậu lòng nhân thế, 
Sống giữa bùn nhơ vẫn tinh tuyền.

Trinh nữ theo Ngài đi khắp ngả, 
Vui mừng hớn hở trước Tôn Nhan,
Hầu quanh cất giọng ca thánh thót, 
Trầm bổng vang đưa khúc khải hoàn.

Xin đổ muôn vàn ơn trọng đại 
Cho hồn giữ mãi nét trinh trong
Kẻo vương tội lỗi mang thương tích 
Tan nát sầu đau một cõi lòng.

Giêsu Cứu Chúa, Con Trinh Mẫu, 
Trăm triệu lời ca chúc tụng Ngài, 
Thánh Phụ, Thánh Thần, ôi nhân hậu,
Ðoàn con thượng tiến nhạc thiên thai.


Ca vịnh


Tv 10 (11)
Chúa là Đấng kẻ lành tin tưởng
Phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng (Mt 5,6).

ĐC:
Chúa đưa mắt nhìn xem kẻ khó nghèo.

Tôi ẩn mình bên Chúa,
tại sao các người lại bảo tôi :
"Trốn về núi đi, này chim sẻ !

Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên,
núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng. *
Khi nền móng cương thường đổ nát
người công chính còn làm được chuyện gì ? "

Nhưng Đức Chúa ngự trong thánh điện,
ngai Đức Chúa đặt trên cõi trời ; *
Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

Chúa dò xét người lành kẻ dữ,
ghét những ai ưa thích bạo tàn.

Chúa đổ mưa tai hoạ xuống đầu ác nhân ; *
lửa đỏ diêm sinh và gió nóng
là phần riêng của chúng trên đời.

Quả thật Chúa là Đấng Công Chính,
ưa thích điều chính trực ; *
những kẻ sống ngay lành
được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:
Chúa đưa mắt nhìn xem kẻ khó nghèo.

Tv 14 (15)
Ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?
Anh em đã tiến tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống (Dt 12,22)

ĐC:
Phúc thay ai có lương tâm trong sạch
Vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
được ở trên núi thánh của Ngài ?

Là kẻ sống vẹn toàn,
luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,
miệng lưỡi chẳng vu oan,

không làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã.
Coi khinh phường gian ác,
trọng ai kính Chúa Trời,

lỡ thề mà bị thiệt,
thì cũng chẳng rút lời,
cho vay không đặt lãi,
chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.

Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:
Phúc thay ai có lương tâm trong sạch
Vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.

Tc Ep 1,3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ

ĐC:
Thiên Chúa đã nhận ta làm nghĩa tử
Nhờ Con Một của Người.

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:
Thiên Chúa đã nhận ta làm nghĩa tử
Nhờ Con Một của Người.

Lời Chúa (1 Cr 7,32-34) 

Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Ðàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. 

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Ðoàn trinh nữ được dẫn tới Quân Vương, 
* lòng hớn hở tưng bừng. 

Ðoàn trinh nữ được dẫn tới Quân Vương, 
* lòng hớn hở tưng bừng. 


Họ được rước vào tận hoàng cung. *

* lòng hớn hở tưng bừng. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Ðoàn trinh nữ được dẫn tới Quân Vương, 
* lòng hớn hở tưng bừng. 


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô là tôn sư nhân hậu, con xin tạ ơn Ngài đã cho con chiến thắng những cực hình thể xác; giờ đây xin truyền cho con đến vui hưởng vinh quang bất diệt của Ngài.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.


Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Lạy Chúa Giêsu Kitô là tôn sư nhân hậu, con xin tạ ơn Ngài đã cho con chiến thắng những cực hình thể xác; giờ đây xin truyền cho con đến vui hưởng vinh quang bất diệt của Ngài.

Lời cầu 

Ðức Kitô đã khen ngợi những ai sống đời trinh khiết để tận hiến mình cho Nước Trời. Ta hãy dâng lời chúc tụng và cầu xin:

Lạy Chúa Giêsu là Vua các thánh nữ đồng trinh, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Chúa đã yêu thương và làm cho Hội Thánh nên bạn trăm năm trinh khiết của Chúa, - xin gìn giữ Hội Thánh luôn thánh thiện vẹn toàn.

Lạy Chúa Giêsu là Vua các thánh nữ đồng trinh, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Chúa đã ban cho Hội Thánh một tấm lòng sắt son,
- xin cũng ban cho mọi tín hữu một niềm tin vững mạnh.

Lạy Chúa Giêsu là Vua các thánh nữ đồng trinh, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Chúa đã ban cho dân Chúa được hân hoan mừng lễ thánh Agata trinh nữ, - xin cho chúng con được người luôn nguyện giúp cầu thay trước mặt Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Vua các thánh nữ đồng trinh, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Chúa đã mời đón các thánh nữ đồng trinh vào dự tiệc cưới trên trời, - xin cho anh chị em chúng con đã lìa cõi thế cũng được dự phần hạnh phúc trong Nước Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Vua các thánh nữ đồng trinh, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Kinh Lạy Cha

Lời nguyện
Lạy Chúa, thánh nữ Agata đã luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, vì vừa sống cuộc đời kiên trinh, vừa can trường hy sinh tử đạo. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà ban cho chúng con được ơn tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét