Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Thứ Sáu tuần 9 TN Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng Kinh Chiều

source: KinhThanhChoMoiNguoi.orgChủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Xin quỳ lạy Chúa tạo thành thế giới, 

Ôi Giêsu, Ðấng chuộc tội gian trần, 
Ngài chính là ánh sáng của Phụ Thân,
Con Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa.

Ngài chấp nhận sống kiếp người sinh tử 

Bởi ân tình hằng thôi thúc chẳng ngơi, 
Kể từ nay Ađam mới phục hồi
Muôn muôn sự Ađam xưa đã mất.

Tình Yêu ấy đã dựng nên vạn vật, 

Từ đất dầy đến biển rộng trời cao, 
Thương xót tổ tông lầm lỗi thuở nào 
Và giải thoát ta khỏi vòng tội lỗi.

Ôi suối mạch của Tình Yêu tuyệt đối
Từ Thánh Tâm dào dạt chảy đêm ngày, 

Hỡi muôn người muôn nước, hãy về đây 
Hoan hỷ uống tận nguồn ơn cứu độ.

Kìa ngọn giáo đã dụng tâm rộng mở 

Trái tim Người cho tất cả chúng ta, 
Ðể từ đây nhờ máu nước chan hòa,
Muôn tội lỗi được Người thương thanh tẩy.

Quỳ dâng Chúa Giêsu đầy lân ái, 

Thánh Tâm Ngài là suối đổ hồng ân,
Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần 

Khúc vinh tụng vang hòa muôn muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 109 (110),1-5.7
Đức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Đức Ki-tô phải nắm quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. (1Cr 15,25)

ĐC: 
Lạy Chúa, xin làm bá chủ cả địch quân, vì ách của Chúa thật êm ái nhẹ nhàng.

Sấm ngôn của Đức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi :
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, *
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài : *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Đức Chúa phán bảo rằng :
"Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Đức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng : "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Lạy Chúa, xin làm bá chủ cả địch quân, vì ách của Chúa thật êm ái nhẹ nhàng.

Tv 110 (111)
Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu (Kh 15,3).

ĐC:
 
Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,
trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

Việc Chúa làm quả thật lớn lao,
người mộ mến ra công tìm hiểu. *

Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

Chúa đã truyền tưởng niệm
những kỳ công của Người. *
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn ;
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

Sức mạnh việc Người làm,
Người cho dân thấy rõ,
khi tặng ban cho họ
gia sản của chư dân.

Những công trình tay Chúa thực hiện
quả là chân thật và công minh. *
Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,
bền vững đến muôn đời muôn thuở,
căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
thiết lập giao ước đến muôn đời. *
Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. *
Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

Tc Pl 2, 6-11

ĐC
Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian.

Ðức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, 

mặc lấy thân nô lệ, * trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, 
cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, 
muôn vật phải bái quỳ; 
và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: 
"Ðức Giêsu Kitô là Chúa."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian.

Lời Chúa 
(Ep 2, 4-7)

Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Ðức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Ðức Kitô Giêsu trên cõi trời. Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Ðức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. 

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Chúa Kitô đã yêu thương ta, 
* Người đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi. 

Chúa Kitô đã yêu thương ta, 
* Người đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi. 

Làm cho ta trở thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta. *

Chúa Kitô đã yêu thương ta, 
* Người đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Chúa Kitô đã yêu thương ta, 
* Người đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi. 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat) 


ĐCChúa mở tay đón nhận chúng ta và ấp ủ chúng ta vào lòng vì Người nhớ lại lượng từ bi cao cả. 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC
Chúa mở tay đón nhận chúng ta và ấp ủ chúng ta vào lòng vì Người nhớ lại lượng từ bi cao cả.

Lời cầu

Lạy Chúa Giêsu, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra hầu khơi nguồn bí tích nuôi dưỡng chúng con, ước gì Chúa lắng nghe tiếng Hiền Thê của Chúa là Giáo Hội đang tha thiết van nài:

Xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là cung điện của Thiên Chúa, là ngai vàng của Ðấng Tối Cao, là cửa trời rộng mở, - xin nhìn
đến Giáo Hội, và giơ tay che chở phù trì.

Xin rủ lòng thương xót chúng con. 

Chúa là bạn hữu của loài người, là anh em của kẻ nghèo khó, là thượng khách của mọi tâm hồn, - xin nhớ lại Giao Ước Chúa đã lập nên, và ký kết bằng Máu Thánh Chúa.

Xin rủ lòng thương xót chúng con. 

Chúa ban tặng chúng con phúc bình an và ơn hòa giải, Chúa nâng đỡ những ai hèn yếu, cho người mệt nhọc được nghỉ ngơi, - xin đưa người tội lỗi trở về với Chúa.

Xin rủ lòng thương xót chúng con. 

Chúa là người Mục Tử, là Con Chiên xóa bỏ tội trần gian, là Ðấng cho chúng con được sống tới hôm nay, và là Ðấng sẽ cho chúng con sống lại trong ngày sau hết, - xin dẫn chúng con vào nhà Cha trên trời.

Xin rủ lòng thương xót chúng con. 

Chúa đã vâng lời cho đến chết, đã để cho mũi giáo đâm thấu cạnh sườn, và đã chịu chôn vùi trong lòng đất, - xin giải thoát những ai bị tử thần giam giữ, 
nhất là cho linh hồn Ma-ri-a, Giu-Se, An-na, Đô-mi-ni-cô, Ca-ta-ri-na, An-phong-sô, và tất cả linh hồn mồ côi

Xin rủ lòng thương xót chúng con. 

Kinh Lạy Cha 


Lời nguyện

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Ðức Kitô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét