Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Thuở Gioan thi hành sứ mệnh, Con Chúa Trời xuống bến Giođan, Thân dìm dưới nước lan tràn,
Ðổi dòng sông ấy thành làn nước trong.

Người giáng thế bởi lòng Trinh Nữ Ðể Gioan tẩy rửa thân mình, Người đâu phải rửa tội tình
Nhưng là rửa tội nhân sinh bao đời.

Bỗng có tiếng từ trời phán bảo : "Này là Con tuyệt hảo của Ta." Rồi Bồ Câu trắng hiện ra
Tượng trưng cho Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.

Danh mầu nhiệm vang ngân cứu rỗi Cả bốn phương Giáo Hội của Người Nơi đây hiện diện Ba Ngôi, Nhưng là một Chúa cao vời chí tôn.

Ôi chân lý, ôi nguồn sống thật, Ngài ban cho trái đất chan hòa, Muôn vinh hiển, vạn lời ca Dâng Ngài cùng với Ngôi Cha, Thánh Thần. Ca vịnh

Tv 109, 15.7

Ðức Kitô là Vua và Thượng Tế
Ðức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ÐC:
Từ trời cao, một tiếng phán ra: đó là tiếng Chúa Cha phán dạy: "Ðây là Con yêu dấu của Ta,
làm cho Ta vui thỏa, hãy vâng nghe lời Người."


Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Từ trời cao, một tiếng phán ra: đó là tiếng Chúa Cha phán dạy: "Ðây là Con yêu dấu của Ta,
làm cho Ta vui thỏa, hãy vâng nghe lời Người."

Tv 111

Hạnh phúc người công chính
Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,89).

ÐC:
Trong dòng nước Giođan, Ðấng Cứu Ðộ đập tan đầu con rồng dữ, giải thoát mọi người khỏi quyền lực của nó.

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. * Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời. * Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành:
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. * Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa, * luôn vững lòng không sợ hãi chi và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời, * uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, * ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ÐC: Trong dòng nước Giođan, Ðấng Cứu Ðộ đập tan đầu con rồng dữ, giải thoát mọi người khỏi quyền lực của nó.

Tc Kh 19,12.57
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ÐC:
Một mầu nhiệm cao vời nay mới tỏ ra:
tại dòng sông Giođan, Ðấng tạo thành vạn vật rửa chúng ta sạch muôn tội lỗi.

Halêluia. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng vinh hiển uy quyền. *
Những lời Người phán quyết đều chân thật công minh. Halêluia.

Halêluia. Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, * hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Halêluia.

Halêluia. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị : *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia.

Halêluia. Vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, * và Hiền Thê của Người đã điểm trang lộng lẫy. Halêluia.Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Một mầu nhiệm cao vời nay mới tỏ ra:
tại dòng sông Giođan, Ðấng tạo thành vạn vật rửa chúng ta sạch muôn tội lỗi.

Lời Chúa (Cv 10, 37-38)

Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giuđê, bắt đầu từ miền Galilê, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ: Ðức Giêsu xuất thân từ Nadarét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Ði tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Ðức Giêsu Kitô đã đến với chúng ta,
* có nước và máu làm chứng.Ðức Giêsu Kitô đã đến với chúng ta, 
* có nước và máu làm chứng. 


Chính Người là Con Thiên Chúa. * 


có nước và máu làm chứng. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Ðức Giêsu Kitô đã đến với chúng ta, 
* có nước và máu làm chứng. 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC: Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương chúng ta, đã chịu chết mà giải thoát ta khỏi tội lỗi và làm cho ta trở thành một dân nước chuyên lo việc tế tự và phụng thờ Thiên Chúa là Cha của Người. Vạn tuế Người vinh hiển quyền năng.Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương chúng ta, đã chịu chết mà giải thoát ta khỏi tội lỗi và làm cho ta trở thành một dân nước chuyên lo việc tế tự và phụng thờ Thiên Chúa là Cha của Người.

Lời cầu
Ðấng cứu chuộc chúng ta đã chẳng nề lãnh nhận phép rửa của Gioan tại sông Giođan. Nào chúng ta hãy nguyện xin Người:

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa ngự xuống trên chúng con.

Lạy Chúa Kitô là Vị Tôi Trung được Chúa Cha đón nhận và hết lòng sủng ái, - xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa ngự xuống trên chúng con. 

Lạy Ðấng được Chúa Trời tuyển chọn, Chúa không nỡ nghiền nát cây lau đã gãy, cũng chẳng đành
dập tắt tim đèn đang khói, - xin thương xót những kẻ đang kiếm tìm Chúa trong chân lý với tất cả lòng thành.

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa ngự xuống trên chúng con. 

Lạy Con Ðức Chúa Trời hằng sống, trong giao ước mới, chính Chúa là ánh sáng muôn dân, - xin ban ánh sáng đức tin cho những người đang tìm Chúa.


Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa ngự xuống trên chúng con. 

Lạy Ðấng cứu chuộc nhân loại, xưa Chúa Cha đã ban Thánh Thần để tấn phong Chúa làm Ðấng Thiên Sai, - xin dẫn dắt mọi người đến cùng Chúa, để khi thấy Chúa và đem lòng tin tưởng, họ được sống muôn đời.


Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa ngự xuống trên chúng con. 

Lạy Chúa Kitô là nguồn hy vọng của chúng con, Chúa dẫn đưa những kẻ ngồi trong bóng tối vào chốn rạng ngời ơn cứu độ, - xin thương đến anh chị em chúng con đã qua đời và dẫn đưa họ vào Nước Chúa.


Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa ngự xuống trên chúng con. 

Kinh Lạy Cha 
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Ðức Kitô chịu phép rửa tại sông Giođan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái, xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin...

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét