Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Chúa Nhật Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, lễ trọng Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm 

Vua muôn dân đã hiến trót thân mình 
Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh
Làm giá chuộc muôn người trên thế giới.

Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại 
Sinh làm con Ðức Trinh Nữ vẹn toàn, 
Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm
Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

Ðêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu,
Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa, 
Người trao tay cho tất cả môn đồ
Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể 
Ðã làm cho bánh thật nên Mình Người,
Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi, 
Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.

Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, 
Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây, 
Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này,
Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.

Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến 
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần 
Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.

Tv 109, 15.7

Ðức Kitô là Vua và Thượng Tế
Ðức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ÐC:
  
Chúa Kitô là Vị Thượng Tế đến muôn đời, theo phẩm trật Menkixêđê, Chúa dâng bánh rượu làm của lễ.

Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC:  Chúa Kitô là Vị Thượng Tế đến muôn đời, theo phẩm trật Menkixêđê, Chúa dâng bánh rượu làm của lễ.
Tv 115

ÐC:
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và sẽ dâng lễ tế tạ ơn.

Tôi đã tin cả khi mình đã nói: "Ôi nhục nhã ê chề!" *
Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng: "Mọi người đều giả dối!"

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho? * 
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. * 
Ðối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, 
tôi tới Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, 
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem!
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và sẽ dâng lễ tế tạ ơn.


Tc Kh 19,12.57
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa 


ÐC: Lạy Chúa, Chúa là Ðường,
là Sự Thật, và là Sự Sống của trần gian.


Halêluia. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng vinh hiển uy quyền. *
Những lời Người phán quyết đều chân thật công minh. Halêluia.

Halêluia. Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, * hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Halêluia.

Halêluia. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị : *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia.

Halêluia. Vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, * và Hiền Thê của Người đã điểm trang lộng lẫy. Halêluia. 


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a
 
ÐC: Lạy Chúa, Chúa là Ðường,
là Sự Thật, và là Sự Sống của trần gian.

Lời Chúa (1Cr 11,23-25)

Ðây là điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Ðây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy."

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm
 
Xướng đáp
 
Chúa lấy bánh bởi trời ban tặng cho dân, 
* Halêluia. Halêluia.

Chúa lấy bánh bởi trời ban tặng cho dân, 
* Halêluia. Halêluia. 


 Người trần thế được ăn bánh thiên thần. *


* Halêluia. Halêluia. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Chúa lấy bánh bởi trời ban tặng cho dân, 
* Halêluia. Halêluia. 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat) 


ÐC: Ôi yến tiệc Mình và Máu Thánh Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta! Tiệc nhắc nhở Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Halêluia.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Ôi yến tiệc Mình và Máu Thánh Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta! Tiệc nhắc nhở Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Halêluia.

Lời cầu

Ðức Kitô đã mời gọi mọi người đến Bàn Tiệc Thánh và đã hiến Mình cùng Máu Người làm của ăn nuôi sống trần gian. Vậy ta hãy cầu xin Người:

Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

Chúa đã dạy chúng con dâng hiến lễ tạ ơn mà tưởng niệm Chúa, - xin giúp chúng con đem hết tình yêu mến mà dâng hiến lễ này.
Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con. 

Chúa là Vị Thượng Tế độc nhất của Ðấng Tối Cao, đã cho các linh mục tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa, - xin cho đời sống họ đi đôi với bí tích họ cử hành.
Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con. 

Chúa quy tụ những người cùng chia sẻ một tấm bánh để làm nên một Giáo Hội, - xin cho các tín hữu được hiệp nhất cùng nhau.
Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con. 

Chúa là bánh Cha trên trời gửi xuống để nuôi dưỡng chúng con, - xin cho chúng con nhờ bánh
thánh mà được hồn an xác mạnh.
Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con. 

Chúa đã truyền cho Giáo Hội phải cử hành bí tích Thánh Thể để tưởng niệm Chúa đã chịu chết và sống lại hiển vinh, - xin ban phúc trường sinh cho những ai đang đợi chờ ngày Chúa trở lại

Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con. 

Kinh Lạy Cha 


Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời...

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét