Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, Lễ trọng, Kinh Chiều I

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi


Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo, 

Ðến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời 
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ, 
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào, 
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng, 
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu.

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não, 
Ðổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con 
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng 
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an. 
Ðược Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng, 
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân. 
Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần 
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt.

Ca vịnh

Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

ÐC:
 
Hôm lễ Ngũ Tuần tất cả các môn đệ Chúa tụ họp lại một nơi. Halêluia.

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ nay cho đến mãi muôn đời! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,
Ðấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Hôm lễ Ngũ Tuần tất cả các môn đệ Chúa tụ họp lại một nơi. Halêluia.

Tv 115 (116B)
Tạ ơn Chúa trong đền thánh
Ta hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, nhờ trung gian của Ðức Ki-tô (Dt 13,15).

ÐC:
  
Các Tông Ðồ thấy những hình lưỡi lửa xuất hiện rồi tản ra đậu xuống từng người một và ai nấy được đầy ơn Thánh Thần. Halêluia.


Hãy ca ngợi Chúa đi!
Ðàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, 
thú vị dường nào, *
được tán tụng Người, thoả tình biết mấy!

Chúa là Ðấng xây dựng lại Giêrusalem, 
quy tụ dân Ítraen tản lạc về. *
Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, 
những vết thương, băng bó cho lành.

Người ấn định con số các vì sao, 
và đặt tên cho từng ngôi một.

Chúa chúng ta thật là cao cả,
uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường! * 

Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy,
bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen. 
Hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ, gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta.

Chúa kéo mây bao phủ che kín cả bầu trời, 
Người chuẩn bị cho mưa rơi xuống trên mặt đất.

Chúa khiến mọc cỏ xanh trên những miền đồi núi, và các loài thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

Chúa cho loài gia súc có đầy đủ thức ăn, 
bầy quạ non kêu đói cũng luôn được no mồi.

Vó ngựa phi, Chúa không ưa chuộng, 
chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh, * 
nhưng ưa chuộng những ai kính sợ Chúa, 
và trông cậy ở tình thương của Người. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Các Tông Ðồ thấy những hình lưỡi lửa xuất hiện rồi tản ra đậu xuống từng người một và ai nấy được đầy ơn Thánh Thần. Halêluia.

Tc Kh 15, 3-4

ÐC:
Thánh Thần, Ðấng phát xuất từ Chúa Cha sẽ làm vinh danh Thầy. Halêluia.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *

Lạy Ðức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa, ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *
vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan, * vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Thánh Thần, Ðấng phát xuất từ Chúa Cha sẽ làm vinh danh Thầy. Halêluia. 

Lời Chúa (Rm 8,11)

Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Ðấng đã làm cho Ðức Kitô sống lại từ cõi chết, thì Ðấng đã làm cho Ðức Kitô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp
Thánh Thần là Đấng Bào Chữa,* 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh Thần là Đấng Bào Chữa,* 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Sẽ dạy bảo anh em mọi điều. *

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Thánh Thần là Đấng Bào Chữa,* 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)


ÐC: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho các dân tộc, tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng vẫn cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, xin ngự đến tâm hồn tín hữu, và làm cho họ cháy lửa yêu mến Ngài. Halêluia. 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: 
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho các dân tộc, tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng vẫn cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, xin ngự đến tâm hồn tín hữu, và làm cho họ cháy lửa yêu mến Ngài. Halêluia.

Lời cầu

Năm mươi ngày sau lễ Vượt Qua, Thiên Chúa đã cho Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Ðồ.
Chúng ta hãy vui sướng dâng lời chúc tụng và sốt sắng cầu xin:

Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Khởi đầu, Chúa đã dựng nên trời đất, và khi đến thời viên mãn, Chúa đã cho Ðức Kitô đến tái tạo muôn loài, - nay xin cử Thánh Thần đến đổi mới bộ mặt trái đất.
Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Chúa đã thông ban sinh khí cho Ađam, - xin cử Thánh Thần đến mang sinh lực và tinh thần tươi trẻ cho Hội Thánh, để Hội Thánh chia sẻ sự sống của Chúa cho loài người.
Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Xin Chúa cử Thánh Thần đến chiếu soi tâm hồn người thế giữa bóng đêm tội lỗi, - đem yêu thương vào nơi oán thù, đem niềm vui cho người đau khổ, đem hoà bình cho những vùng có khói lửa chiến tranh.
Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Xin ban ơn Thánh Thần như mưa tưới gội khắp trần gian, - cho lòng người được rửa sạch mọi vết nhơ tội lỗi. 


Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Chúa đã ban Thánh Thần hướng dẫn loài người
vào cuộc sống vinh quang, - xin cho những anh chị em đã qua đời được vui hưởng niềm vui của Chúa


Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần Chúa đến trần gian.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã 
muốn cho chúng con dành trọn năm mươi ngày để cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần để các dân tộc trên thế giới tuy ngôn ngữ bất đồng, được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin...


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét