Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Ngày 25 tháng 12 Chúa Giáng Sinh Kinh Chiều I

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Muôn lạy Ðức Ki-tô,
Ðấng cứu nhân độ thế,
Là Con Một Chúa Cha
Trước ngàn muôn thế hệ.

Này con cái ngửa trông
Ánh huy hoàng Thánh Phụ,
Ôi nguồn sáng vô cùng,
Xin nghe lời than thở.

Xin nhớ lại hôm xưa
Mặc xác phàm nhân loại,
Chúa chẳng nệ sinh ra
Bởi Nữ Trinh khả ái.

Chúng con mừng kỷ niệm
Ngày có một không hai
Từ lòng Cha thánh thiện
Chúa nhập thể cứu đời.

Ngày bảo chứng tình thương
Chúa bước vào cõi thế,
Trời đất nối đại dương
Hoan ca nào xiết kể.

Chúng con nhờ phước cả
Máu thánh rửa tội tình
Hát bài ca cảm tạ
Mừng ngày Chúa giáng sinh.

Xin quỳ dâng Thánh Tử
Sinh bởi Ðức Nữ Vương,
Cùng Thánh Thần, Thánh Phụ
Vinh phúc cõi thiên đường.

Ca vịnh

Tv 112 (113)

ÐC: 
Vua hòa bình được thiên hạ tán dương,
Thánh Nhan Người,
toàn cõi đất ước mong chiêm ngưỡng.

Vua hòa bình được thiên hạ tán dương,
Thánh Nhan Người,
toàn cõi đất ước mong chiêm ngưỡng.


Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi thánh danh Chúa đi!

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,
Ðấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Vua hòa bình được thiên hạ tán dương,
Thánh Nhan Người,
toàn cõi đất ước mong chiêm ngưỡng.

Tv 147 (147B)

ÐC:
Chúa tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra hỏa tốc chạy đi.

Chúa tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra hỏa tốc chạy đi.


Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *
Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *
Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. *
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Chúa tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra hỏa tốc chạy đi.

Tc Pl 2, 6-11

ÐC: 
Từ trước muôn thuở
Ngôi Lời sinh bởi Ðức Chúa Cha,
hôm nay tự trời cao

đã hạ thân mặc lấy xác phàm.

Từ trước muôn thuở
Ngôi Lời sinh bởi Ðức Chúa Cha,
hôm nay tự trời cao
đã hạ thân mặc lấy xác phàm.


Ðức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ, *
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Từ trước muôn thuở
Ngôi Lời sinh bởi Ðức Chúa Cha,
hôm nay tự trời cao
đã hạ thân mặc lấy xác phàm.

Lời Chúa Gl 4,4-5

Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Nội hôm nay anh em sẽ biết, * Chúa từ trời ngự xuống dương gian.

Nội hôm nay anh em sẽ biết, * Chúa từ trời ngự xuống dương gian.

Rồi sớm mai được thấy nhãn tiền ánh vinh quang Chúa Trời tỏ hiện. *

Chúa từ trời ngự xuống dương gian.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Nội hôm nay anh em sẽ biết, * Chúa từ trời ngự xuống dương gian.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
 Khi vầng đông nhuộm đỏ chân trời,
các ngươi sẽ thấy Vua muôn vua
được Chúa Cha sai đến,
Người oai hùng xuất hiện

như tân lang rời bỏ khuê phòng.

Khi vầng đông nhuộm đỏ chân trời,
các ngươi sẽ thấy Vua muôn vua
được Chúa Cha sai đến,
Người oai hùng xuất hiện
như tân lang rời bỏ khuê phòng.


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Khi vầng đông nhuộm đỏ chân trời,
các ngươi sẽ thấy Vua muôn vua
được Chúa Cha sai đến,
Người oai hùng xuất hiện
như tân lang rời bỏ khuê phòng.

Lời cầu

Ðức Ki-tô đã rời bỏ địa vị ngang hàng cùng Thiên Chúa, để mặc lấy phận làm nô lệ và chịu thử thách trăm bề như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ta hãy tha thiết nguyện xin Người:

Chúa giáng sinh cứu chuộc loài người,
xin phù hộ chúng con.


Lúc vào đời, Chúa khai mạc một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên các ngôn sứ đã loan báo thuở xưa, - xin cho Giáo Hội Chúa luôn tươi trẻ, hầu thích nghi với mọi thời đại.

Chúa giáng sinh cứu chuộc loài người,
xin phù hộ chúng con.


Chúa đã mang thân xác yếu hèn của nhân loại, - xin làm cho người mù được thấy, kẻ đau yếu mau lành, tâm hồn đau khổ được an vui.

Chúa giáng sinh cứu chuộc loài người,
xin phù hộ chúng con.


Chúa sinh ra trong cảnh nghèo hèn, - xin ủi an kẻ cơ bần đói rách.

Chúa giáng sinh cứu chuộc loài người,
xin phù hộ chúng con.


Chúa giáng sinh đem hoan lạc đến cho mọi người vì phúc trường sinh Chúa đã hứa, - xin cho những ai đang hấp hối được vui mừng và hy vọng đạt tới quê Trời.

Chúa giáng sinh cứu chuộc loài người,
xin phù hộ chúng con.

Chúa xuống trần gian để dẫn đưa mọi người về Thiên Quốc, - xin cho những kẻ đã qua đời, nhất là cho linh hồn Maria, Giu-Se, Anna, Đô-mi-ni-cô, và tất cả linh hồn mồ côi, được chung hưởng vinh quang với Chúa.

Chúa giáng sinh cứu chuộc loài người,
xin phù hộ chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, hằng năm Chúa khơi dậy trong lòng chúng con niềm hoan hỷ trông chờ ơn cứu độ. Giờ đây, chúng con đang vui vẻ đón mừng Con Một Chúa đến cứu chuộc chúng con, thì ngày sau, khi thấy Người đến xét xử, xin cho chúng con khỏi run sợ hãi hùng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét