Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Bệ rồng khấn nguyện Hóa Công,
Hào quang muôn thuở soi lòng thứ dân,
Tay Ngài cứu độ gian trần,
Lắng nghe lời kẻ phàm nhân tỏ bày:

Xót thương cảnh thế gian này,
Trong tay thần chết tháng ngày héo hon,
Thế nhân suy nhược hao mòn,
Chúa tìm linh dược ngàn muôn nhiệm mầu.

Thời gian viên mãn khởi đầu,
Chúa vào trần thế khác nào lang quân
Bước ra khỏi chốn phòng loan
Là lòng Thánh Mẫu muôn vàn trinh trong.

Quyền năng tuyệt đối vô song,
Khiến cho thụ tạo một lòng khiếp oai,
Trời cao đất thấp mọi loài,
Vẹn toàn thiên ý chẳng sai chút nào.

Khẩn nài Ðấng Thánh chí cao,
Tối ngày Thẩm Phán lại vào trần gian,
Giữ con luôn được an toàn,
Khỏi vương cạm bẫy Xa-tan trên đời.

Tiến dâng Vua Cả Nước Trời,
Cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh,
Thánh Thần đồng trị uy linh,
Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng.

Ca vịnh

Tv 109 (110),1-5.7
Đức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Đức Ki-tô phải nắm quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. (1Cr 15,25)

ĐC: 
Này Chúa sẽ ngự đến, để ngồi chung với hàng thủ lãnh 
và ngự trên ngôi báu vinh quang.

Này Chúa sẽ ngự đến, để ngồi chung với hàng thủ lãnh
và ngự trên ngôi báu vinh quang.


Sấm ngôn của Đức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi :
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, *
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài : *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Đức Chúa phán bảo rằng :
"Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Đức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng : "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Này Chúa sẽ ngự đến, để ngồi chung với hàng thủ lãnh
và ngự trên ngôi báu vinh quang.

Tv 110 (111)
Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu (Kh 15,3).

ĐC:
 Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, 
đồi rước về nền công lý vạn dân,
vì Chúa uy quyền đang ngự đến, 

Người là ánh sáng của trần gian.

Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ,
đồi rước về nền công lý vạn dân,
vì Chúa uy quyền đang ngự đến,
Người là ánh sáng của trần gian.


Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,
trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

Việc Chúa làm quả thật lớn lao,
người mộ mến ra công tìm hiểu. *

Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

Chúa đã truyền tưởng niệm
những kỳ công của Người. *
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn ;
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

Sức mạnh việc Người làm,
Người cho dân thấy rõ,
khi tặng ban cho họ
gia sản của chư dân.

Những công trình tay Chúa thực hiện
quả là chân thật và công minh. *
Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,
bền vững đến muôn đời muôn thuở,
căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
thiết lập giao ước đến muôn đời. *
Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. *
Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ,
đồi rước về nền công lý vạn dân,
vì Chúa uy quyền đang ngự đến,
Người là ánh sáng của trần gian.

Tc Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ĐC
: Ta hãy sống chính trực, 
và luôn trung thành với Thiên Chúa,
hãy trông chờ ngày hồng phúc vẫn mong đợi,
tức là ngày Chúa sẽ quang lâm.


Ta hãy sống chính trực,
và luôn trung thành với Thiên Chúa,
hãy trông chờ ngày hồng phúc vẫn mong đợi,
tức là ngày Chúa sẽ quang lâm.


Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
Đấng vinh hiển uy quyền : *
Những lời Người phán quyết
Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
Hỡi tất cả những tôi trung của Chúa, *
Hỡi những ai lớn nhỏ,
Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
Đã lên ngôi hiển trị : *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Vì nay ta đã tới ngày
Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
Và Hiền Thê của Người
Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Ta hãy sống chính trực,
và luôn trung thành với Thiên Chúa,
hãy trông chờ ngày hồng phúc vẫn mong đợi,
tức là ngày Chúa sẽ quang lâm.

Lời Chúa Pl 4,4-5

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Lạy Chúa, * xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, * xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

Xin ban ơn cứu độ cho chúng con. *

xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Lạy Chúa, * xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC:
 Thầy có phải là Đấng Thiên Chúa sai đến không, 
hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?
Hãy về tường thuật cho Gio-an
những điều anh em đã chứng kiến :
người mù được thấy, kẻ chết được sống lại, 

người nghèo khó được nghe Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

Thầy có phải là Đấng Thiên Chúa sai đến không,
hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?
Hãy về tường thuật cho Gio-an
những điều anh em đã chứng kiến :
người mù được thấy, kẻ chết được sống lại,
người nghèo khó được nghe Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Thầy có phải là Đấng Thiên Chúa sai đến không,
hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?
Hãy về tường thuật cho Gio-an
những điều anh em đã chứng kiến :
người mù được thấy, kẻ chết được sống lại,
người nghèo khó được nghe Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

Lời cầu

Chúa Giê-su là đường đi, là sự thật, là nguồn sống. Ta hãy tha thiết nài van Người mau đến cứu chuộc ta, và hãy thưa rằng:

Xin Chúa đến ở cùng chúng con.

Lạy Chúa Giê-su là Con Ðấng Tối Cao, chính sứ thần Gáp-ri-en đã báo cho Trinh Nữ Ma-ri-a biết tin Chúa mặc lấy xác phàm, - xin ngự đến lãnh đạo dân Chúa mãi mãi.

Xin Chúa đến ở cùng chúng con.

Lạy Ðấng Thánh Chúa Trời sai đến, trước nhan Chúa, vị tiền hô đã nhảy mừng lúc còn trong dạ mẹ, - xin ngự đến ban niềm vui cứu độ cho khắp cõi trần hoàn.

Xin Chúa đến ở cùng chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Ðấng cứu chuộc loài người, chính thiên sứ đã cho thánh Giu-se biết được danh hiệu của Chúa, - xin ngự đến cứu thoát dân Chúa khỏi xích xiềng tội lỗi.

Xin Chúa đến ở cùng chúng con.

Lạy Chúa là ánh sáng trần gian, ông Si-mê-on và mọi người công chính đã từng đợi trông Chúa, - xin ngự đến an ủi chúng con.

Xin Chúa đến ở cùng chúng con.

Lạy Chúa là vầng hồng bất biến, tự trời cao đã thăm viếng chúng con, như lời ông Da-ca-ri-a đã tiên báo, - xin ngự đến chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần.

Xin Chúa đến ở cùng chúng con.

Xin giơ tay đón nhận anh chị em chúng con đã ly trần, nhất là cho linh hồn Maria, Giu-Se, Anna, Đô-mi-ni-cô, và tất cả linh hồn mồ côi - và đem họ về sống bên Chúa mãi mãi.

Xin Chúa đến ở cùng chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Ðấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin...Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét