Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Ngày 24 tháng 12 Kinh Sáng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 94

ÐC: 
Nội hôm nay, các ngươi sẽ biết
Chúa từ trời ngự xuống dương gian,
rồi sớm mai được thấy nhãn tiền
ánh vinh quang Chúa Trời tỏ hiện.


Nội hôm nay, các ngươi sẽ biết
Chúa từ trời ngự xuống dương gian,
rồi sớm mai được thấy nhãn tiền
ánh vinh quang Chúa Trời tỏ hiện.


Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

"Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói:
Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Nội hôm nay, các ngươi sẽ biết
Chúa từ trời ngự xuống dương gian,
rồi sớm mai được thấy nhãn tiền
ánh vinh quang Chúa Trời tỏ hiện.

Thánh thi

Đã vang dội lời của bao ngôn sứ
Loan tin mừng Con Chúa đến trần gian,
Vị Cứu Tinh giờ đây đã tới gần,
Sẽ giải thoát đưa ta vào cõi phúc.

Và sáng nay lúc vầng hồng đỏ rực,
Niềm hân hoan dâng tràn ngập tấm lòng,
Khi rõ ràng nghe vọng khắp thinh không
Lời tiên báo ngày hiển vinh sắp tới.

Giáng lâm này, cuộc giáng lâm tiên khởi,
Lượng từ bi không nhắm phạt địa cầu,
Nhưng một niềm xoa dịu vết thương đau,
Tội nhân thế, Người ra tay cứu chữa.

Một mai Chúa giáng lâm lần chót nữa,
Đích thân Người ngự trước cửa nhà ta,
Kẻ trung kiên, bậc thánh đức hiền hòa,
Được ân thưởng, được dẫn vào Nước Chúa.

Ôi chan chứa, ánh hào quang muôn thuở,
Ôi huy hoàng, muôn tấc dạ lâng lâng,
Vị Cứu Tinh sẽ xuất hiện rõ ràng,
Cho chung hưởng đời phúc vinh thiên giới.

Ôi Giê-su, chúng con hằng mong đợi
Một ngày nào được chung hưởng Thánh Nhan,
Giữa hoa hương và ánh sáng muôn vàn,
Cùng nhã nhạc muôn đời không chấm dứt.

Ca vịnh


Tv 100 (101)
Vua cơng chính tuyên cáo
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy (Ga 14,15)

ĐC: 
Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống
để cứu độ dân Người.

Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống
để cứu độ dân Người.


Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý :
con đàn hát kính Ngài. *
Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo,
bao giờ Ngài mới đến cùng con ?

Con sẽ sống theo lòng thuần khiết
ở trong cửa trong nhà. *
Việc xấu xa đê tiện,
con chẳng để mắt trông.

Con ghét kẻ làm điều tà vạy,
không để cho dính dáng đến mình. *
Tâm địa gian manh con hằng xa lánh,
chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa.

Ai nói chùng nói lén,
là con sẽ diệt trừ. *
Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng :
những bọn đó, không khi nào con chịu.

Con để mắt kiếm người hiền trong xứ,
cho họ được ở gần. *
Ai sống đời hoàn hảo,
sẽ là người được phục vụ con.

Nhà con ở không hề chứa chấp
kẻ quen trò bịp bợm thói lưu manh. *
Hạng nói dối chuyên nghề,
con đuổi cho khuất mắt.

Mỗi buổi mai con lại diệt trừ
cho hết phường ác nhân trong xứ sở, *
hầu quét sạch khỏi thành đô Chúa
bọn làm điều ác, chẳng sót một tên.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống
để cứu độ dân Người.

Tc Đn 3,26-27a. 29.34-41
A-da-ri-a cầu nguyện trong lò lửa
Anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em (Cv 3,19).

ĐC: 
Xi-on là thành trì vững chắc của ta
có Đấng Cứu Độ làm tường trong lũy ngoài.
Ta cứ mở cửa,

vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Ha-lê-lui-a.

Xi-on là thành trì vững chắc của ta
có Đấng Cứu Độ làm tường trong lũy ngoài.
Ta cứ mở cửa,
vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Ha-lê-lui-a.


Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, *
xin chúc tụng và ca ngợi Chúa,
cùng tôn vinh Danh Thánh mãi muôn đời.

vì trong hết mọi việc Chúa làm cho chúng con,
Chúa đã xử công minh chính trực.

Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác,
khi dám lìa xa Ngài, *
trong mọi sự, chúng con đã nặng nề sai lỗi.

Ôi ! Vì danh thánh Chúa,
xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, *
đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài !

Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham,
với tôi tớ Ngài là I-xa-ác,
và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en, *
xin Ngài đừng rút lại
lòng thương xót đã dành cho chúng con.

Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ
đông đảo như sao trên bầu trời,
như cát ngoài bãi biển.

Thế mà nay, lạy Chúa,
vì tội lỗi chúng con,
chúng con đã thành dân nhỏ nhất, *
đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu.

Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh,
chẳng còn bậc ngôn sứ,
chẳng còn người chỉ huy.

Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết,
lễ tiến lễ hương cũng chẳng còn, *
chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa
để chúng con được Chúa xót thương.

Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối
và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, *
thay của lễ toàn thiêu chiên bò,
và ngàn vạn cừu non béo tốt.

Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay
cũng làm đẹp ý Ngài như vậy, *
vì những ai tin cậy vào Ngài,
đâu có phải ê chề thất vọng.

Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa,
kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Xi-on là thành trì vững chắc của ta
có Đấng Cứu Độ làm tường trong lũy ngoài.
Ta cứ mở cửa,
vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Ha-lê-lui-a.

Tv 143 (144), 1-10
Xin chiến thắng và hòa bình
Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể chịu được hết (Pl 4,13).

ĐC:
 Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.


Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, *
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường.

Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi. *
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.

Lạy Chúa, con người có là chi,
mà Chúa cần biết đến ?
Phàm nhân đáng là gì,
mà Chúa phải lưu tâm ? *
Ấy con người khác chi hơi thở,
vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống,
chạm núi cao cho toả khói mịt mù ; *
xin tung chớp loà khiến địch quân tán loạn,
phóng tên bay làm chúng phải rã tan.

Từ cao thẳm xin đưa tay giải thoát,
cứu con lên khỏi đáy nước mênh mông,
khỏi thế lực nước ngoài. *
Miệng chúng nói toàn điều xảo trá,
giơ tay thề chỉ biết thề gian !

Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới,
thập huyền cầm, con gảy đôi cung.

Chính Ngài cho các vua thắng trận,
cứu mạng Đa-vít, kẻ trung thần,
khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.


Lời Chúa Is 11,1-3a

Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Trên người này, Thần Trí Chúa sẽ ngự lại : Thần Trí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Trí mưu lược và hùng dũng, Thần Trí hiểu biết và tôn sùng, Thần Trí sẽ làm cho Người đầy lòng kính sợ Chúa.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Giê-ru-sa-lem hỡi, * Này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi. 

Giê-ru-sa-lem hỡi, * Này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi. 

Chính nơi ngươi sẽ rạng ngời vinh quang của Chúa. *

Này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Giê-ru-sa-lem hỡi, * Này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi. 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

ĐC:
 Khi tới ngày mãn nguyệt khai hoa, 
Đức Ma-ri-a đã sinh hạ con trai đầu lòng.

Khi tới ngày mãn nguyệt khai hoa,
Đức Ma-ri-a đã sinh hạ con trai đầu lòng.


Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Khi tới ngày mãn nguyệt khai hoa,
Đức Ma-ri-a đã sinh hạ con trai đầu lòng.

Lời cầu

Đấng cứu chuộc chúng ta là Đức Ki-tô sẽ ngự đến đầy oai phong rực rỡ. Ta hãy tha thiết nguyện xin rằng :

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Lạy Chúa Giê-su, trong ngày Chúa quang lâm vinh hiển, - xin nhìn đến phận hèn chúng con, mà làm cho chúng con đáng hưởng hồng ân Chúa ban tặng.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Chúa đến đem Tin Mừng cho khắp trần gian, - xin cho cả cuộc đời chúng con hằng rao giảng ơn Chúa cứu độ.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Chúc tụng Chúa là Đấng hằng sống và bá chủ muôn loài, nguyện xin Chúa cho lòng chúng con vui mừng hoan hỉ, - đang khi mong chờ Chúa trở lại vinh quang.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Này chúng con đang mỏi mắt trông chờ Chúa đến, - xin tặng ban muôn vàn ân huệ mà an ủi chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Xin giơ tay đón nhận anh chị em chúng con đã ly trần, nhất là cho linh hồn Maria, Giu-Se, Anna, Đô-mi-ni-cô, và tất cả linh hồn mồ côi - và đem họ về sống bên Chúa mãi mãi.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa Giê-su, xin mau đến chứ đừng trì hoãn nữa! Xin ngự đến nâng đỡ ủi an những ai đặt hết tin tưởng vào tình thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét