Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Ngày 01 Tháng 11 Lễ Các Thánh, Lễ Trọng Kinh Chiều II

Chủ sự:       Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Lạy Chúa Ki-tô, Vị Cứu Tinh,
Xin Ngài nghe tiếng Mẹ Ðồng Trinh
Nài van lượng cả hằng thương đoái
Gìn giữ bề tôi mãi an lành.

Xin đạo thiên binh đầy phúc lộc
Ngày đêm hầu cận Chúa muôn loài
Khu trừ vĩnh viễn điều ác hại
Hiện thời, quá khứ, hoặc tương lai.

Ngửa trông toàn thể hàng ngôn sứ,
Trân trọng nài van bậc tông đồ
Nguyện giúp cầu thay cho người thế
Hưởng nguồn cứu độ Chúa Ki-tô.

Các bậc anh hung từng tuẫn giáo
Cùng chư liệt vị đã hy sinh,
Xin hằng trợ giúp luôn cầu nguyện
Ðưa dẫn chúng tôi tới thiên đình.

Các vị nữ trinh cùng ẩn sĩ
Giữa triều ánh sang thật huy hoàng
Cầu cho phận mỏng người tục lụy
Thoát cảnh đọa đày hưởng vinh quang.

Kính mời chư thánh hội về đây
Thượng tiến Ba Ngôi đoản khúc này,
Xin hẹn ngày nao lìa thế tạm
Ðời đời ta cử nhạc thiên thai.

Ca vịnh

Tv 109 (110), 1-5.7

ÐC
: Tôi thấy một đoàn người rất đông,
không tài nào đếm nổi:
họ từ khắp muôn dân muôn nước
về đây tụ họp trước ngai vàng.

Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Tôi thấy một đoàn người rất đông,
không tài nào đếm nổi:
họ từ khắp muôn dân muôn nước
về đây tụ họp trước ngai vàng.

Tv 115 (116B)

ÐC:
Chúa đã thử các ngài, và thấy là xứng đáng.
Vì thế, chính tay Cúa đã ban tặng các ngài
phần thưởng trên thiên quốc.

Tôi đã tin cả khi mình đã nói:
"Ôi nhục nhã ê chề!" *
Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng:
"Mọi người đều giả dối!"

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
Ðối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Chúa đã thử các ngài, và thấy là xứng đáng.
Vì thế, chính tay Cúa đã ban tặng các ngài
phần thưởng trên thiên quốc.

Tc Kh 4,11; 5,9.10.12

ÐC:
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con thờ,
Ngài đã đổ máu đào chuộc lấy chúng con,
thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân,
và Ngài đã làm cho chúng con
thành một vương quốc, thành những tư tế
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi vật liền có và được dựng nên.

Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,

vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con thờ,
Ngài đã đổ máu đào chuộc lấy chúng con,
thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân,
và Ngài đã làm cho chúng con
thành một vương quốc, thành những tư tế
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con.

Lời Chúa 2Cr 6,16b ; 7,1

Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán : "Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của Ta." Anh em thân mến, vì nắm được những lời hứa ấy, nên chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn.

Xướng đáp

Người thánh đức và bậc chính nhân,,
* hãy reo vui mừng Chúa.
X Chúa đã chọn các ngài làm sản nghiệp riêng. *

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC: Ôi quê trời vĩnh phúc,
nơi toàn thể thánh nhân
mặc áo trắng tinh tuyền
theo hầu Chiên Thiên Chúa
cùng Người mãi hỷ hoan.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Ôi quê trời vĩnh phúc,
nơi toàn thể thánh nhân
mặc áo trắng tinh tuyền
theo hầu Chiên Thiên Chúa
cùng Người mãi hỷ hoan.

Lời cầu

Chúa là vinh quang muôn đời của các thánh. Vậy ta hãy vui sướng cầu xin:

Xin Chúa nhận lời các thánh chuyển cầu,
mà cứu độ chúng con.


Lạy Chúa là Ðấng vô cùng thượng trí, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa đã đặt các thánh Tông Ðồ làm nền tảng Giáo Hội, - xin cho chúng con luôn trung thành tuân giữ lời giáo huấn của các ngài.
Xin Chúa nhận lời các thánh chuyển cầu,
mà cứu độ chúng con.


Chúa đã ban sức mạnh cho các thánh tử đạo, để các ngài hy sinh mạng sống và làm chứng cho Ðức Ki-tô, - xin cho các tín hữu cũng được lòng can đảm để làm chứng cho Ðức Ki-tô như vậy.
Xin Chúa nhận lời các thánh chuyển cầu,
mà cứu độ chúng con.


Chúa đã ban cho các thánh trinh nữ được vinh dự nên giống Ðức Ki-tô là Ðấng vô cùng trinh khiết, - xin cho những ai đã dâng mình cho Chúa biết sống trọn đời trinh khiết để làm chứng cho Nước Trời.
Xin Chúa nhận lời các thánh chuyển cầu,
mà cứu độ chúng con.

Chúa cho chúng con được thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời các thánh, và được nghe tiếng Chúa qua lời các ngài dạy dỗ, - xin cho chúng con được cảm thấy gần gũi Chúa hơn khi tôn kính các ngài.
Xin Chúa nhận lời các thánh chuyển cầu,
mà cứu độ chúng con.

Xin cho anh chị em chúng con đã lìa thế được chung hưởng vinh quang Nước Trời, cùng với Ðức Mẹ và các thánh, - và cho cả chúng con sau này cũng được hưởng phúc vô biên.
Xin Chúa nhận lời các thánh chuyển cầu,
mà cứu độ chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin...


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng cha/thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét