Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Chúa Nhật 34 Thường Niên Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Kinh Sáng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 23 (24)

ĐC:
Chúa Giê-su là Vua Cả trời đất,
nào ta hãy đến bái thờ Người.


Chúa Giê-su là Vua Cả trời đất,
nào ta hãy đến bái thờ Người.


Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Ai được lên núi Chúa?
Ai được ở trong đền thánh của Người?

Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng,
không thề gian thề dối.

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thuởng công xứng đáng. *
Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Vua vinh hiển đó là ai? *
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Vua vinh hiển đó là ai? *
Là Chúa Tể càn khôn :
chính Người là Đức Vua vinh hiển.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Chúa Giê-su là Vua Cả trời đất,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh Thi

Chân dung của Đấng Toàn Năng,
Hào quang tự chính hào quang khơi nguồn.
Giê-su, lạy Chúa từ nhân,
Tâu Vua vinh hiển, thần dân kính mừng!

Duy Ngài là lẽ cậy trông,
Là trung tâm điểm của dòng thời gian.
Quyền uy thống trị vũ hoàn,
Chúng con tình nguyện làm dân con Ngài.

Hoa lòng Thánh Mẫu trinh thai,
Ngài là thủ lãnh loài người chúng con.
Phàm nhân một kiếp mỏng dòn,
Mắc mưu ác quỷ nô vong tử thần.

Nhờ Ngài, xiềng xích đập tan,
Đem lòng mộ mến thiên đàng như xưa.
Ngài là Tư Tế, Tôn Sư,
Ban hành luật mới thiên thu vững bền.

Cẩm bào Ngài, thấy một bên
Máu tô nét chữ nổi lên huy hoàng :
“Chúa trên các chúa” cao sang,
“Vua muôn vua” thật rõ ràng tôn danh.

Ôi Giê-su, Chúa hiển vinh,
Cùng Ngôi Thánh Phụ, Thánh Linh muôn đời,
Ngày nao đạt tới Nước Trời,
Ngàn thu hưởng phúc Vua tôi chẳng cùng.

Ca vịnh

Tv 62 (63), 2-9
Tâm hồn khao khát Chúa
Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

ĐC:
Một nhân vật mệnh danh là Vầng Đông
sẽ lên ngôi cửu trùng,
đem lại hòa bình cho trăm họ.

Một nhân vật mệnh danh là Vầng Đông
sẽ lên ngôi cửu trùng,
đem lại hòa bình cho trăm họ.


Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Một nhân vật mệnh danh là Vầng Đông
sẽ lên ngôi cửu trùng,
đem lại hòa bình cho trăm họ.

Tc Đn 3,57-88.56
Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa
Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người. (Kh 19,5)

ĐC:
Người hiển trị khắp cùng thế giới,
cũng chính Người đem lại hòa bình.

Người hiển trị khắp cùng thế giới,
cũng chính Người đem lại hòa bình.

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm,

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,
Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng, *
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần *
muôn ngàn đời cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(chú ý : không đọc kinh ‘Vinh Danh’ cuối thánh ca này.)

ĐC: Người hiển trị khắp cùng thế giới,
cũng chính Người đem lại hòa bình.

Tv 149
Các tín hữu khải hoàn vinh hiển
Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Đức Ki-tô làm vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).

ĐC:
Thiên Chúa đã ban cho Đức Ki-tô
mọi uy thế vinh dự và vương quyền ;
mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ
sẽ một lòng phụng sự kính tôn.

Thiên Chúa đã ban cho Đức Ki-tô
mọi uy thế vinh dự và vương quyền ;
mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ
sẽ một lòng phụng sự kính tôn.


Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Để trả thù muôn nước
và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua chúa
và xích cổ vương hầu,

để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự
cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Thiên Chúa đã ban cho Đức Ki-tô
mọi uy thế vinh dự và vương quyền ;
mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ
sẽ một lòng phụng sự kính tôn.

Lời Chúa Ep 4,15-16

Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế, Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.

Xướng đáp

Lạy Chúa, dân thánh Ngài khắp nơi, * ca tụng triều đại Ngài vinh hiển.


Lạy Chúa, dân thánh Ngài khắp nơi, * ca tụng triều đại Ngài vinh hiển.

Tán dương quyền lực Ngài. *

ca tụng triều đại Ngài vinh hiển.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Lạy Chúa, dân thánh Ngài khắp nơi, * ca tụng triều đại Ngài vinh hiển.

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

ĐC: Chúa Giê-su Ki-tô,
Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại,
là vị Thủ Lãnh mọi vua chúa trần gian.
Chính Người làm cho ta trở thành dân nước
của Thiên Chúa là Thân Phụ Người. Ha-lê-lui-a.

Chúa Giê-su Ki-tô,
Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại,
là vị Thủ Lãnh mọi vua chúa trần gian.
Chính Người làm cho ta trở thành dân nước
của Thiên Chúa là Thân Phụ Người. Ha-lê-lui-a.


Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Chúa Giê-su Ki-tô,
Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại,
là vị Thủ Lãnh mọi vua chúa trần gian.
Chính Người làm cho ta trở thành dân nước
của Thiên Chúa là Thân Phụ Người. Ha-lê-lui-a.

Lời cầu

Chúng ta hãy hướng về Chúa Giê-su và tha thiết nguyện cầu :

Chúa là Vua vũ trụ, xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Chúa là Đấng cứu độ chúng con và là Thiên Chúa chúng con thờ, - xin dẫn đưa dân Chúa về nước Chúa hiển trị là quê hương dành cho kẻ sống.

Chúa là Vua vũ trụ, xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Chúa là vị Mục Tử nhân lành, đã hy sinh tính mạng vì đoàn chiên, - xin quy tụ hết mọi người trong một đoàn chiên duy nhất.

Chúa là Vua vũ trụ, xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Chúa đã đến trần gian, không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người, - xin cho Hội Thánh cũng biết yêu thương và phục vụ mọi người như vậy.

Chúa là Vua vũ trụ, xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Chúa đã làm chứng cho sự thật, - xin làm chủ lòng trí chúng con.

Chúa là Vua vũ trụ, xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Chúa là Thầy và là gương mẫu cho chúng con theo đòi bắt chước, - xin giúp chúng con sống thánh thiện tinh tuyền.

Chúa là Vua vũ trụ, xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô, là người Con Chúa hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét