Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh C. Thánh vịnh tuần II Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Ðoàn áo trắng mau chỉnh tề hàng ngũ,
Ðã vượt qua Hồng Hải thật diệu huyền,
Hãy tiến vào dự yến tiệc Con Chiên
Dâng lên Ðức Ki-tô lời ca ngợi!

Cùng nếm thử, nào anh em ta hỡi
Thánh Thể Ngài trên thập tự hiến dâng
Uống cho say ly bửu huyết đỏ hồng
Ðể ta sống cho Chúa Trời mãi mãi.

Ôi phúc cả ! Ðêm dài Vượt Qua ấy
Lúc thiên thần chinh phạt khắp dân Ai,
Bỗng vùng lên đoàn dân thánh của Ngài
Thoát xiềng xích Pha-ra-ô độc dữ.

Chiên Vượt Qua là Ki-tô Ðức Chúa
Ðổ máu đào vô tội cứu sinh linh
Này bánh không men nuôi dưỡng lòng thành
Hồn trinh trắng khỏi sa vòng tục lụy.

Ôi Tế Vật từ trời cao giáng thế,
Duy mình Ngài phá vỡ ngục âm ty
Bao tù nhân, Ngài giải phóng đưa về
Rồi ân thưởng phúc trường sinh bất diệt!

Tử thần hỡi, từ đây ngươi đã chết
Lúc Con Người ra khỏi mộ hiên ngang,
Chúa phục sinh khi mở cửa thiên đàng
Ðã ra lệnh giam ngươi vào ngục tối!

Ôi Giê-su, chúng con hằng mong mỏi
Ngài trở thành niềm hoan lạc Vượt Qua
Ðã tái sinh thì xin lượng hải hà
Cho gia nhập đoàn hùng binh chiến thắng!

Muôn vinh hiển, dâng lên tòa cao sáng
Kính tôn Cha và Thánh Tử phục sinh
Hằng trị vì cùng với Chúa Thánh Linh
Từ muôn thuở đến thiên thu vạn đại.

Ca vịnh

Tv 109 (110),1-5.7
Ðức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ÐC:
Thiên Chúa đã làm cho Ðức Ki-tô
từ cõi chết sống lại,
và đặt Người ngự bên hữu, trên chốn cửu trùng. Ha-lê-lui-a.

Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Thiên Chúa đã làm cho Ðức Ki-tô
từ cõi chết sống lại,
và đặt Người ngự bên hữu, trên chốn cửu trùng. Ha-lê-lui-a.

Tv 113B (115)
Ca tụng Thiên Chúa chân thật
Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chân thật (1Tx 1,9).

ÐC:
Anh em hãy từ bỏ tà thần
mà quay về với Thiên Chúa hằng sống. Ha-lê-lui-a.

Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
vâng lạy Chúa, xin đừng, *
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
bởi vì Ngài thành tín yêu thương.

Sao chư dân lại nói:
"Thiên Chúa chúng ở đâu?"

Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
muốn làm gì là Chúa làm nên. *
Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành.

Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
có mũi có tai, không ngửi không nghe.

Có hai tay, không sờ không mó
có hai chân, không bước không đi, *
từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.

Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần
cũng giống như chúng vậy.

Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. *
Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả:
sẽ ban phúc cho nhà Ít-ra-en, *
sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,
sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,
cho người lớn cũng như trẻ nhỏ.

Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân
cho anh em và cho con cháu. *
Nguyện xin Chúa, Ðấng dựng nên đất trời,
xuống muôn phúc lành cho anh em.

Trời là trời của Chúa,
còn đất thì Chúa cho con cái loài người.

Không phải người đã chết,
hay mọi kẻ bước vào
cõi thinh lặng ngàn thu
sẽ ca tụng Ðức Chúa;

nhưng là chính chúng ta,
những người còn đang sống,
chúng ta chúc tụng Chúa
từ nay đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Anh em hãy từ bỏ tà thần
mà quay về với Thiên Chúa hằng sống. Ha-lê-lui-a.

Tc Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ÐC:
Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,
Ðấng vinh hiển uy quyền. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,
Ðấng vinh hiển uy quyền. *
Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
đã lên ngôi hiển trị: *
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,
Ðấng vinh hiển uy quyền. Ha-lê-lui-a.

Lời Chúa Dt 10,12-14

Sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Ðức Ki-tô đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Chúa sống lại thật rồi, * Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


Chúa sống lại thật rồi, * Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Và đã hiện ra với ông Si-mon. *

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Chúa sống lại thật rồi, * Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC:
Thầy để lại bình an cho anh em,
Thầy ban cho anh em phúc bình an của Thầy.
Thầy không ban theo kiểu thế gian.
Anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Halêluia.


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: 
Thầy để lại bình an cho anh em,
Thầy ban cho anh em phúc bình an của Thầy.
Thầy không ban theo kiểu thế gian.
Anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Halêluia.


Lời cầu

Chúa Cha đã cho Ðức Ki-tô sống lại, và đưa lên ngự bên hữu Người. Vậy ta hãy tha thiết nài xin:

Vì Ðức Ki-tô đã phục sinh vinh hiển,
xin Cha thương giữ gìn Hội Thánh.


Lạy Cha chí thánh, nhờ mầu nhiệm thập giá, Cha đã tôn vinh Ðức Ki-tô, - xin lôi kéo nhân loại đến cùng Người.

Vì Ðức Ki-tô đã phục sinh vinh hiển,
xin Cha thương giữ gìn Hội Thánh.


Xin Cha sai Thánh Thần đến trong Hội Thánh, - để Hội Thánh trở nên bí tích hợp nhất cho mọi người.

Vì Ðức Ki-tô đã phục sinh vinh hiển,
xin Cha thương giữ gìn Hội Thánh.


Những ai vừa trở nên con cái Cha nhờ bí tích Thánh Tẩy và nhờ Chúa Thánh Thần, - xin cho họ được trung thành mãi mãi hầu xứng đáng được hưởng phúc trường sinh.

Vì Ðức Ki-tô đã phục sinh vinh hiển,
xin Cha thương giữ gìn Hội Thánh.


Nhờ Thánh Tử được tôn vinh, xin nâng đỡ kẻ khốn cùng, chữa lành người đau yếu, - và ban muôn phúc lộc cho thế giới được vui mừng.

Vì Ðức Ki-tô đã phục sinh vinh hiển,
xin Cha thương giữ gìn Hội Thánh.


Còn những anh chị em xưa đã thông hiệp với Mình và Máu Ðức Ki-tô mà nay đã lìa thế,  - xin cho họ cũng được hưởng vinh quang phục sinh với Người.

Vì Ðức Ki-tô đã phục sinh vinh hiển,
xin Cha thương giữ gìn Hội Thánh.


Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Ðức Ki-tô Phục Sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét