Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Chúa Nhật tuần III Phục Sinh C. Thánh vịnh tuần III Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Ðoàn áo trắng mau chỉnh tề hàng ngũ,
Ðã vượt qua Hồng Hải thật diệu huyền,
Hãy tiến vào dự yến tiệc Con Chiên
Dâng lên Ðức Ki-tô lời ca ngợi!

Cùng nếm thử, nào anh em ta hỡi
Thánh Thể Ngài trên thập tự hiến dâng
Uống cho say ly bửu huyết đỏ hồng
Ðể ta sống cho Chúa Trời mãi mãi.

Ôi phúc cả ! Ðêm dài Vượt Qua ấy
Lúc thiên thần chinh phạt khắp dân Ai,
Bỗng vùng lên đoàn dân thánh của Ngài
Thoát xiềng xích Pha-ra-ô độc dữ.

Chiên Vượt Qua là Ki-tô Ðức Chúa
Ðổ máu đào vô tội cứu sinh linh
Này bánh không men nuôi dưỡng lòng thành
Hồn trinh trắng khỏi sa vòng tục lụy.

Ôi Tế Vật từ trời cao giáng thế,
Duy mình Ngài phá vỡ ngục âm ty
Bao tù nhân, Ngài giải phóng đưa về
Rồi ân thưởng phúc trường sinh bất diệt!

Tử thần hỡi, từ đây ngươi đã chết
Lúc Con Người ra khỏi mộ hiên ngang,
Chúa phục sinh khi mở cửa thiên đàng
Ðã ra lệnh giam ngươi vào ngục tối!

Ôi Giê-su, chúng con hằng mong mỏi
Ngài trở thành niềm hoan lạc Vượt Qua
Ðã tái sinh thì xin lượng hải hà
Cho gia nhập đoàn hùng binh chiến thắng!

Muôn vinh hiển, dâng lên tòa cao sáng
Kính tôn Cha và Thánh Tử phục sinh
Hằng trị vì cùng với Chúa Thánh Linh
Từ muôn thuở đến thiên thu vạn đại.

Ca vịnh

Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

ÐC:
  
Sau khi đã thanh tẩy tội lỗi chúng ta, Ðức Kitô lên ngự bên hữu Ðấng cao cả trên trời. Halêluia


Sấm ngôn của Ðức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,*
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

Từ Xion, Ðức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối, nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Sau khi đã thanh tẩy tội lỗi chúng ta,
Ðức Kitô lên ngự bên hữu Ðấng cao cả trên trời. Halêluia

Tv 110

Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu (Kh 15,3).


ĐC: Chúa đã đem lại cho dân Người ơn giải thoát. Halêluia

Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,
trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu, *
Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. * Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn; giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ,
khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân.

Những công trình tay Chúa thực hiện quả là chân thật và công minh. * Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn, bền vững đến muôn đời muôn thuở, căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời. * Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. *
Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Chúa đã đem lại cho dân Người ơn giải thoát. Halêluia

Tc Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ĐC:
Halêluia Chúa chúng ta đã lên ngôi hiển trị. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ,
dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia

Halêluia Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng vinh hiển uy quyền. *

Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh. Halêluia

Halêluia Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, * hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Halêluia

Halêluia Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị: *
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia

Halêluia Vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, * và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Halêluia
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Halêluia Chúa chúng ta đã lên ngôi hiển trị.
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia

Lời Chúa (Dt 10,12-14)


Sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Ðức Kitô đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Các môn đệ vui mừng * Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


Các môn đệ vui mừng * Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Vì được nhìn thấy Chúa. *

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Các môn đệ vui mừng * Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
 
Này anh Simon, con ông Gioan,
anh có thương Thầy không ?
Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự;
Thầy biết con thương Thầy.
Ðức Giêsu bảo:
Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy. Halêluia.


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:
 
Này anh Simon, con ông Gioan,
anh có thương Thầy không ?
Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự;
Thầy biết con thương Thầy.
Ðức Giêsu bảo:
Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy. Halêluia.


Lời cầuÐức Giêsu Kitô đã chịu chết, đã sống lại, và ngày ngày Người hằng chuyển cầu cho chúng ta. Vì thế chúng ta hãy vui vẻ nguyện cầu:

Lạy Vua toàn thắng, xin nhận lời chúng con.


Lạy Chúa là ánh sáng và là Ðấng cứu độ muôn dân, xin cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần
Chúa, - để chúng con công bố Tin Mừng Chúa phục sinh. 


Lạy Vua toàn thắng, xin nhận lời chúng con. 


Xin cho người Dothái nhận biết Chúa chính là Ðấng Kitô họ vẫn mong chờ, - và cho toàn thể nhân loại tin Chúa là Ðức Chúa. 

Lạy Vua toàn thắng, xin nhận lời chúng con. 


Xin cho chúng con được hiệp thông cùng các thánh trên trời, và sau những ngày lao nhọc nơi trần thế,
- được cùng các ngài an nghỉ đến ngàn thu. 


Lạy Vua toàn thắng, xin nhận lời chúng con. 


Chúa đã tiêu diệt tử thần, xin giúp chúng con diệt trừ hết tội lỗi, - để từ nay chỉ sống cho Chúa là Ðấng đã thắng trận toàn công. 

Lạy Vua toàn thắng, xin nhận lời chúng con. 


Chúa là Ðấng Cứu Thế, đã vâng phục Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, nên đã được tôn vinh, - xin đón nhận anh chị em chúng con đã lìa thế vào hưởng vinh quang trên trời.

Lạy Vua toàn thắng, xin nhận lời chúng con. 


Kinh Lạy Cha 

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại, và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét