Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Ngày 25 Tháng 03 Lễ Truyền Tin Lễ trọng Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi


Khắp cả trần gian hãy biết rằng
Tin Mừng giải thoát đã tràn lan,
Sau thời nô lệ đầy tăm tối
Ðến lúc tự do ngập huy hoàng.

Lời sấm bao đời của Ê-sai
Về người Trinh Nữ, ứng nghiệm thay!
Thiên thần loan báo, và Trinh Nữ
Nhờ Chúa Thánh Linh, đã thụ thai.

Lời Chúa, Mẹ tin rất vững vàng,
Nay thành mầm sống Mẹ cưu mang,
Ðấng trời cùng đất không chứa nổi
Giờ hóa thai nhi sống ẩn tàng.

Này A-đam mới rửa tinh tuyền
Những gì nhơ nhớp bởi tội nguyên,
Tổ phụ kiêu căng làm đổ vỡ,
Cháu con khiêm tốn dựng xây lên.

Chúc tụng Ngôi Cha, Ðấng tạo thành,
Hát mừng Thánh Tử, Vị Cứu Tinh,
Ðấng đầu thai xuống lòng Trinh Nữ
Do bởi phép mầu Chúa Thánh Linh.

Ca vịnh

Tv 109 (110), 1-5.7

ÐC
: Chúa đã sai thiên thần báo tin
cho Trinh Nữ Ma-ri-a,
và Trinh Nữ thụ thai
bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chúa đã sai thiên thần báo tin
cho Trinh Nữ Ma-ri-a,
và Trinh Nữ thụ thai
bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Tv 129 (130)

ÐC:
Hỡi Trinh Nữ Ma-ri-a,
xin đừng sợ, vì Bà được nghĩa với Thiên Chúa,
này Bà sẽ thụ thai, và sinh một người con,
thiên hạ sẽ gọi Người là Con Ðấng Tối Cao.

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Hỡi Trinh Nữ Ma-ri-a,
xin đừng sợ, vì Bà được nghĩa với Thiên Chúa,
này Bà sẽ thụ thai, và sinh một người con,
thiên hạ sẽ gọi Người là Con Ðấng Tối Cao.

Tc Cl 1,12-20

ÐC:
Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa thực hiện nơi tôi
điều thiên sứ đã nói.

Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *
đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng
chung hưởng phần gia nghiệp
dành cho những ai thuộc về Người,
trong cõi đầy ánh sáng.

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,
và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *
trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi.

Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,
hay là bậc quyền năng thượng giới, *
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.

Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.

Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh;

Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại, *
để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,

cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hòa giải với mình.

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa thực hiện nơi tôi
điều thiên sứ đã nói.

Lời Chúa 1 Ga 1,1-2

Ðiều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời : sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Ngôi Lời đã làm người, * nay ở giữa chúng ta.

Ngôi Lời đã làm người, * nay ở giữa chúng ta.

Từ khởi thủy, Ngôi Lời vốn ở cùng Thiên Chúa. *

nay ở giữa chúng ta.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ngôi Lời đã làm người, * nay ở giữa chúng ta.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
Thiên thần Gáp-ri-en nói cùng Ðức Ma-ri-a rằng:
"Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,
Thiên Chúa ở cùng Bà
Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ."

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Thiên thần Gáp-ri-en nói cùng Ðức Ma-ri-a rằng:
"Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,
Thiên Chúa ở cùng Bà
Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ."

Lời cầu

Hôm nay Thiên Chúa sai thiên sứ báo tin vui cứu độ cho Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a. Vậy ta hãy tha thiết nguyện cầu:

Lạy Chúa, xin cho chúng con được đầy tràn ân sủng.

Chúa đã chọn Ðức Ma-ri-a làm Mẹ Chúa Cứu Thế, - xin dủ tình thương tất cả những ai đang mong chờ ơn cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được đầy tràn ân sủng.

Chúa đã sai thiên sứ Gáp-ri-en báo tin mừng bình an cho Ðức Mẹ, - xin cho toàn thế giới nhìn nhận rằng Con Một Người chính là Ðấng nhân loại đợi trông.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được đầy tràn ân sủng.

Nhờ quyền năng Thánh Thần, Chúa đã cho Ngôi Lời đến ngự trong lòng Ðức Mẹ để ở giữa chúng con, - xin cho chúng con biết noi gương Ðức Mẹ mà đón rước Ngôi Lời của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được đầy tràn ân sủng.

Chúa là Ðấng thương xót kẻ nghèo hèn, và ban của đầy dư cho người đói khổ, - xin nâng đỡ những ai kiệt sức, trợ giúp kẻ cơ bần và an ủi người đang hấp hối.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được đầy tràn ân sủng.

Chỉ mình Chúa thực hiện những kỳ công vĩ đại, - xin thương cứu chúng con trong ngày Chúa cho kẻ chết được phục sinh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được đầy tràn ân sủng.

Những ai đã qua đời mang theo niềm hy vọng phục sinh, xin cho họ đến cùng Ðức Ki-tô, - và vui hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được đầy tràn ân sủng.

Kinh Lạy Cha
Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a để cứu độ loài người. Này chúng con tuyên xưng Ðấng Cứu Ðộ là Thiên Chúa thật và là người thật, xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét