Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Kinh Chiều I Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria. Lễ Trọng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi


Thiên cung hoan hỷ tán dương ngài,
Giáo Hội tưng bừng khắp đó đây,
Lạy thánh Giu-se, ngài xứng đáng
Làm bạn Nữ Hoàng, hạnh phúc thay !

Thấy người thai nghén mà bỡ ngỡ,
Lo lắng hoài nghi rộn tâm tình,
Thiên sứ bảo rằng : thai nhi đó
Chính là do bởi Chúa Thánh Linh.

Bế bồng ấp ủ Chúa còn thơ,
rồi ẵm sang Ai, trốn quân thù,
Lạc ở Sa-lem, tìm lại thấy
Vui buồn sướng khổ mấy mươi thu !

Chư thánh chỉ trông phúc thiên đàng
Một khi lìa khỏi chốn dương gian.
Nhưng phần Thánh Cả được hồng phúc
Sống ở thế này cạnh Thánh Nhan.

Cậy nhờ công đức thánh Giu-se,
Nguyện Chúa Ba Ngôi khấng phù trì.
Dẫn dắt đoàn con lên cõi thọ
Muôn đời ca tụng Chúa từ bi.

Ca vịnh

Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

ĐC:
 Gia-cóp là thân phụ ông Giu-se,

bạn của bà Ma-ri-a,
bà là Thân Mẫu Đức Giê-su, gọi là Đấng Ki-tô. (H)

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà !

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
Đấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Gia-cóp là thân phụ ông Giu-se,
bạn của bà Ma-ri-a,
bà là Thân Mẫu Đức Giê-su, gọi là Đấng Ki-tô. (H)

Tv 145 (146)
Hạnh phúc thay những người trông cậy Chúa
Chúng ta hát mừng Chúa suốt cuộc đời, nghĩa là bằng cách ăn nết ở của chúng ta (Ác-nô-bi-ô).

ĐC:
 Thiên sứ Gáp-ri-en

được Chúa Trời sai đến thành Na-da-rét xứ Ga-li-lê
gặp trinh nữ đã kết hôn với ông Giu-se. (H)

Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! *
Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời !

Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *
Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
dự định bao điều : ngày ấy tiêu tan.

Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *
Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
cùng muôn loài trong đó.

Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.

Chúa giải phóng những ai tù tội,
Chúa mở mắt cho kẻ mù loà. *
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, *
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Thiên sứ Gáp-ri-en
được Chúa Trời sai đến thành Na-da-rét xứ Ga-li-lê
gặp trinh nữ đã kết hôn với ông Giu-se. (H)

Tc Ep 1,3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ

ĐC:
 Bà Ma-ri-a, Thân Mẫu Đức Giê-su

đã kết hôn với ông Giu-se.
Nhưng trước khi hai người về chung sống,
bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. (H)

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn*
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Bà Ma-ri-a, Thân Mẫu Đức Giê-su
đã kết hôn với ông Giu-se.
Nhưng trước khi hai người về chung sống,
bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. (H)

Lời Chúa Cl 3,23-24

Làm bất cứ việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Ki-tô là Chủ, anh em hãy phục vụ Người.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Người công chính vươn lên * chẳng khác gì bông huệ

Người công chính vươn lên * chẳng khác gì bông huệ

Cuộc đời tươi thắm mãi trước Thánh Nhan. *

chẳng khác gì bông huệ

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Người công chính vươn lên * chẳng khác gì bông huệ


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC: 
Đây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín

Chúa đã đặt làm quản lý nhà Người.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Đây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín
Chúa đã đặt làm quản lý nhà Người.

Lời cầu

Thiên Chúa là nguồn gốc mọi tình phụ tử. Chúng ta hãy chúc tụng Người và tha thiết nài xin :

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Cha là Đấng chí thánh, đã mặc khải cho thánh Giu-se biết mầu nhiệm Đức Ki-tô, mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thuở, - xin cho chúng con nhận biết Đức Ki-tô vừa là Con Thiên Chúa, vừa là con loài người.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Cha là Đấng dưỡng nuôi chim trời cá biển và điểm tô cho cỏ nội hoa đồng, - xin ban cho chúng con lương thực cần dùng cho linh hồn và thể xác.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Cha là Đấng sáng tạo muôn loài, đã giao trái đất này cho loài người khai thác, - xin cho mọi người được sống xứng đáng nhờ công việc mình làm.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Cha là Đấng công chính, hằng muốn cho mọi người sống chính trực công minh, - xin giúp chúng con ăn ở sao cho đẹp lòng Cha.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Cha là Đấng cầm quyền sinh tử, muốn cho mọi người được hưởng phúc trường sinh, - xin nâng đỡ đức tin của những người đang hấp hối và đã chết trong bình an của Chúa, cho họ được tham dự vinh quang Nước Trời, cùng với Đức Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,
xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.


Kinh Lạy Cha
Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giê-su cho thánh cả Giu-se, và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho Giáo Hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giê-su để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét