Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Hai 17/12 Mùa Vọng. Thánh vịnh tuần III Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Maria, lạy Nữ Trinh diễm phúc,
Xin mở lòng thanh tịnh tiếp rước vào,
Ðón Ngôi Lời, Con Một Ðấng Tối Cao
Sai xuống thế cứu loài người đau khổ.


Từ thiên giới, bóng Thánh Thần che phủ,
Mẹ đã cưu mang Con Ðấng Cửu Trùng
Là Ðức Kitô, Chúa Tể vô song,
Từ muôn thuở cùng Ngôi Cha hiển trị.


Mẹ là chính ngọ môn đền hùng vĩ,
Bao tháng năm vẫn cửa đóng then cài,
Nhưng tới ngày Vị Thánh Tử Ngôi Hai,
Người ngự đến: cửa đền vàng rộng mở.


Ðấng sinh ra trước vầng hồng rực rỡ
các ngôn sứ thuở xưa đã loan truyền,
Gáprien thần sứ cũng đưa tin
Ðấng ở với loài người là Ðức Chúa.


Ca lên hỡi triều thần, ca lên nữa !
Nào reo vui nhảy múa, hỡi muôn dân !
Ðấng Chí Tôn giờ đây đã giáng trần
Nên bé nhỏ hầu cứu nhân độ thế.


Con sấp mình lạy Ngôi Lời nhập thể,
Ngài là Vua bên hữu Chúa Ngôi Cha,
Cùng Thánh Linh hằng ngự chốn thiên tòa,
Xin dâng Chúa lời tụng ca muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 122 (123)
Dân Chúa đặt hy vọng nơi Người
Hai người mù kêu lên : “Lạy Ngài, lạy con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi” (Mt 20,30).

ĐC:
  Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Đấng đang ngự trên trời.

Quả thực như mắt của gia nhân
hướng nhìn tay ông chủ,
như mắt của nữ tỳ
hướng nhìn tay bà chủ,

mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa
là Thiên Chúa chúng ta,
tới khi Người xót thương chút phận.

Rủ lòng thương, lạy Chúa, xin rủ lòng thương,
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề ;

hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Này Chúa sắp ngự đến,
Người cầm đầu mọi vương đế trần gian.
Phúc cho ai sẵn sàng nghênh đón Chúa !

Tv 123 (124)
Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu Danh Chúa
Chúa nói với Phao-lô : “Đừng sợ, có Thầy ở với anh” (Cv 18,9-10).

ĐC:
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
tán tụng Người đi, từ cùng cõi địa cầu.


Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en hãy nói rằng :
Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy ;

hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ ; *
hẳn là nước cuồn cuộn
đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

Xin chúc tụng Đức Chúa
đã không bỏ mặc ta
làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

Hồn ta tựa cánh chim
thoát lưới người đánh bẫy ; *
lưới giăng đã đứt rồi,
thế là ta thoát nạn.

Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
tán tụng Người đi, từ cùng cõi địa cầu.

Tc Ep 1,3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ


ĐC:  Khi Con Người ngự đến,
liệu còn thấy niềm tin
trên địa cầu nữa chăng ?

 
Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Khi Con Người ngự đến,
liệu còn thấy niềm tin
trên địa cầu nữa chăng ?

Lời Chúa (1 Tx 5,23-24)

Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Ðấng kêu gọi anh em là Ðấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, * xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, * xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. *

xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, * xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC: 
Lạy Ngôi Lời khôn ngoan thượng trí,
phát xuất từ miệng Ðấng Tối Cao,
Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự,
mạnh mẽ nhưng dịu dàng.
Xin đến mà chỉ dạy đường cứu độ chúng con.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: 
Lạy Ngôi Lời khôn ngoan thượng trí,
phát xuất từ miệng Ðấng Tối Cao,
Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự,
mạnh mẽ nhưng dịu dàng.
Xin đến mà chỉ dạy đường cứu độ chúng con.


Lời cầu
Chúa Kitô đem lại niềm vui đầy tràn cho những ai mong đợi Người. Ta hãy dâng lên Người những lời khẩn cầu tha thiết:

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Lạy Chúa Kitô, Ðấng hiện hữu từ muôn thuở, này chúng con hoan hỷ trông chờ, - xin Chúa đến cứu chuộc chúng con.


Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Mọi người sống trên trần thế đều do Chúa dựng nên, - xin Chúa đến và ra tay cứu độ.


Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Chúng con là loài phải chết, nhưng Chúa đã chẳng nề mang lấy thân phận chúng con, - xin Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tay tử thần.


Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và đừng trì hoãn.

Chúa đã đến làm cho chúng con được sống dồi dào, - xin Chúa đến, và ban cho chúng con được sống muôn đời hạnh phúc.


Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và đừng trì hoãn.


Chúa đã muốn quy tụ hết mọi người trong Nước
Chúa, - xin Chúa đến tập họp những người đang mong chờ được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.


Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và đừng trì hoãn.


Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa là Ðấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, Chúa đã muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria. Giờ đây, xin nhận lời chúng con cầu khẩn: ước gì Con Một Chúa đã làm người như chúng con, cũng cho chúng con được làm con Chúa như Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  A-men.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét