Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Kinh Chiều I Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ Trọng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi


Hỡi cửa thiên đàng, xin rộng mở, 
Ôi nguồn hy vọng, Maria,
Tay tiên bảo vệ hồn thanh khiết, 
Lạy Mẹ Chúa Trời, đóa anh hoa!

Ngào ngạt hương thơm bông huệ trắng, 
Dịu dàng nét mặt bồ câu xinh,
Trần gian chạy đến tìm nơi Mẹ 
Thánh dược thần y chữa tội tình.

Pháo đài vững chắc con nương ẩn 
Những lúc ba thù đến tấn công.
Bắc đẩu rạng ngời soi chính đạo, 
Việc chi lo sợ cảnh bềnh bồng!

Tội nguyên duy Mẹ không vương vấn, 
Rực rỡ quang huy tựa trăng rằm.
Mưu độc rắn già, xin bẻ gãy 
Cho con cái Mẹ được an tâm.

Muôn lời hoan chúc dâng Thánh Phụ, 
Thánh Tử, Thánh Thần, Chúa Ba Ngôi, 
"Vô nhiễm tội nguyên", ban tặng Mẹ: 
Hồng ân độc nhất ở trên đời.

Ca vịnh Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

ĐC:
  
Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi của người.

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà !

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
Đấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  
Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi của người.

Tv 147


ÐC:  Chúa mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh.

Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
này Xion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc, 
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. * 
Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, 
lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *
Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài, 
sương giá như tro, Người rải rắc.

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ, 
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! * 
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan, 
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp, 
chiếu chỉ luật điều cho Ítraen. *
Chúa không đối xử với dân nào như vậy, 
không cho họ biết những điều luật của Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC:  
Chúa mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. 


Tc Ep 1,3-10

ÐC:
  
Kính chào Ðức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ.

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Ðức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

Trong Ðức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Ðức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta được cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi,
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Ðức Ki-tô.

Ðó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ÐC:  Kính chào Ðức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ.

Lời Chúa (Rm 8,28-30) 

Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.  
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
* vì chính Ngài đã thương cứu vớt, 

Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, 
* vì chính Ngài đã thương cứu vớt, 

không để quân thù đắc chí nhạo cười con.

vì chính Ngài đã thương cứu vớt,
 
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, 
* vì chính Ngài đã thương cứu vớt,  

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)ÐC:  Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, 
vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC:  
Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc,
vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Lời cầu

Chúa là Cha toàn năng đã muốn cho mọi đời phải ca ngợi Ðức Maria là Thân Mẫu của Con Một Chúa. Vậy ta hãy dâng lời chúc tụng và nguyện xin:

Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con.


Lạy Chúa là Ðấng thực hiện bao kỳ công vĩ đại, Chúa đã cho hồn xác Ðức Trinh Nữ Maria được thông phần vinh quang với Thánh Tử Giêsu, - xin hướng lòng chúng con về thiên quốc.

Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con. 


Chúa đã cho chúng con một người mẹ là Ðức Maria, xin nhận lời Người cầu thay nguyện giúp mà thêm sức mạnh cho người yếu đau, an ủi kẻ buồn sầu, tha thứ người tội lỗi, - xin ban ơn cứu độ và phúc bình an cho tất cả mọi người. 


Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con. 


Xin cho Giáo Hội luôn đồng tâm nhất trí, - và cho mọi tín hữu biết hiệp lòng với Ðức Maria mà cầu nguyện không ngừng.

Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con. 


Chúa đã phong Ðức Maria làm Nữ Vương thiên quốc, - xin cho các anh chị em đã lìa thế được chung hưởng vinh quang với thần thánh trên trời.


Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con. 


Kinh Lạy Cha 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng 
đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Ðức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng đã gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Ðức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước Con Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men

Kết thúc

Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét