Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Thứ Bảy tuần 17 Thường niên Thánh vịnh tuần I Kinh Chiều I Chúa Hiển Dung Lễ Kính

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Muôn lạy Ðức Giêsu Cứu Chúa
Là Hào Quang phát tự Hào Quang,
Xin thương ghé mắt dịu dàng
Nhận lời cầu khẩn hát mừng thiết tha.


Dung nhan Chúa vượt xa chính ngọ,
Áo trắng như tuyết phủ non ngàn,
Hiển dung trên đỉnh thiên san
Ðể cho các vị chứng nhân ngắm nhìn.


Này ngôn sứ kề bên môn đệ,
Cựu tân hai thế hệ khác nhau,
Giờ đây ý hợp tâm đầu
Tin Ngài Con Ðấng Tối Cao giáng trần.


Lời Thánh Phụ vang ngân trong gió
Gọi Ngài là Thánh Tử dấu yêu,
Chúng con xưng tụng hòa theo :
Ngài là Vua Cả thiên triều muôn năm.

Xưa đã mặc xác phàm yếu đuối
Cứu loài người thoát khỏi hư vong,
Giờ đây xin biến đổi chúng con
Thành phần thân thể oai phong của Ngài.


Xin dâng Chúa đôi lời tán tụng
Ôi Giêsu cao cả vinh quang,
Thánh Linh, Thánh Phụ chứng rằng :
Ngài là Thánh Tử Cha hằng yêu thương.


Ca vịnh
Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

ĐC:
 
Chúa Giêsu dẫn theo ba môn đệ lên núi, rồi trước mặt các ông, dung mạo Người bỗng trở nên chói ngời rạng rỡ.

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà !

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
Đấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.


ĐC: Chúa Giêsu dẫn theo ba môn đệ lên núi, rồi trước mặt các ông, dung mạo Người bỗng trở nên chói ngời rạng rỡ.

Tv 116

ÐC:
 
Này có ông Môsê cùng ông Êlia hiện đến
đàm đạo với Chúa Giêsu.


Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Này có ông Môsê cùng ông Êlia hiện đến
đàm đạo với Chúa Giêsu.

Tc Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ÐC:
  
Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt quá!
Nếu Thầy muốn, chúng con sẽ dựng ba cái lều: một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.


Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,
Ðấng vinh hiển uy quyền. *
Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
đã lên ngôi hiển trị: *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt quá!
Nếu Thầy muốn, chúng con sẽ dựng ba cái lều: một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.

Lời Chúa (Pl 3,20-21)
Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Ðức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh
hiển của Người.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Ngài xuất hiện như ánh hào quang trước tôn nhan Chúa.
* Halêluia. Halêluia.

Ngài xuất hiện như ánh hào quang trước tôn nhan Chúa.
* Halêluia. Halêluia.

Chúa mặc cho Ngài vẻ oai phong lẫm liệt. *

* Halêluia. Halêluia.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ngài xuất hiện như ánh hào quang trước tôn nhan Chúa.
* Halêluia. Halêluia.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC:  Ðức Giêsu Kitô là phản ánh huy hoàng là hình ảnh trung thực của bản thể Chúa Cha, Người là Ðấng dùng lời quyền năng mà duy trì vạn vật, Ðấng tẩy trừ tội lỗi trần gian, hôm nay đã tỏ ánh vinh quang trên đỉnh núi.


Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  Ðức Giêsu Kitô là phản ánh huy hoàng là hình ảnh trung thực của bản thể Chúa Cha, Người là Ðấng dùng lời quyền năng mà duy trì vạn vật, Ðấng tẩy trừ tội lỗi trần gian, hôm nay đã tỏ ánh vinh quang trên đỉnh núi.


Lời cầu
Hôm nay, Ðấng cứu độ chúng ta tỏ vinh quang Người cho ba môn đệ được thấy. Ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin:


Lạy Chúa,
xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con.


Lạy Chúa Kitô, trước khi chịu khổ hình, Chúa đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy, hầu mặc khải cho các ngài mầu nhiệm phục sinh, - xin cho Giáo Hội trên đường lữ thứ trần gian được nhìn thấy vinh quang trong khổ giá, vì tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn.

Lạy Chúa,
xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con.


Chúa đã tỏ vinh quang cho môn đệ hầu chuẩn bị cho các ngài chấp nhận mầu nhiệm thập giá, - xin cho Ðức Giáo Hoàng và Ðức Giám Mục hằng phục vụ dân thánh trong niềm hy vọng phục sinh.

Lạy Chúa,
xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con.


Chúa đã chiếu tỏa ánh tôn nhan trên các ông Môsê và Êlia, - xin cho dân Dothái là dân Chúa đã chọn được hưởng ơn cứu độ của Chúa.

Lạy Chúa,
xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con.


Chúa là phản ánh của vinh quang Chúa Cha, giãi sáng khắp hoàn cầu, - xin cho mọi người thành tâm được bước đi trong ánh sáng của Chúa.


Lạy Chúa,
xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con.


Chính Chúa sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác hiển vinh của Chúa, - xin cho anh chị em chúng con đã lìa thế được hưởng phúc vinh quang.


Lạy Chúa,
xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con.

Kinh Lạy Cha.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con Một Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển Người, Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông Môsê và ông Êlia để củng cố niềm tin của các Tông Ðồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét