Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Thứ Ba Ngày 22 tháng 12 Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi


Ma-ri-a, lạy Nữ Trinh diễm phúc,
Xin mở lòng thanh tịnh tiếp rước vào,
Đón Ngôi Lời, Con Một Đấng Tối Cao
Sai xuống thế cứu loài người đau khổ.

Từ thiên giới, bóng Thánh Thần che phủ,
Mẹ đã cưu mang Con Đấng Cửu Trùng
Là Đức Ki-tô Chúa Tể vô song
Từ muôn thuở cùng Ngôi Cha hiển trị.

Mẹ là chính ngọ môn đền hùng vĩ,
Bao tháng năm vẫn cửa đóng then cài,
Nhưng tới ngày Vị Thánh Tử Ngôi Hai
Người ngự đến : cửa đền vàng rộng mở.

Đấng sinh ra trước vầng hồng rực rỡ
Các ngôn sứ thuở xưa đã loan truyền,
Gáp-ri-en thần sứ cũng đưa tin
Đấng ở với loài người là Đức Chúa.

Ca lên hỡi triều thần, ca lên nữa !
Nào reo vui nhảy múa, hỡi muôn dân !
Đấng Chí Tôn giờ đây đã giáng trần
Nên bé nhỏ hầu cứu nhân độ thế.

Con sấp mình lạy Ngôi Lời nhập thể,
Ngài là Vua bên hữu Chúa Ngôi Cha,
Cùng Thánh Linh hằng ngự chốn thiên tòa,
Xin dâng Chúa lời tụng ca muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 136 (137),1-6
Trên bờ sông Ba-by-lon Cảnh tù đày của thân xác ám chỉ cảnh tù đày của linh hồn (thánh Hi-la-ri-ô).

ĐC:
Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống để cứu độ dân Người.

Bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xion ; *
trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.

Bọn lính canh đòi ta hát xướng, lũ cướp này mời gượng vui lên : * “Hát đi, hát thử đi xem
Xion nhạc thánh điệu quen một bài !”

Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi
nơi đất khách quê người ?

Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi,
thì tay gảy đàn thành tê bại !

Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm,
không còn lấy Giêrusalem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống để cứu độ dân Người.

Tv 137 (138)
Lời cảm tạ 
Vua chúa trần gian đem báu vật vào thành thánh (x. Kh 21,24).

ĐC :
Xion là thành trì vững chắc của ta,
có Đấng Cứu Độ làm tường trong luỹ ngoài. Ta cứ mở cửa, vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Halêluia.

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. *
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, * đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.

Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. *

Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa :
“Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao !”

Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn ; * đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết.

Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chặn đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con.

Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất ; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. * Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC : Xion là thành trì vững chắc của ta, có Đấng Cứu Độ làm tường trong luỹ ngoài. Ta cứ mở cửa,
vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Halêluia.

Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12
Những người được Chúa cứu chuộc, dâng lời ca ngợi Chúa

ĐC:
Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật, * và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên.

Lạy Chúa Ki-tô, Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, * và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, * khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Lời Chúa Gc 5,7-8.9b
Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá : họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa.
Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Kìa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa !

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, * xin đến cùng chúng con và thương giải thoát. 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, * xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

Xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.* 

xin đến cùng chúng con và thương giải thoát. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, * xin đến cùng chúng con và thương giải thoát. 

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)

ĐC : Lạy Đức Kitô là Vua muôn nước, Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông, chính Ngài là đá tảng góc tường nối dân Chúa với ngoại dân thành một.  Xin ngự đến và ban ơn giải thoát cho con người do tay Chúa dựng nên.Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Lạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước, Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông, chính Ngài là đá tảng góc tường nối dân Chúa với ngoại dân thành một.  Xin ngự đến và ban ơn giải thoát cho con người do tay Chúa dựng nên.

Lời cầu

Đức Ki-tô đã xuống thế làm người vì chúng ta. Nào ta thành khẩn nguyện cầu rằng :

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Chúa đã thương cứu độ trần gian, – xin thanh tẩy hồn xác chúng con khỏi vết nhơ tội lỗi.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Khi xuống trần, Chúa đã không hổ thẹn gọi chúng con là anh em của Chúa, – xin đừng để chúng con thành xa lạ với Chúa bao giờ.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Chúa đã quyết tình cứu chuộc chúng con, – xin mở lượng khoan hồng khi Chúa đến xét xử.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Chúa một niềm từ bi nhân hậu với loài người, – xin ban tặng chúng con triều thiên vinh quang bất diệt.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Xin giơ tay đón nhận anh chị em chúng con đã ly trần, nhất là cho linh hồn Maria, Giu-Se, Anna, Đô-mi-ni-cô, Ca-ta-ri-na, An-phong-sô và tất cả linh hồn mồ côi,  – và đem họ về sống bên Chúa mãi mãi. 

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Kinh Lạy Cha 

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi chết, nhưng đã thương sai Con Một giáng trần cứu họ. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một Vị Cứu Tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét