Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Ngày 23 tháng 12, Thánh Gio­an Kê-­ty, linh mục, Kinh Sáng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 94

ÐC: 
Chúa cao cả đã gần ngự đến,
ta hãy cùng phủ phục suy tôn.


Chúa cao cả đã gần ngự đến,
ta hãy cùng phủ phục suy tôn.


Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

"Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói:
Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Chúa cao cả đã gần ngự đến,
ta hãy cùng phủ phục suy tôn.

Thánh thi

Đã vang dội lời của bao ngôn sứ
Loan tin mừng Con Chúa đến trần gian,
Vị Cứu Tinh giờ đây đã tới gần,
Sẽ giải thoát đưa ta vào cõi phúc.

Và sáng nay lúc vầng hồng đỏ rực,
Niềm hân hoan dâng tràn ngập tấm lòng,
Khi rõ ràng nghe vọng khắp thinh không
Lời tiên báo ngày hiển vinh sắp tới.

Giáng lâm này, cuộc giáng lâm tiên khởi,
Lượng từ bi không nhắm phạt địa cầu,
Nhưng một niềm xoa dịu vết thương đau,
Tội nhân thế, Người ra tay cứu chữa.

Một mai Chúa giáng lâm lần chót nữa,
Đích thân Người ngự trước cửa nhà ta,
Kẻ trung kiên, bậc thánh đức hiền hòa,
Được ân thưởng, được dẫn vào Nước Chúa.

Ôi chan chứa, ánh hào quang muôn thuở,
Ôi huy hoàng, muôn tấc dạ lâng lâng,
Vị Cứu Tinh sẽ xuất hiện rõ ràng,
Cho chung hưởng đời phúc vinh thiên giới.

Ôi Giê-su, chúng con hằng mong đợi
Một ngày nào được chung hưởng Thánh Nhan,
Giữa hoa hương và ánh sáng muôn vàn,
Cùng nhã nhạc muôn đời không chấm dứt.


Ca vịnh
Tv 107 (108)
Ca tụng Chúa và xin Người thương giúp
Bởi vì Con Thiên Chúa đã được siêu thăng trên chín tầng trời, nên vinh quang Người đã được rao giảng trên khắp trần gian (Ác-nô-bi-ô).

ĐC:
Chúa toàn năng sẽ từ Xi-on ngự đến mà cứu độ dân Người.

Con vững dạ an lòng, lạy Thiên Chúa, này con xin đàn hát xướng ca với tất cả tâm hồn.

Thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh.

Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ, giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca. * 

Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

Xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con, để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.

Trong thánh điện, Chúa Trời tuyên phán : * “Khấp khởi mừng, Ta chia cắt Si-khem, Ta đo đạc cả đồng bằng Xu-cót.

“Ga-la-át về Ta, Mơ-na-se cũng về Ta, * Ta lấy Ép-ra-im làm mũ chiến đội đầu, lấy Giu-đa làm cây gậy chỉ huy.

Mo-áp là chậu Ta tắm rửa, Ê-đom là chỗ Ta liệng giày, * đánh bại Phi-li-tinh, Ta reo mừng thắng trận.”

Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố, ai sẽ dắt con đến tận Ê-đom ?

Há chẳng phải chính Ngài, Đấng đã từng ruồng bỏ chúng con, chẳng còn dẫn ba quân xuất trận ?

Xin Ngài thương cứu viện, cho chúng con thoát khỏi quân thù, chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.

Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt, chính Người chà đạp kẻ thù ta.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC:  Chúa toàn năng sẽ từ Xi-on ngự đến mà cứu độ dân Người.

Tc Is 61,10 – 62,5
Ngôn sứ vui mừng vì Giê-su-sa-lem mới
Tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem mới... trang điểm như tân nương sửa soạn đón tân lang (Kh 21,2).

ĐC:
 Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng tới ngày Đấng Công Chính xuất hiện tựa hừng đông.

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !

Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, * như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.

Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, * Chúa cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày Đấng Công Chính xuất hiện tựa hừng đông, Vị Cứu Tinh của thành rực lên như ngọn đuốc.

Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, * mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng.

Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho.

Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, * sẽ là mũ triều thiên vương giả Chúa ngươi cầm ở tay.

Chẳng ai còn réo tên ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !” Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “phận bạc duyên đơn”.

Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng Ta hỡi !” Xứ sở ngươi nức tiếng là “duyên thắm chỉ hồng”.

Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.

Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. * 

Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng tới ngày Đấng Công Chính xuất hiện tựa hừng đông.

Tv 145 (146)
Hạnh phúc thay những người trông cậy Chúa Chúng ta hát mừng Chúa suốt cuộc đời, nghĩa là bằng cách ăn nết ở của chúng ta (Ác-nô-bi-ô).

ĐC:
Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi, sai tôi đem Tin Mừng cho những người nghèo khổ.

Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, * suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa, sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời !

Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. * 

Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều : ngày ấy tiêu tan.

Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *

Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó.

Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.

Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù loà, * Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính.

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, * Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời ! 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi, sai tôi đem Tin Mừng cho những người nghèo khổ.

Lời Chúa Gr 30,21.22
Đây lời Chúa phán : Vị Thủ lãnh cầm đầu nhà Gia- cóp, sẽ là người xuất thân từ chính dòng họ ấy mà ra. Ta sẽ cho vời đến, và Người sẽ vào chầu Ta. Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta sẽ là Chúa các ngươi thờ.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Giêrusalem hỡi, * này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi. 

Giêrusalem hỡi, * này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi. 

Chính nơi ngươi sẽ rạng ngời vinh quang của
Chúa.* 

này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Giêrusalem hỡi, * này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi. 

Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus) 

ĐC:
 Đây ứng nghiệm hết mọi điều thiên sứ đã nói về Trinh Nữ Ma-ri-a.


Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC:  Đây ứng nghiệm hết mọi điều thiên sứ đã nói về Trinh Nữ Ma-ri-a.

Lời cầu
Chúa Ki-tô ngự xuống trần gian, hầu biến đổi chúng ta thành người công chính. Nào ta cùng hoan hỷ nguyện xin :

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến. 


Các ngôn sứ đã từng tiên báo Chúa giáng sinh làm người, – xin làm cho chúng con ngày thêm vững bước trên con đường đức hạnh.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến. 

Chúng con hằng tuyên xưng Chúa là Vị Cứu Tinh,
– xin cho chúng con cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến. 

Chúa đã đến an ủi bao tâm hồn đau khổ, – xin chữa chúng con khỏi bệnh hoạn tật nguyền.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến. 

Chúa đã đến mang ơn hoà giải cho con người, –
ngày Chúa đến xét xử trần gian, xin đừng trách phạt chúng con, như chúng con đáng tội.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến. 

Xin giơ tay đón nhận anh chị em chúng con đã ly trần, nhất là cho linh hồn Maria, Giu-Se, Anna, Đô-mi-ni-cô, Ca-ta-ri-na, An-phong-sô và tất cả linh hồn mồ côi - và đem họ về sống bên Chúa mãi mãi.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến. 

Kinh Lạy Cha 
Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con
sắp mừng lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi Lời đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và ở giữa chúng con, thì xin Người cũng tỏ cho chúng con là tôi tớ thấp hèn thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét