Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thứ Bảy tuần 3 Thường niên. Thánh vịnh tuần III Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh (Lễ Nến). Lễ Kính Kinh Sáng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 99 (100)

ÐC:
  Chúa ngự đến trong đền thánh của Người, ta hãy cùng phủ phục suy tônHãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Chúa ngự đến trong đền thánh của Người, ta hãy cùng phủ phục suy tôn

Thánh thi


Hồng ân Chúa Thánh Thần vừa thúc đẩy,

Simêon vội vã tiến lên đền.
Ông cụ già được diễm phúc vô biên
Gặp gỡ Chúa Hài Nhi, liền bồng ẵm!  

Lạy Ðức Kitô, thiều quang xán lạn,
Chúc tụng Ngài là ánh sáng thiên thu,
Ðến xua tan màn đêm tối mịt mù,
Khắp thiên hạ bừng lên ngày sáng chói.  

Ðây Cứu Chúa, Ðấng ở cùng nhân loại
Ðã bước vào đền thánh tiến dâng Cha
Lễ hy sinh là Thánh Thể chói lòa:
Nhân thế rõ lòng Cha yêu trọn vẹn.   

Lạy Ðức Kitô, thiều quang bất biến,
Tán dương Ngài là Ánh Sáng muôn dân,
Vị Cứu Tinh đem lửa xuống cõi trần,
Ngài thắp sáng niềm tin trong vũ trụ.  

Một ngày mới bừng soi lòng ngôn sứ :
Chính mắt ông được thấy Ðấng cứu đời,
Miệng khấn rằng: xin cho kẻ bề tôi,
Ðược nhắm mắt lìa đời, lòng thanh thản.  

Hỡi Ánh Sáng khởi nguyên từ Ánh Sáng,
Hỡi Mặt Trời công chính tỏa vinh quang,
Chúng con mong đạt tới cõi thiên đàng
Và chung hưởng thánh nhan Ngài muôn thuở.

Ca vịnh


Tv 62, 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa
Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.


ĐC:  Ông Simêon là người công chính và mộ đạo, hằng trông đợi ngày Ítraen được Chúa cứu, và Thánh Thần Chúa hằng ngự trên ông


Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông,*
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.*

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.*

Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.* Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  Ông Simêon là người công chính và mộ đạo, hằng trông đợi ngày Ítraen được Chúa cứu, và Thánh Thần Chúa hằng ngự trên ông


Tc Ðn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa


ĐC:  Ông Simêon bồng con trẻ, tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa.


Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.*
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người, chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,* chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả, chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,* chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng, chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn, chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá.* Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi, chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối, chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,* chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc, chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây,* chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy, chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc, chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,* chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế, chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ítraen,*
chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa, chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính, chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.*

Chúc tụng Chúa đi, này Khanania, Adaria và Misaen hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha,
Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,* muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm,* muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.) 

ĐC:  Ông Simêon bồng con trẻ, tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa.


Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển


ĐC:  Hài Nhi này là Ánh Sáng rạng soi dân ngoại, và làm cho Ítraen dân Chúa được vinh quang.


Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Ðấng tạo thành ngươi.* Con cái Xion, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.* Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò,* miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Ðể trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua chúa và xích cổ vương hầu,
để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa.


Ðó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  Hài Nhi này là Ánh Sáng rạng soi dân ngoại, và làm cho Ítraen dân Chúa được vinh quang.

Lời Chúa (Ml 3,1) 

Ðây lời Chúa phán: "Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước nhan Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Ðiện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến."

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Ðức Chúa ngự trong thánh điện,
* hãy đến bái thờ Người.


Ðức Chúa ngự trong thánh điện,
* hãy đến bái thờ Người.

Hãy dâng Người quyền lực và vinh quang. *

* hãy đến bái thờ Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ðức Chúa ngự trong thánh điện,
* hãy đến bái thờ Người.


Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)


ÐC:  
Khi cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con vào đền thánh, cụ già Simêon xin bồng ẵm trên tay mà chúc tụng Thiên Chúa.


Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.


ÐC:  Khi cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con vào đền thánh, cụ già Simêon xin bồng ẵm trên tay mà chúc tụng Thiên Chúa.


Lời cầu


Ðức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen, ta hãy tin tưởng thưa với Người: 


Lạy Chúa Kitô, chúng con chào đón Chúa!

Vì muốn tuân giữ luật Môsê, Chúa đã để cho Ðức Mẹ và thánh Giuse đem Chúa vào đền thờ dâng lên Chúa Cha, - xin dạy chúng con cũng biết cùng với Chúa dâng xác hồn khi Giáo Hội cử hành thánh lễ. 

Lạy Chúa Kitô, chúng con chào đón Chúa!

Khi ông Simêon bồng ẵm Chúa trên tay, chính là lúc Chúa thân hành tìm đến với dân Chúa, - xin dạy chúng con cũng biết tìm đến với anh em.

Lạy Chúa Kitô, chúng con chào đón Chúa!


Chúa đã cho nữ ngôn sứ Anna nhận ra Chúa là Ðấng muôn dân trông đợi, - xin dạy chúng con biết cách nói về Chúa. 

Lạy Chúa Kitô, chúng con chào đón Chúa!

Chúa đã vui lòng chấp nhận thành dấu hiệu cho người đời chống báng, - xin cho muôn dân nhận biết Chúa là Ðấng Cứu Ðộ.

Lạy Chúa Kitô, chúng con chào đón Chúa!

Kinh Lạy Cha 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét