Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. Thánh vịnh tuần II Kinh Sáng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 94
ÐC:
 
Ðức Ki-tô xuất hiện cho ta thấy, nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

"Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói:
Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC:  
Ðức Ki-tô xuất hiện cho ta thấy, nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Hỡi các bạn, người đi tìm Chúa, Ngước mắt lên thẳng ngó trời cao, Kìa xem điềm lạ ánh sao,
Hào quang rộng tỏa khắp bầu không trung.

Ngôi sao ấy ngời trong vẻ đẹp, Ánh trời hồng nối kết trăng thanh, Báo tin hội lớn hình thành,
Ki-tô Cứu Chúa mặc thân xác người.

Vịnh Ba-tư chân trời ngút mắt, Bóng tà huy vừa tắt non đoài, Trán cao biển rộng nhíu mày,
Ba người hiền sĩ tính ngày vua sinh.

Vị vua nào quyền linh cao cả, Khiến bầu trời, run sợ oai nghiêm, Muôn thiên thể chợt im lìm,
Thinh không ánh sáng dịu mềm nhường tơ?

Và điềm lạ chúng ta đương thấy, Dấu miên trường trải mấy thời gian, Trước hỗn mang trước vũ hoàn,
Cao siêu vô lượng vượt tầm trí khôn.

Ðây Thánh Chúa ngàn muôn dân nước, Ðấng Ích-diên những ước cùng mong Như lời Thượng Ðế hứa cùng
Áp-ram với cả giống dòng mai sau.

Quỳ dâng Chúa ngàn câu cảm tạ, Ôi Giê-su, Ngài đã hiển linh, Thánh Thần, Thánh Phụ uy danh,
Cùng xin chúc tụng hiển vinh muôn đời. 


Ca vịnh 

Tv 91 (92)

Ca tụng Chúa Hoá Công
Ca tụng những công việc Con Một Chúa đã thực hiện (thánh Athanaxiô).

ÐC:
Lạy Chúa, từ buổi sớm,
chúng con tuyên xưng Ngài nhân hậu,
suốt canh khuya, truyền giảng Chúa tín thành.

Thú vị thay, được tạ ơn Chúa,
được mừng hát danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao,
được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, * hòa điệu sắt cầm gieo trầm bổng,
nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà!

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: *
Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay!

Người khờ dại nào đâu có biết, kẻ ngu si chẳng hiểu điều này. * Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,
phường gian ác có đua nở khoe tươi, cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. * Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,
kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong, bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng, thân con, Ngài xức dầu thơm mát. * Mắt con nghênh những kẻ địch thù, tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Libăng, *
được trồng nơi nhà Chúa,
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;
 

già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *
để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ÐC: Lạy Chúa, từ buổi sớm,
chúng con tuyên xưng Ngài nhân hậu,
suốt canh khuya, truyền giảng Chúa tín thành.

Tc Ðnl 32,1-12

Những ân huệ Chúa ban cho dân Người
Biết bao lần Ta đã muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh (Mt 23,37).

ÐC:
Các bạn hãy tung hô: Chúa ta thờ cao cả lắm thay!

Trời hãy lắng tai nghe tôi sắp kể, đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi.

Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót, lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa, * khác nào mưa rơi trên nội cỏ,
giống như nước đổ xuống đồng xanh.

Này tôi xưng tụng danh thánh Chúa, trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ!

Người là núi đá: sự nghiệp Người hoàn hảo, vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay. * Chúa tín thành không mảy may gian dối, Người quả là chính trực công minh.

Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tỳ ố lại lỗi đạo với Người, *
ôi nòi giống lưu manh tà vạy!

Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,
ngươi đáp đền ơn Chúa vậy sao? *
Há chính Người chẳng phải Cha ngươi,
Ðấng dựng nên ngươi, Ðấng tạo thành củng cố?

Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ, và ngắm xem từng thế hệ qua rồi. * Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,
thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.

Khi Ðấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước, và khiến loài người khắp ngả chia tay, *
thì Người vạch biên cương cho từng dân tộc theo số các thần minh.

Nhưng sở hữu của Chúa, chính là dân Chúa, nhà Giacóp là sản nghiệp của Người.

Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,
giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, * Chúa ủ ấp, Chúa lo dưỡng dục,
luôn gìn giữ, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.

Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh, giục bầy con bay nhảy,
xòe cánh ra đỡ lấy,
rồi cõng con trên mình.

Duy một mình Ðức Chúa lãnh đạo dân,
chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Các bạn hãy tung hô: Chúa ta thờ cao cả lắm thay!

Tv 8

Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).

ÐC:
Lạy Chúa,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa
trên khắp cả địa cầu.

Uy phong Người vượt quá trời cao. * Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, *
thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, * cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển,
mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa
trên khắp cả địa cầu. 


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a


ÐC: Lạy Chúa,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

Lời Chúa (Kn 7,26-27)
Ðức Khôn Ngoan là phản ánh của Quang Minh vĩnh cửu, là tấm gương trong chiếu lại uy linh Thiên Chúa, là hình bóng của Thiên Chúa thiện hảo. Ðức Khôn Ngoan đơn thuần, mà làm nên vạn sự ; tự mình tuy bất biến, nhưng đổi mới muôn loài. Ðời nọ tới đời kia, đức Khôn Ngoan thâm nhập những linh hồn thánh thiện, khiến họ trở thành bạn hữu Thiên Chúa, và thành bậc ngôn sứ.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Mọi quân vương * phủ phục trước bệ rồng, 

Mọi quân vương * phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự. *

phủ phục trước bệ rồng,

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Mọi quân vương * phủ phục trước bệ rồng,

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

ĐC:
Dấu lạ đầu tiên này,
Chúa Giêsu đã làm tại Cana, miền Galilê, để thiên hạ thấy vinh quang Người.


Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ĐC: Dấu lạ đầu tiên này,
Chúa Giêsu đã làm tại Cana, miền Galilê, để thiên hạ thấy vinh quang Người.

Lời cầu

Ðức Kitô là hình ảnh Chúa Cha. Ta hãy tôn vinh và tin tưởng kêu xin rằng:

Lạy Con Thiên Chúa hằng sống,
xin nghe lời chúng con cầu nguyện.


Chúa là Con Thiên Chúa, đã tỏ cho chúng con thấy lòng Chúa Cha hằng thương mến chúng con tận tình, - xin cho chúng con lấy tình bác ái mà đối xử với nhau, để nhờ đó, mọi người biết Chúa Cha vẫn một lòng thương mến họ.

Lạy Con Thiên Chúa hằng sống,
xin nghe lời chúng con cầu nguyện. 


Chúa đã cho chúng con biết Chúa là nguồn sự sống, - xin cho chúng con được dồi dào sức sống Chúa ban.

Lạy Con Thiên Chúa hằng sống,
xin nghe lời chúng con cầu nguyện. 


Xin cho chúng con chấp nhận mọi gian nan thử thách trong cuộc đời, mà thông phần vào mầu nhiệm thập giá, - để sức sống của Chúa tỏ hiện trong con người chúng con.

Lạy Con Thiên Chúa hằng sống,
xin nghe lời chúng con cầu nguyện. 


Xin soi trí mở lòng chúng con, - để ngày càng thông hiểu đường lối rạng ngời của Chúa. 


Lạy Con Thiên Chúa hằng sống,
xin nghe lời chúng con cầu nguyện. 

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng con thành thọ tạo mới. Xin cho chúng con được dồi dào ân sủng hầu nên giống Chúa Giêsu là Ðấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thần tính của Chúa trong chính bản thân Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.  A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét