Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Thứ Ba tuần 26 Thường niên. Thánh vịnh tuần II Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi


Muôn lạy Chúa tạo thành vạn vật,
Cả biển sâu đất thấp trời cao,
Tùy theo hành động thế nào,
Công minh thưởng phạt Chúa trao mỗi người.

Khi lên án muôn đời muôn thuở
Bọn phản thần bè lũ Xa-tan,
Chúa cho các vị trung thần
Từ đây nắm giữ thiên ân vững bền.

Nên chúng tử càng thêm tin cậy,
Chúa ra tay thúc đẩy các ngài
Giữ gìn đoàn chúng con đây,
Ban ơn cứu độ cho đầy hồn thơ.

Sẽ an ủi hộ phù thăm viếng,
Sẽ thanh trừng khuyến thiện bảo ban,
Làm cho phấn khởi tinh thần,
Ngăn tay ác quỷ cản chân địch thù.

Xin Thánh Phụ nhân từ lân tuất
Sai thiên thần dìu dắt trông coi
Chúng con thẳng tiến quê trời
Hưởng nhan thánh Chúa đời đời hân hoan.

Cùng toàn thể triều thần thiên quốc,
Chúng con dâng nhạc khúc tôn vinh
Ba Ngôi Một Chúa nhân lành
Thiên thu vạn đại đồng thanh hát mừng.

Ca vịnh

Tv 33 (34), I
Chúa cứu độ người lành
Anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành biết bao (1 Pr 2,3).

ÐC:
 Sứ thần Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.

Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. *
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

Hãy cùng tôi ngợi khen Ðức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người. *
Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. *
Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người. *
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,
vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. *
Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,
còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Sứ thần Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.

Tv 33 (34), II
Chúa cứu độ người lành
Anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành biết bao (1 Pr 2,3).

ÐC:
 Ðức Chúa vạn vạn tuế!
Người đã cho sứ thần gìn giữ tôi.

Các con ơi, hãy đến mà nghe,
ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. *
Ai là người thiết tha được sống,
ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.

Phải giữ mồm giữ miệng,
đừng nói lời gian ác điêu ngoa; *
hãy làm lành lánh dữ,
tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.

Chúa đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời, *
nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu.

Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. *
Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. *
Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn,
dầu một khúc cũng không giập gẫy.

Quân gian ác chết vì tội ác,
kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. *
Chúa cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Ðức Chúa vạn vạn tuế!
Người đã cho sứ thần gìn giữ tôi.

Tc Kh 11,17-18; 12,10b-12a
Chúa xét xử thế gian

ÐC:
 Trước toàn thể sinh linh, hãy xưng tụng Chúa Trời,
Ðấng tỏ lòng nhân hậu với anh em.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
Ðấng hiện có, và đã có, *
chúng con xin cảm tạ Ngài
đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ,
và lên ngôi hiển trị.

Chư dân đã nổi trận lôi đình,
nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,

và đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, *
cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
và những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Thánh Danh.

Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, *
và Ðức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính.

Vì Xa-tan, kẻ tố cáo anh em của ta,
ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa,
nay bị tống ra ngoài.

Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Ðức Ki-tô: *
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.

Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Trước toàn thể sinh linh, hãy xưng tụng Chúa Trời,
Ðấng tỏ lòng nhân hậu với anh em.

Lời Chúa Kh 8,3-4

Một thiên thần khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng. Thiên thần lãnh nhận nhiều hương thơm, để dâng trên bàn thờ bằng vàng trước ngai Thiên Chúa, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể dân thánh. Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện của dân thánh, bay lên trước nhan Thiên Chúa.

Xướng đáp

Từ tay vị thiên thần * khói hương trầm nghi ngút tỏa bay.

Trước tôn nhan Thiên Chúa. *

khói hương trầm nghi ngút tỏa bay.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Từ tay vị thiên thần * khói hương trầm nghi ngút tỏa bay.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
 Các thiên thần hộ thủ
hằng chiêm ngưỡng thánh nhan của Cha tôi
là Ðấng ngự trên trời.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Các thiên thần hộ thủ
hằng chiêm ngưỡng thánh nhan của Cha tôi
là Ðấng ngự trên trời.

Lời cầu

Cùng với các thiên thần ngày đêm chiêm ngưỡng Chúa, chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen:

Hoan hô Chúa trên chốn cửu trùng!

Lạy Chúa, Chúa sai các thiên thần như những sứ giả đến với chúng con, - nhờ các ngài trợ giúp, chúng con sẽ loan báo cho mọi người anh em những kỳ công Chúa thực hiện.

Hoan hô Chúa trên chốn cửu trùng!

Chúa đã giao cho các thiên thần nhiệm vụ gìn giữ chúng con, - nhờ các ngài che chở, chúng con sẽ an vui tiến bước.

Hoan hô Chúa trên chốn cửu trùng!

Chúa đã cho các thiên thần đem Tin Mừng bình an cho nhân loại, - xin cho hết mọi dân mọi nước, đặc biệt là các nhà lãnh đạo quốc gia, biết nghe theo các ngài hướng dẫn, mà ra công kiến tạo hòa bình.

Hoan hô Chúa trên chốn cửu trùng!

Một ngày kia, Chúa sẽ sai các thiên thần tập họp những người Chúa đã chọn, - xin cho chúng con và anh chị em chúng con đã qua đời, được các thiên thần đem lên thiên quốc.

Hoan hô Chúa trên chốn cửu trùng!

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa là Ðấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét