Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Thứ Sáu tuần 23 Thường niên. Thánh vịnh tuần III Suy Tôn Thánh Giá. Lễ Kính Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Cờ Vua Cả tung bay phất phới
Thánh giá Người chói lọi oai phong,
Ai ngờ chính Ðấng Hóa Công
Thân treo thập giá lạ lùng xiết bao!

Người chịu đóng đinh vào khổ giá
Mũi giáo đâm thấu cả cạnh sườn,
Máu đào cùng nước chảy tuôn
Rửa ta sạch hết ngàn muôn tội tình.

Cây tô điểm đôi cành rực rỡ
Thấm máu Vua thắm đỏ cẩm bào,
Lựa từ gốc rễ thanh cao
Xứng cho Thánh Thể tựa vào thân ngươi!

Phúc thay giá chuộc đời treo sẵn
Trên cành ngươi trĩu nặng giờ đây,
Thân hình Chúa Tể quyền oai
Cứu người dương thế khỏi tay tử thần.

Ôi tế phẩm tế đàn cao sáng
Ðã chung phần khổ nạn quang vinh,
Chúa Trời hằng sống dâng mình
Chết đi để phúc trường sinh cho đời.

Lạy thánh giá, người người hy vọng
Trong mùa này, mở rộng thiên ân :
Tôi trung, phúc đức tăng phần
Khoan hồng tha thứ tội nhân quy hồi.

Xin tán tụng Ba Ngôi một Chúa
Chính là nguồn cứu độ trào dâng,
Nhờ ơn thập giá đỡ nâng
Ðoàn con khải thắng hát mừng thiên thu.

Ca vịnh

Tv 109 (110),1-5.7
Ðức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ÐC:
  
Công trình Chúa đã thương thực hiện, ôi vĩ đại khôn lường!  Tử thần đã chết khi nguồn sống chết trên cây thập tự.

Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Công trình Chúa đã thương thực hiện, ôi vĩ đại khôn lường!  Tử thần đã chết khi nguồn sống chết trên cây thập tự.


Tv 115 (116B)
Tạ ơn Chúa trong đền thánh
Ta hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, nhờ trung gian của Đức Ki-tô (Dt 13,15).

ĐC:
  
Lạy Chúa, chúng con thờ lạy thánh giá Chúa, và tưởng niệm cái chết vinh quang của Ngài.  Ngài đã chịu khổ hình vì chúng con, xin mở lượng từ bi thương xót.

Tôi đã tin cả khi mình đã nói :
"Ôi nhục nhã ê chề !" *
Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng :
"Mọi người đều giả dối !"

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem !

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Lạy Chúa, chúng con thờ lạy thánh giá Chúa, và tưởng niệm cái chết vinh quang của Ngài.  Ngài đã chịu khổ hình vì chúng con, xin mở lượng từ bi thương xót.

Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12
Những người được Chúa cứu chuộc, dâng lời ca ngợi Chúa

ĐC:
  
Muôn lạy Chúa Kitô, xin tôn thờ và chúc tụng Chúa: Ngài dùng cây thập giá mà cứu chuộc trần gian.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.

Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,

vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.


ĐC: Muôn lạy Chúa Kitô, xin tôn thờ và chúc tụng Chúa: Ngài dùng cây thập giá mà cứu chuộc trần gian.

Lời Chúa 
(1Cr 1,23-24) 

Chúng tôi rao giảng một Ðấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Dothái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do thái hay Hylạp, Ðấng ấy chính là Ðức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Ðức Kitô là Vua các thiên thần đã chiến thắng vẻ vang khi chịu treo trên thập giá. 
* Ôi thập giá rạng ngời vinh hiển. 

Ðức Kitô là Vua các thiên thần đã chiến thắng vẻ vang khi chịu treo trên thập giá. 
* Ôi thập giá rạng ngời vinh hiển. 

Chính Ðức Kitô đã lấy máu đào chữa lành mọi thương tích chúng ta. *

* Ôi thập giá rạng ngời vinh hiển. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ðức Kitô là Vua các thiên thần đã chiến thắng vẻ vang khi chịu treo trên thập giá. 
* Ôi thập giá rạng ngời vinh hiển. 


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ĐC: 
Ôi thập giá vinh quang, ôi hiệu kỳ chiến thắng xin đưa dẫn chúng tôi vào Nước Trời vinh hiển. 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC:  
Ôi thập giá vinh quang, ôi hiệu kỳ chiến thắng xin đưa dẫn chúng tôi vào Nước Trời vinh hiển.

Lời cầu 

Ta hãy nhìn lên Ðức Kitô, Ðấng chịu đóng đinh vào thập giá, và ta hãy tha thiết khẩn cầu Người:

Chúa đã chịu treo cao trên thập giá, xin dẫn chúng con vào Nước Trời.

Lạy Chúa Kitô, Chúa đã khước từ tất cả, mặc lấy thân phận nô lệ thấp hèn, và trở nên giống một kẻ phàm nhân, - xin cho mọi người trong Hội Thánh biết noi gương khiêm nhường của Chúa.
 

Chúa đã chịu treo cao trên thập giá, xin dẫn chúng con vào Nước Trời.

Chúa đã tự hạ, sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết, và chết trên thập giá, - xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và tùng phục lẫn nhau.
 

Chúa đã chịu treo cao trên thập giá, xin dẫn chúng con vào Nước Trời.

Chúa đã được siêu tôn, và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, - xin cho các tín hữu Chúa được bền đỗ đến cùng.
 

Chúa đã chịu treo cao trên thập giá, xin dẫn chúng con vào Nước Trời.

Chúa đã được mọi nước mọi dân tuyên xưng là Ðức Chúa, đồng vinh hiển với Chúa Cha, - xin cho những kẻ đã một lòng tin theo Chúa được vào hưởng vinh quang Nước Trời. 


Chúa đã chịu treo cao trên thập giá, xin dẫn chúng con vào Nước Trời.

Xin cho những người đã chết được sống lại vinh quang như Chúa, - và cho cả chúng con cũng được hưởng vinh phúc ấy nữa.

Chúa đã chịu treo cao trên thập giá, xin dẫn chúng con vào Nước Trời.

Kinh Lạy Cha


Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu 
khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cậy thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét